forælde gæld?

Viser 14 indlæg - 1 til 14 (af 14 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #94042
  AnonymForfatter

  vi en gammel gæld fra solgt hus/huskøb. gælden stammer tilbage fra 2005 hvornår bliver den forældet? det er banklån

  #203420
  AnonymForfatter

  Umiddelbart vil jeg sige efter 10 år MEN det kræver at i på intet tidspunkt et blevet gjort opmærksom på at i skylder dem penge og i må ikke have betalt af på gælden.

  I bør nok tage fat i en Advokat og få set sagen igennem.

  #203422
  AnonymForfatter

  vi startede jo så med at betale af på gælden med i følge vores nye bank var det spild af penge da det kun lige dækkede renter:( vi er blevet gjort opmærksom på det da vi pr. dags dato har modtaget en oversigt over gælden..
  har skrevet til ret og råd og et andet advokatfirma, da vi seriøst har brug for at kunne se en ende.

  #203428
  AnonymForfatter

  Gæld ifølge gældsbreve forældes som udgangspunkt efter 10 år. MEN forældelsen kan afbrydes, f. eks. ved at I underskrive et frivilligt forlig, ved af kreditor indsender sagen til fogedretten eller en stævning eller et betalingspåkrav til retten. Det er således forholdsvis let for kredi-tor, at få forældelsen afbrudt – og så løber der en ny 10 årig forældelse.

  At I bliver gjort opmærksom på gælden, afbryder IKKE længere forældelsen, som det gjorde efter de gamle regler, men en betaling kan være en anerkendelse af gælden, og dermed også en afbrydelse af forældelsen.

  At skrive til flere forskellige advokatfirmaer får ikke i sig selv gælden til at forældes, og gælden vil aldrig forældes, hvis ellers kreditorerne sørger for løbende at afbryde forældelsen.

  I skal ikke løbe an på, at kreditorerne bare lader gælden forælde. En gæld som I ikke betaler, vil ødelægge jeres kreditværdighed, også hos jeres nuværende bank og som anført, vil gælden forfølge jer resten af livet – hvis ellers kreditor søger for, at forældelsen løbende afbrydes.

  Så I er nødt til at finde en løsning på gælden vedrørende huset.

  Hvad en løsning kan være, afhænger bl.a. af jeres familiære- og økonomiske forhold. Men mulig-hederne kan f.eks. være, at I betaler al gælden eller kun en mindre del af gælden fra huset, afpasset efter jeres økonomiske formåen eller at I søger offentlig gældssanering. Denne vil dog som udgangspunkt omfatte al den gæld I har på ansøgningstidspunktet, og dermed også anden gæld, inkl. gælden til jeres nuværende bank.

  #203434
  AnonymForfatter

  vi har ikke noget gæld i vores nuværende bank;) vi vil smadder gerne søge om gældsanering men vi har brug får råd og vejledning, så derfor har jeg skrevet til nogle advokater som evt. kan råde og vejlede..

  #203436
  testForfatter

  pepsis julen er jo miraklernes tid men det virker usandsynligt at en bank ville undlade at søger for at jeres gæld ikke forældes. Loven om forældelse er ikke designet for at gøre det muligt for folk bare at misligeholde deres gæld til den forsvinder. Hvis det var tilfældet ville låne markedet jo bryde sammen. Det er ganske få skridt banken skal gøre for at undgå forældelse og jeg er sikker på de har styr på det. i øvrigt må de 10 år skulle regnes fra jeres sidste betaling

  gældssanering har jeg ikke forstand på, men det virker usandsynligt at et forbrugslån optaget i forbindelses med hus salg skulle berigtige til gældssanering, men det vil afhænge af jeres rådighedsbeløb.

  http://www.domstol.dk/soehandelsretten/Documents/g%C3%A6ldssanering/sp%C3%B8rgsm%C3%A5l%20og%20svar.pdf

  #203442
  MichaelForfatter

  Hvis man ender op med en stor gæld efter et hussalg eller tvangsauktion så det vil jo altid være et lån uden sikkerhed, dvs. et forbrugslån, men det sidestilles altså ikke med forbrugslån man har stiftet aktivt selv for at rejse, købe fladskærme, holde bryllup osv.

  Men det er altså rigtig svært at få saneret sin gæld og der er mange kriterier der skal opfyldes. Eksempelvis må gælden ikke være “ny”. Om 2005 så er lang tid siden i den forbindelse kan jeg ikke svare på. Og SKULLE man blive tilkendt en sanering så vil man skulle leve ekstremt sparsomt i typisk 5 år hvor alle overskydende midler går til kreditorerne så gældssanering er ikke bare en magisk knap man trykker på og så er problemerne væk.

  Det positive er dog at det er gratis at søge om gældssanering.

  #203450
  AnonymForfatter

  jeg ved godt at gældarnering ikke er lutter grønne skove:) vores lån er et banklån og et ikke forbrugslån der er stor forskel.

  #203454
  AnonymForfatter

  Efter de nugældende regler, regnes forældelsen fra det tidspunkt hvor kravet kunne kræves betalt og IKKE fra sidste betaling, selv om en betaling kan føre til afbrydelse af forældelsen. Se for- ældelsesloven af 2007.

  Indtil de nye forældelsesregler kom fra 1.1.2008 blev gæld til banker forældet efter 20 år, og en påmindelse (rykkerbrev eller kontooversigt pr. 31.12) var da nok til at afbryde forældelsen. I forbindelse med de nye forældelsesregler er der overgangsregler, der bl.a. betyder, at afbrydelse efter reglerne fra FØR 1.1.2008 også gælder for perioden EFTER den 1.1.2008, men dog kun med den nye forældelsesfrist. Så hvis banken mellem 2005 og 31.12.2007 har sendt pepsi1204 en påmindelse – hvilket de utvivlsomt har – har denne afbrudt forældelsen og der løber en ny forældelsesfrist på 10 år. Hvornår gælden forældes kan ikke afgøres ud fra det oplyste, men det vil ske mellem 2015 – 2017, senest pr. 31.12.2017.

  Gældens alder skal tages i betragtning ved en gældssanering, men en 8 år gammel gæld opfylder så rigeligt alderskriteriet og ved en gæld der stammer fra en konkurs med selvstædig virksomhed, en tvangsauktion eller fra et salg af hus, kan man helt se bort fra gældens alder.

  Pepsi1204 behøver ikke advokatbistand for at indlede en gældssanering, og slet ikke, hvis han selv kan finde ud af at udfyld ansøgningsskemaet og indsende de krævede bilag til Skifteretten. Skemaet og vejledning kan findes på internettet sammen med forskellige hjemmesider der oplyser nærmere om betingelserne for gældssanering. Men ved at rette henvendelse til 2 advokatfirmaer, er der også en risiko for 2 x salærer, hvilket pepsi124 skal være meget opmærksom på, så han gør klogt i, kun at sætte en advokat i gang med at arbejde.

  Hvis Pepsi124 vil vide mere om gældssanering, må han stille et nyt spørgsmål, hvor han oplyser gældens størrelse, alder, låneformål, hans og hans ægtefælle/samlevers beskæftigelse, antal børn, boligforhold m.m.

  #203460
  testForfatter

  Metals, at betale afdrag og renter på en gæld er vel sin handle måder at erkende sin forpligtigelse. Alternativ skulle folk i fodgetretten på trods af at de afbetaler på deres gæld.

  Afbrydelse af forældelsen

  Forældelsen afbrydes, når skyldneren over for fordringshaveren udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse, eller når fordringshaveren foretager retslige skridt mod skyldneren med henblik på at erhverve dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten, voldgiftskendelse eller anden bindende afgørelse, der fastslår fordringens eksistens og størrelse, og forfølger disse skridt inden for rimelig tid.

  #203462
  HalliHalloForfatter

  Pepsi skrev:

  “vi startede jo så med at betale af på gælden med i følge vores nye bank var det spild af penge da det kun lige dækkede renter:( vi er blevet gjort opmærksom på det da vi pr. dags dato har modtaget en oversigt over gælden..
  har skrevet til ret og råd og et andet advokatfirma, da vi seriøst har brug for at kunne se en ende.”

  Det ser desværre ikke så godt ud med at få bevilget en gældssanering, når I er holdt med at betale af på gælden, når I tilsyneladende har haft råd.

  Men udfyld dog et ansøgningsskema til skifteretten i din retskreds, hvorefter I vil blive indkaldt til en samtale, hvorefter retten beslutter om ansøgningen kan bevilges.

  Kan den det, så ansætter retten en medhjælper/advokat til at føre sagen. Har I brug for yderligere advokatbistand kan retten bevilge Jer fri proces, såfremt jeres indtægter ligger under en bestemt grænse.

  #203470
  AnonymForfatter

  Test, du har desværre misforstået det tidspunkt forældelsen skal regnes fra og de forhold der kan afbryde en forældelse.

  Når folk ikke sendes i fogedretten når de afbetaler på deres gæld skyldes dette, at betalingerne nedbringer og forhindrer at de forfaldne ydelser forældes (bliver mere end 10 år gamle regnet fra forfald) og IKKE at forældelsen skal regnes fra indbetalingstidspunktet for den enkelte eller seneste betaling. Har du f.eks. et lån med en månedlig ydelse på 1.000 kr. der forfalder til betaling den 1.12.2013, skal forældelsen af denne ydelse regnes fra 1.12.13. Har du dags dato indbetalt 500 kr. er den forfaldne ydelse nedbragt til 500 kr., men forældelsen af denne ydelse skal fortsat regnes fra 1.12.13 og IKKE fra den 19.12.13.

  Kommer skyldner i restance fordi han ikke betaler de aftalte ydelser, vil kreditor opsige lånets restgæld, hvis forfaldstidspunkt dermed er indtruffet. MEN der vil være forskellige tidspunkter fra hvornår forældelsen skal regnes. Hvis ydelserne pr. 1.10., 1.11. og 1.12. er ubetalte, for-ældes disse efter 10 år, regnet fra de respektive forfaldsdage, mens selve restgælden forældes 10 år efter opsigelsesdagen, den 19.12.13.

  Skal en afbrydelse af forældelsen ske ved at skyldner ved sin handlemåde erkender sin forplig-telse, kræver dette MERE end en almindelig indbetalng. Erkendelsen skal omfatte både gældens størrelse som dens eksistens. Indbetaler skyldner 500 kr. kan dette være en erkendelse af at gælden findes, men den siger INTET om gældens størrelse, ligesom betaling af ydelser på et lån normalt ikke vil indebære en erkendelse af gælden.

  Så forældelsesreglerne er slet ikke så enkelte som man tror, og jeg har endda både modtaget og givet undervisning i reglerne. Og forældelse af renter, har vi slet ikke berørt.

  Jeg se ingen grund til at vi fortsætte diskussionen

  #203472
  AnonymForfatter

  har lige fået svar fra en advokat som skrev at vi skulle vente med at søge til jeg er færdig til sommer:/

  #203474
  testForfatter

  Mentals, tror lige du ska læse det du skriver en gang til. Nok er jeg ikke under vist efter den nye lov men…

  Nok om det man slipper ikke ud af en bank gæld så let,

Viser 14 indlæg - 1 til 14 (af 14 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.