A-rente bevis – nogen der husker dem fra Andelsbanken

Forside Fora Privatøkonomi A-rente bevis – nogen der husker dem fra Andelsbanken

 • This topic has 8 stemmer and 19 svar.
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 20 i alt)
 • Anonym
  Forfatter
  Indlæg
 • #94220
  Anonym

  Tilbage i ruder konges tid i midten af firserne, fik jeg i konfirmationsgave et såkaldt A-rente bevis udstedt af Andelsbanken.
  Der blev indskudt kr. 500,- og 5 år (1989) senere kunne jeg veksle beviste til kr 1.000,-. Dette har aldrig gjort, og A-rentebeviset ligger trygt og godt hjemme i skuffen. Mit spørgsmål er nu; hvor gå jeg hen og indløser beviset som i dag må være rigtig meget værd?
  Og er det korrekt forstået at det er et ihændehaver bevis, som skal fremvises for at få udbetalingen? Hvem kan hjælpe?

  #206022
  Bertelsen

  Kontakt Nordea og hør hvordan du skal forholde dig.

  Andelsbanken fusionerede Unibank nu Nordea.

  #206024
  Anonym

  Se lige forældelsesloven

  § 7. For fordringer i henhold til indlån i pengeinstitutter el.lign., herunder på tilskrevne renter, er forældelsesfristen 20 år regnet fra den seneste indsættelse, hævning, rentetilskrivning eller postering i øvrigt på kontoen.

  Så jeg vil i spørgerens sted ikke gøre mig de store forhåbninger

  #206030
  test

  Hvad står der helt konkret på beviset? Måske er du held at du stadig kan få de 1000 kr:-)

  #206032
  thsv

  Husker nogle lignende beviser fra Bikuben, de løb vist nok i 6 år og var hurtigt udsolgt dengang omkring 1978, hvor de udbød dem. Der blev beløbet på 1.000 kr fordoblet til 2.000 kr.

  #206044
  Anonym

  @ thsv
  Der står følgende på beviset:
  “Udbetaling kan finde sted i alle Andelsbankens afdelinger, og udbetaling sker til ihændehaveren af A-rente beviset, når kontoens navn og evt. mærke opgives. Overdragelse til tredjemand skal meddeles Andelsbanken” Som jeg forstår det er der et ihændehaver bevis, så det må jo repræsentere en værdi, ikke sandt?
  Nordea vil umiddelbart ikke kendes ved det…

  #206046
  Anonym

  Der er næppe noget at gøre, også ihændehaverbeviser bliver forældet og beviset kan sammenlignes med en gammeldags bankbog, hvor der også skulle forevises bankbog og oplyses navn ved udbetaling.

  Så de 20 års forældelse ifølge forældelsesloven af 2007 er for længst gået, så dit krav er med stor sandsynligvis forældet, og så findes det simpelthen ikke mere.

  Men du kan jo prøve at kontakte bankens klageansvarlige. Det kan du finde mere om på Nordeas hjemmeside

  #206054
  test

  er procedure for hvornår (ikke hvor) man kan få de 1000 kr ikke beskrevet? Ordlyden på bevist er vigtig for vurderingen af hvornår forældelsen starter. Hvis det er 1989 så køb en ramme

  http://www.pengeinstitutkendelser.dk/da/omankenaevnet/%C3%85rsberetninger/1998

  her er lidt om hvordan pengeinstitut ankenævnet ser på det, bemærk sagen om indeks kontrakter.

  Sammenligningen med bankbogen er kun delvis korekt. Bankbogen har aldrig været bevis for kravets størrelse, hvilket et indehaver bevis som f.eks. et gavekort er.

  #206056
  Anonym

  @ test
  Der står at efter 5 år fra april 1985, er beviset kr. 1.000,- værd. Altså i 1990. Så hvis der er tale om forældelse, må det gælde fra 1990, eller?
  Det skal nævnes, at jeg i 2007 forspurgte den lokale Nordea, og kunne/ville ikke hjælpe.

  #206058
  Anonym

  Da det nu er kommet frem, at du kontaktede Nordea allerede i 2007, kan det undre, at du ikke fulgte op på sagen den gang, for dit krav var sandsynligvis ikke forældet i 2007, men nu er det.

  Du skal gå ind i banken igen medbringende dit A-rentebevis og bede om et svar på, om det stadig har værdi/er uforældet. Det kræver blot en opringning fra medarbejderen til bankens Juridiske Afdeling, der med garanti vil give det korrekte svar.

  Hvis du fortsat er utilfreds med svaret, kan du som tidligere oplyst klage til bankens klage-ansvarlige, på baggrund af det aktuelle svar du har fået, hvilket du ikke kan på baggrund af en 7 år gammel henvendelse.

  #206060
  HalliHallo

  Jeg kan ikke forstå, at Nordea ikke vil give dig dine penge, men der må da stå meget mere på det bevis, som du gengiver her. Kan du ikke ordret oplyse hele teksten, evt. blot scanne det ind?

  Der er vel også være oprettet en konto i banken på beløbet, når vi taler år 1985, hvor Værdipapircentralen allerede er oprettet? Jeg tror næppe, at disse beviser er solgt uden kendskab til kundernes identitet, alt den stund, at beløbet og renterne naturligvis også skulle indberettes til skat med henblik på beskatning m.v.

  #206074
  test

  Det at du i 2007 har henvendt dig har ikke afbrudt forældelsen. Er det ikke stadig din fortolkning af teksten du gengiver snare ind det faktiske ordlyd?

  Prøv metalis forslag det er fornuftigt

  #206078
  Anonym

  Det er skam afskrift af hvad der står på beviset. Endvidere:
  “Herved oprettes er A-rente bevis, for hvilket der er i Andelsbanken er den 3. Apr 1985 er indbetalt kr 640,- Dette beløb forrentes med A-rente, dvs en rentesats, der stiger år for år. A-rente bevisets værdi stiger for hver fulde måned, indtil det efter 5 år har en værdi af kr 1.000,- A-rentebeviset kan ikke opsiges af Andelsbanken. A-rentebeviset kan til enhver tid kræves indløst af ejeren uden opsigelse.”
  Der er hvad der står samt et konto nr. Xxxx-xxxxxxx.
  Jeg mener at når jeg stadig er i besiddelse af beviset, kan jeg vel stadig gøre krav gældende? Selv om Nordea tilsyneladende ikke ville hjælpe…

  #206084
  Anonym

  TPOO – hvorfor stiller du et spørgsmål her på siden når du undlader at læse de svar du får?

  Hvis du har et gavebevis forældes det efter 3 år. Renter og almindelige fakturakrav forældes også efter 3 år, lån i og gæld til banker forældes efter 10 år, mens dit krav mod en bank for indestående på en konto eller lignende forældes efter 20 år.

  Hvordan kan du tro, at dit A-rentebevis der er indbetalt i april 1985, som kunne kræves udbetalt til enhver tid og som efter 5 år (dvs. i 1990) har en værdi på 1.000 kr. ikke er forældet efter at der nu er gået 29 efter at kontoen blev oprettet og 24 år fra sidste rentetilskrivning /det tidspunkt hvor indeståendet var steget til 1.000kr?

  Du har fået råd om hvad du bør gøre, jeg hverken kan eller vil rådgive dig yderligere.

  #206096
  HalliHallo

  Du oplyser, at der står et kontonummer på beviset, hvorfor du jo må have betalt skat af renter m.v.

  Nu er beløbet jo ikke så stort, så tag du det bare det lille tab og betragt det som lærepenge.

  Hvis du allerede har skrevet til Nordea, så giv os venligst besked om resultatet, idet jeg tror at både “test” og “Metais” er nysgerrige efter at høre sagens udfald.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 20 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.