Pant i PFA livsforsikring

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 19 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #94891
  AnonymForfatter

  Hej min bank påstår at jeg ikke kan opsige en gruppelivsforsikring hos PFA da de tager pant i denne, det gør de citat : Mht. din livsforsikring, kan vi ikke bare opsige den, da vi faktisk stiller garanti over for dit Totalkredit-lån. citat slut jeg er af den overbevisning af mit f1 lån hos Totalkredit er dækket af pantet i huset og kan derfor ikke forstå at min bank skal stille sikkerhed overfor Totalkredit, er det mig der er galt på den?

  #214562
  testForfatter

  Har de tager pant i den forsikring uden at du har fået det oplyst eller har godkendt det?

  #214564
  AnonymForfatter

  Jeg har godkendt den skulle tegnes i forbindelse med boliglånet til banken men ikke som garanti til Totalkredit

  #214566
  testForfatter

  Så må du jo fortælle det til din bank. Der er måske bare en misforståelse. Nogen gange hjælper der hvis man viser dem aftalen. 🙂

  #214574
  morsdrengForfatter

  Før i tiden, havde en kundes bankengagement og dennes lån en kreditforening intet med hinanden at gøre. Sådan er det IKKE længere, hvor det PI der formidler optagelsen af et realkreditlån typisk garanterer for en del af realkreditlånet i en vis årrække (f.eks. 20/25% i en periode på 5 år)

  Når kunden giver banken sikkerhed, f.eks. i en forsikringspolice, tjener denne til sikkerhed for “alt mellemværende" med banken/PI (både nuværende og fremtidigt) og dermed også for den garanti som banken har påtaget sig for realkreditlånet.

  Så prøv at undersøge, om din gruppelivsforsikring hos PFA ikke tjener til sikkerhed for alt hvad du skylder eller kommer til at skylde banken. Hvis dette er tilfældet, tjener forsikringspolicen til sikkerhed for både din egen gæld til banken og den garanti som banken på dine vegne har påtaget sig for realkreditlånet.

  #214576
  AnonymForfatter

  Tak for svar! må lige finde den der forsikringspolice frem. Så det jeg hører dig siger at er at når der er gået 5 år så skal banken ikke længere stille garanti?

  #214578
  morsdrengForfatter

  Nej det siger jeg ikke. Jeg siger at banken typisk garanterer for en del af realkreditlånet i en vis årrække. Hvor stor en del af realkreditlånet man garanterer for og hvor længe, må fremgå af de papirer du har underskrevet vedrørende realkreditlånet.

  Om forsikringspolicen er pantsat og for hvad, vil typisk fremgå af det pantsætningsdokument du har underskrevet.

  #214582
  morsdrengForfatter

  Til orientering uddrag fra Totalkredits låneguide:

  Supplerende sikkerhed for lånet
  Som sikkerhed for lånet har Totalkredit pant i låntagers ejendom. Derudover kan det formidlende institut stille en supplerende sikkerhed for lånet over for Totalkredit. Denne sikkerhed er alene et forhold mellem instituttet og Totalkredit, og instituttet kræver derfor ikke, at låntager skal betale for den.

  Totalkredit gør kun brug af den supplerende sikkerhed, som instituttet har stillet, hvis låntager misligholder sine betalingsfor pligtelser. Hvis det formidlende institut betaler Totalkredit det udestående beløb, vil instituttet herefter opkræve beløbet hos låntager.

  Det formidlende institut modtager en honorering for at stille denne sikkerhed samt for selve lånformidlingen.

  Totalkredit underretter instituttet, hvis låntager misligholder lå

  #214584
  HalliHalloForfatter

  Kære Bjørn Elmkvist

  Hvor meget koster sådan en gruppelivforsikring dig pr. måned eller år og for høj er forsikringssummen?

  #214608
  AnonymForfatter

  Den koster ca 1400 kr om året for en udbetalingssum på 240.000kr så vidt jeg husker.

  Selvom det ikk er meget, så giver det umildbart ikke mening for mig da jeg 1: ikke skylder banken noget 2 : har et realkredit på under 500.000kr 3 : ikke er teknisk insolvent 4: har et uudnyttet ejerpantebrev i huset 5: er rigeligt dækket uden denne livsforsikring.

  Hvis “undskyldningen" for denne forsikringer er at jeg ikke kan betale min ydelse, grundet dødsfald, på nuværende tidspunkt ca 6500kr pr år. Så synes jeg det er et væsentlig “overkill" at forsikre sig i mod 😉

  #214610
  morsdrengForfatter

  Det afgørende er
  om banken garanterer for dit realkreditlån? og i givet fald for hvor stor en del og hvor lang tid endnu garantien løber?
  om du har pantsat gruppelivsforsikringen for al både nuværende og fremtidig gæld til banken?

  Hvis du ikke selv kan finde oplysningerne, kan du bede banken om at dokumentere, AT at de har stillet garanti for realkreditlånet, for hvilket beløb og tidsrum samt AT din gruppelivsforsikring er pantsat til sikkerhed for garantistillelsen.

  Når du har fået disse oplysninger, må sagen tage udgangspunkt i disse.

  Størrelsen på din præmie og forsikringssum, er uden nogen som helst betydning for din situation.

  #214612
  testForfatter

  helt ening med morsdreng i at aftalen med banken er det der regulere din aftale med banken. hvilket også gør at jeg godt nok som ikke jurist tillader mig at foreslå den 09-06 19:51 at du må vise banken aftalen.

  men “din situation" er jo meget mere ind den aftale du lavede tilbage i tiden med banken. jeg mener sådan set godt at det kunne hjælpe uanset at det ikke er et jurisk argument at du taler med banken om at du synes det er meget at give 1400 kr om året fro noget der efter din mening er dyrt og unødvendigt.

  #214614
  morsdrengForfatter

  Hvad er det for en aftale som spørgeren skal forevise banken? De aftaler der er indgået, er indgået mellem spørgeren og dennes bank, så mon ikke indholdet er sidstnævnte bekendt. Spørgeren henviser IKKE til indholdet af nogen aftale, men alene til hvad han kan huske, nemlig at forsikringen kun skulle dække boliglånet i banken.

  Men indtil videre ved vi ikke, om gruppelivsforsikringen ER pantsat til banken og for hvad? og vi kender heller ikke til, hvor stor bankens garanti for lånet i Totalkredit er eller hvor længe denne løber.

  At der er tale om en gruppelivsforsikring kan tyde på, at der er tale om en såkaldt låneforsikring. Men om forsikringen kun tjener til sikkerhed for et nærmere angivet udlån eller for alt mellemværende, ved vi endnu ikke.

  Så uden yderligere oplysninger kan vi ikke komme sagen nærmere.

  #214626
  testForfatter

  nu vel jeg har nu flere gange oplevet at det har været nødvendigt også at minde professionel partner om hvilken aftale der rentfaktisk er indgået. Det kan naturligvis både være spørgeren og banken der husker eller læser forkert.

  Faktisk har jeg for et par dage siden forklaret en jurist om transport jura i forbindelse med en kontrakt forhandlinger. Jeg har faktisk også en gang fyret en uduelig jurist fra en sag da denne afvist at erstatning var muligt. Den næste jeg hyrede fik skaffede mig 100.000 kr fra modpartens forsikrings selskab helt uden sværdslag.

  man kan jo så her konstater at den påståede advokat opfordre til blankt at stole på bankens udlægning af aftalen er rigtigt og spørgerens hukommelse er forkert.

  jeg kan kun gentage min opfordring til at finde aftale frem og vise den til banken og tage en snak om det rimelig i pantet hvis banken har ret

  og her taler vi naturligvis om den aftale som spørgeren bekræfter at have indgået vedr. banklånet og pant der naturligvis kan omfatte alle mellemværende med banken hvilket jo så ville betyder at spørgere husker forkert.

  også kom vi vist tilbage til find aftale frem 🙂 held og lykke

  #214636
  AnonymForfatter

  Jeg takker for alle indlæg og har bedt min rådgiver om at finde aftalen frem, hans senest svar kunne tyde på at der ikke forelægger en aftale om andet end det tidligere boliglån. 🙂

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 19 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.