Forvaltning af værgemidler

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 18 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #94226
  AnonymForfatter

  Jeg skal som værge forvalte min søns erstatning indtil han om 3 år bliver myndig. Erstatningen er endnu ikke investeret, så det skal snarest ske. Jeg har ikke selv stor erfaring med investering, men har dog fået sat mig ind i rammerne for investering som værge: min 50% i obligationer/kontant og resterende del i erhversobligationer, investeringsforeninger og enkelte aktier, dog max 15% i et enkelt selskab. Erstatningen forvaltes af Danske Forvaltning, som tilbyder noget de kalder flexinvest med hhv lav, middel eller høj risiko. Flexinvest er “aktiv” pleje og baserer sig på Danske invest foreninger og enkelte aktier og det koster ca 0,25% i gebyr (hvilket inkluderer omkostninger til underliggende handel).

  Jeg er lidt i vildrede om hvorvidt jeg bør vælge en sådan løsning? Det er det nemmeste, men hvad med gebyrerer og hvordan sikrer man sig et fornuftigt afkast og en rimelig risiko. Mener de har leveret ca 5% afkast i snit siden 2009.

  Jeg overvejer desuden hvorvidt jeg burde lægge en lidt længere investeringshorisont, end de 3 år indtil han bliver 18?

  Er der nogen som har et fornuftigt bud på en alternativ investeringsstrategi?

  Nå ja, sådan en forvaltningsafdeling er heller ikke gratis, det koster 4% (+11.25% moms) af det løbende afkast. Men det kommer jeg ikke udenom uanset.

  På forhånd tak!

  #206176
  AnonymForfatter

  Som kommende værge bør du læse

  værgevejledningen – kan findes på nettet eller på Statsforvaltningens eller Civilstyrelsens hjemmesider
  Værgemålsloven
  Værgemåls bekendtgørelsen.

  Som det fremgår, er der helt klare regler for hvordan umyndiges midler skal anbringes og de skal ALTID bestyres i en Forvaltningsafdeling.

  Jeg er selv værge, og overlader placeringen til Danske Forvaltning, hvor det er placeret i flexinvest, hvilket jeg ikke har grund til at være utilfreds med. Hvis du ikke selv har ekspertise på området formueforvaltning, bør du overlade det praktiske til forvaltningsafdelingen.

  Du må påregne, at når han er 18 år er han myndig og vil så sikkert have sine penge, så du bør ikke anlægge en længere tidshorisont for når den dag kommer, er din rolle udspillet.

  #206180
  AnonymForfatter

  Jeg har læst vejledningerne og værgelov- og bekendtgørelsen. Det lovmæssige er jeg ikke så meget i tvivl om og jeg er helt klar over hvilke begrænsninger der er.

  Man ønsker selvfølgelig at gøre det optimale for sit barn og det virker blot som lidt af en jungle af gebyrer, mulige og umulige afkast. Men måske det klogeste er at slå koldt vand i blodet, køre den safe og betale ved kasse et indtil han er 18.

  Mvh P

  #206182
  AnonymForfatter

  Ja, lige netop

  Du hverken skal eller må som værge spille med den umyndiges midler, så overlad det til forvaltningsafdelingen. Og da han bliver myndig om 3 år, bør tidshorisonten for investeringerne ikke være længere.

  Da midlerne SKAL bestyres i en forvaltningsafdeling, er der ingen valgmuligheder ej heller f.s.v. angår gebyrer m.m.

  #206186
  testForfatter

  nu er det noget siden jeg har læst vejledningen men jeg tror faktisk spil er direkte ansvares pådragende for værgen.

  men ellers enig i at gebyret er uforholdsmæssigt højt for bunden midler hvilket især er et problem med mindre beløb som dem jeg er værge for har.

  en kommentar til investeringshorisonten. Det er helt korrekt at værgens rolle er udspillet når den man er værge for fylder 18, men hvis det er en voldsom skade man har fået erstatning for skal den jo så at sige holde hele livet.
  Kunne det være en ide at inddrage den man er værge for i beslutning hvis det er muligt?

  Det vil dog ikke ændre vil værgens ansvar.

  #206220
  AnonymForfatter

  pellegrino,

  Det virker som om du har rimeligt godt styr på investeringer. Og i en alder på 15 er din søn stor nok til at kunne tænke selv. Så jeg vil foreslå, at du taler med din søn om det.

  Som test nævner ville det være en god ide omkring investeringshorisonten. En længere investeringshorisont kan give mening, men når din søn fylder 18 er det hans midler, og derfor er det efter min mening rimeligt at tage ham med på råd nu, hvor beslutningen skal træffes.

  En anden god grund til at tale med din søn om det er for at hjælpe med at uddanne ham i det med penge. Desværre ser vi til tider, at især unge mennesker der pludseligt får mange penge kommer i uføre. Enten fordi deres forbrug stiger, og de ender med gæld. Eller det der er værre.

  #206222
  AnonymForfatter

  Jeg hælder til at bruge en flexinvest løsning via Danske Forvaltning indtil han bliver 18. Så må han og jeg sætte os mere ind i tingene i mellemtiden.

  Vi var faktisk lidt i tvivl om hvorvidt vi skulle fortælle ham om størrelsen på hans erstatning, om han var gammel nok. Det har vi imidlertid gjort, og det er fint. Det virker ikke at være en sove pude for ham, han har fritidsjob, og vi kan godt tale om det sammen. Han er naturligvis fokuseret på at han ikke mister nogle penge, men forstår godt konceptet med horisont, gevinst og risiko.

  Tak for gode svar!

  Mvh P.

  #206224
  AnonymForfatter

  Nu har du ikke fortalt hvad slags erstatning det er, men er det personskadeerstatning skal du være MEGET opmærksom på reglerne for at holde dette kreditorbeskyttet, nemlig at det IKKE må blandes sammen med sønnens øvrige formue. Du kan se en eks. tråd herom på dette debatforum.

  #206226
  AnonymForfatter

  Det er personskade. Jeg finder tråden og læser op! Jeg går ud fra at det først er aktuelt når hans erstatning ikke længere bliver forvaltet. Nu er der tid til, men hvad gør man ifht at undgå nedslag i SU og hvad er mest fornuftigt mht beskatning? Jeg tænker det er vel en fordel at blive beskattet mens man ikke har en høj indkomst? Er der et dilemma i det?

  #206228
  AnonymForfatter

  Du kan også søge på “kreditorbeskyttet konto”, så fremkommer der nogle artikler fra diverse advokatfirmaer og jurister.

  Du bør allerede i Forvaltningsafdelingen få noteret på kontoen, at det drejer sig om en personskadeerstatning. Erstatningen må UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER sammenblandes med din søns øvrige eller daglige økonomi, for så går kreditorbeskyttelsen fløjten. At der findes nogle domme der siger, at det ikke er sammenblanding hvis den konto pengene gik ind på var i overtræk eller hvis der kun stod 1,75 kr. på kontoen, bør ikke få en til at lade pengene indgå på den daglige konto. Skulle dette ske, kan sagen muligvis reddes, hvis man straks (samme dag) overfører pengene til den kreditorbeskyttede konto. Men hvorfor løbe risikoen?

  Du bør få oprettet en konto i forvaltningsafdelingen og oplyse dette til forsikringsselskabet, så de kan indsætte erstatningen direkte på denne konto – endelig IKKE på NemKontoen, og samtidigt få noteret på kontoen OG de tilhørende depoter i forvaltningsafdelingen, at kontoens indestående og indholdet i depoterne stammer fra en personskadeerstatning. Men tag og tag med en lokal advokat om spørgsmålet, for det har stor betydning, både hvis din søn skulle få kreditorer i fremtiden eller i forhold til, at erstatningen kan holdes udenfor bodelingen i den søns eventuelle fremtidige skilsmisse.

  Hvad angår skat, vil din søn selvfølgelig blive beskattet af sine renteindtægter. Hvad angår SU eller mulighederne for kontanthjælp eller andre offentlige ydelser, kan du passende drøfte dette med advokaten.

  #206246
  HalliHalloForfatter

  Hvorfor anbefaler I knægten en kreditorbeskyttet konto? Er det for at han som 18-årig kan forgælde sig, og så ikke behøver at betale tilbage? Ellers kan jeg ikke se fidusen, idet jeg går ud fra at han d.d. er gældfri.

  #206256
  AnonymForfatter

  Læs hvad der bliver skrevet. En personskadeerstatning skal kompensere for den skete skade og ikke berige evt. kreditorer. Og det er IKKE kun i forhold til evt. fremtidige kreditorer at det har betydning, men også i forhold til en evt. fremtidig bodeling, hvor erstatningen kan holdes udenfor bodelingen.

  At medvirke til, at en personskadeerstatning indsættes på modtagerens løbende konto og dermed kan “snuppes” af fremtidige kreditorer og ægtefæller, tangerer efter min mening det kriminelle – men det synes du måske ikke!

  #206264
  HalliHalloForfatter

  Vedr. bodeling, så findes der bedre måder at sikre sig på, nemlig et testamente.

  Hvis der kun er tale om en mindre erstatning, (regner jeg med), så har det jo ingen praktisk betydning.

  Men er der tale om mange hundrede tusinde kr. på grund af invaliditet, så er sagen jo ligesom en anden, men så vil en 15-årig dreng jo nok alligevel aldrig komme i gældsproblemer, da der velsagtens så også tikker en eller flere løbende pensioner ind på kontoen hver måned fra det fyldte 18 år.

  #206270
  AnonymForfatter

  Hvordan kan oprettelsen af et testamente have nogen betydning i forhold til en fremtidig bodeling, der jo typisk foregår ved en skilsmisse. Tror du ikke du mener ægtepagt i stedet for testamente?

  Og lad så være med at fundere over, hvor stor erstatningen måtte være eller hvor stor risikoen er for, at modtageren en gang i fremtiden måtte komme i gældsproblemer, ingen kan spå, heller ikke du, men modtageren bør naturligvis kreditorbeskytte sin personskadeerstatning, hvilket bør være indlysende for enhver.

  #206284
  AnonymForfatter

  Det lyder meget fornuftig at kreditorbeskytte hans erstatning. En forvaltningskonto er obligatorisk så længe han er myndig og her står pengene pt.

  Når han bliver 18, vil jeg være opmærksom på det Metais nævner ang kreditorbeskyttelse. Dels får jeg rådgivning af forvaltningsafdelingen og dels har jeg en dygtig revisor som helt sikkert kender en dygtig advokat, såfremt han ikke selv kan svare.

  Pengene er så absolut hans -og ingen anden. Han lever med sine mén, så det er ham de skal hjælpe. Særeje bliver vel svært at komme udenom, hvis en del af beløbet investeres i fælles bolig engang. Hvad der ejes i et ægteskab, deles jo ved udgangen, så vidt jeg husker?

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 18 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.