Sanktionsmuligheder ved misligholdelse af billån

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #94193
  AnonymForfatter

  Er der nogle herinde der ved, hvilke sanktionsmuligheder et firma som DiBA har på et billån hvis det misligholdes?
  De skriver selv, at de kan tvinge en til at sælge bilen for at indfri lånet.

  Men kan de indfri manglende betaling på anden vis hvis der er pant i bilen? Og hvis så bilen er mindre værd end lånet – stopper inkassosagen så dér?

  #205636
  HalliHalloForfatter

  Nej, de kan selvfølgelig ikke direkte tvinge dig, og det gør de da med garanti heller ikke.

  Det de kan gøre at sende sagen retten, der så vil foranledige et salg, hvis du ikke frivilligt afhænder den. Men husk, at det bliver det bare dyrere af.

  Og sagen slutter selvfølgelig ikke hvis bilen er mindre værd end lånet, og jeg går ud fra at dette udsagn må være din spøg. Du hæfter med alle de midler du har og retten vi gøre udlæg i evt. andre værdigenstande indtil de kan sælges på auktion.

  #205648
  testForfatter

  Ja de kan tvinge et salg igennem også selv om der giver mindre ind bilensværdi. De må også hente bilen for at sikre deres værdier. De skal naturligvis overholde nogle formalier som et møde i fodgetetten efter at de har hentet bilen

  #205650
  AnonymForfatter

  Långivers muligheder afhænger af, om der er pant eller ejendomsforbehold i bilen. Om dette er tilfældet, kan spørgeren selv undersøge i bilbogen.

  Selv om der er pant eller ejendomsforbehold, giver dette IKKE långiver ret til selv at afhente bilen. Dette er selvtægt og ulovligt. Så hvis du er i restance med ydelserne på billånet og ikke selv frivilligt afleverer bilen til panthaveren sammen med en salgsfuldmagt, registreringsattest og nøgler, er der ikke anden vej for panthaveren end at indbringe dig/sagen for fogedretten.

  Er der tale om pant – typisk et løsøreejerpantebrev – vil der i fogedretten blive foretaget udlæg i bilen. Afleverer du fortsat ikke bilen med salgsfuldmagt m.m. kan panthaver efter 1 mdrs forløb få fogedrettens bistand til at få bilen udleveret. Når dette er sket, giver fogedretten panthaver autorisation til at sælge bilen på en godkendt bilauktion. Hvis bilen ikke indbringer nok til at kunne indfri billånet skylder du fortsat det manglende beløb.

  Er der tale om en købekontrakt med ejendomsforbehold, indeholder kreditaftalelovens kap. 10 regler om bl.a. fremgangsmåden ved tilbagetagelse af bilen, som også her skal ske via fogedretten. Er gælden på billånet MINDRE end det beløb som bilen kan indbringe ved videresalg, kan kreditgiver kun tage bilen tilbage, hvis han betaler det overskydende beløb til dig. Er gælden på billånet STØRRE end hvad bilen kan indbringe ved videresag, har kreditgiveren iflg. lovens § 42 kun krav på betaling af det overskydende beløb, i det omfang særlige omstændigheder taler derfor. Dette kan være tilfældet, hvis du har udvist forsømmelighed ved brugen eller opbevaringen af det købte eller har lagt hindringer i vejen for tilbagetagelsesforretningen. Men som udgangspunk kan kreditgiver IKKE kræve at du betaler det eventuelle manglende beløb på billånet.

  Har långiver IKKE pant eller ejendomsforbehold, må han, når lånet er opsagt pga restance, indbringe sagen for fogedretten, hvor han kan få foretaget udlæg i bilen til sikkerhed for sit tilgodehavende. Den videre fremgangsmåde er herefter som ved et løsøreejerpantebrev.

  #205656
  testForfatter

  Vel allenfald er slut resultater at bilen kan afhentes og hvis låne firmaet har oplyst til spørgeren at det kan det er jeg ret sikker på at de kan i følge den aftale de har indgået. Slut resultat er det samme, de må hente deres værdier og har yderlige sektioner hvis de kan godt gøre at pante er misligeholdt!

  Det er muligt at en afhentelse før man har været i fodgeretten af modpartens advokat ville blive opfattet som selvtægt men det er nu altså sådan nogle selsskaber handler og deres argument er at de sikre deres værdier og typisk har haft det med i aftaler og diverse restance skrivelser. Du omgår også ganske let at skyldneren ved ikke at aflevere bilen begår en tilsvarende selvtægt.

  #205668
  HalliHalloForfatter

  I min besvarelse gik jeg selvfølgelig ud fra, at DibaBank (Nu Sydbank) har pant i spørgerens bil, men det fremgår ikke rigtigt af spørgsmålet.

  Men hvis det er deres finansieringsselskab, der er långiver, og det direkte fremgår af kontrakten at de kan hente bilen uden videre, så gælder det selvfølgelig, da spørgeren jo så ligesom er bekendt med det, ligesom han så ikke hæfter for et evt. restbeløb.

  Bare mærkeligt at spørgeren ikke kommer med flere supplerende oplysninger, hvorfor man måske kunne få den opfattelse, at det er et fake-indlæg, især når man nærlæser det en ekstra gang.

  #205678
  AnonymForfatter

  Der er intet fake omkring mit indlæg. Diba har pant i bilen, men var ude efter om de havde andre sanktionsmuligheder. Det er dog ikke fordi en misligholdelse er på vej, men jo rart at vide hvad der kan ske hvis det en dag opstod.

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.