rentefradrag for påløbne renter af gammel gæld som er påbegyndt tilbagebetalt.

Viser 9 indlæg - 1 til 9 (af 9 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #87426
  AnonymForfatter

  hejsa,,,, jeg håber der herinde sidder en med den viden jeg skal bruge for jeg forstår ganske enkelt ikke sproget i lovteksterne!! det forholder sig sådan at jeg tidligere fik mig noget gæld på halsen i form af et kreditforeningslån og 2 banklån samt diverse “småting"som der jo i tidens løb også er løbet nogle renter på,der skete så nogle ting i mit liv der gjorde at jeg ikke var istand til at betale af på alle disse ydelser og de fleste af dem har som følge heraf ligget stille et godt dtykke tid hvilket jo er noget skidt,jeg er nu kommet i en situation hvor jeg er begyndt at betale alle tilbage jeg kom bare til at tænke på at alle de renter der er løbet på ??? er edt ikke muligt at fratrække en del af dem på den kommende selvangivelse i så fald hvor meget ell.hvor stor en procentdel af dem,altså de historiske renter?? jeg håber der sidder en herinde der kunne være mig behjælpelig med et simpelt svar i nogenlunde klart sprog hvis dette skulle være tilfældet ville jeg blive meget glad.på forhånd tak

  #108462
  AnonymForfatter

  Hej Peter,
  nogenlunde samme problem havde jeg også, fordi jeg flyttede til Tyskland, men er nu hjemme igen. Hvis du er begyndt at betale af på din gæld, er ALLE påløbende renter, lovlig at fratrække med tilbagevirkende kraft. Har din lokale skatteforvaltning ikke givet dig oplysninger om dette?? Dette har min lokale skatterådgiver oplyst mig. Skattelovgivningen er fleksibel begge veje. Skylder du, bliver gælden indrevet til SKAT, og de giver også dig DIN skatte fordel.

  med venlig hilsen
  Karsten Kragh

  #108464
  AnonymForfatter

  hej karsten,tak for dit indlæg det giver unægteligt stof til eftertanke!!!! for det er jo temmelig mange penge vi her taler om,men det er da glædeligt at det kan lade sig gøre at fratrække renterne,jeg har på nuværende tidspunkt ikke kontaktet min skatteforvaltning da tankerne om disse renter er temmelig nye for mig,hvilket jo er naturligt da jeg jo først for 2 mdr siden begyndte at betale tilbage,mit næste spørgsmål er så hvilket jo er en naturlig følge af hvad du skrev ved du hvor det står i loven at det forholder sig sådan,ikke sådan at forstå at jeg ikke tror dig men mere for sjælefredens skyld hvis du forstår for det er mange penge der her tales om og hvis det forholder sig som du siger vil jeg via den tilbagebetaling af skat kunne indfri en del af mine udestående hvilket jo unægteligt vil gøre tilværelsen noget nemmere men når alt kommer til alt er jeg jo nok at finde på skatteforvaltningen mandag morgen igen vil jeg gerne takke dig for dit indlæg,det var venligt af dig at give dig tid til svare

  #108466
  AnonymForfatter

  Nu må man ikek overdrive skattevæsnets fleksibilitet.
  Hovedreglen er at renter kun kan fratrækkes i det år de forfalder. Det fremggår af ligningslovens §5: “Renteudgifter vedrørende gæld fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling". Man kan altså ikke frit flytte rundt på fradragene som det nu bedst kan betale sig.
  Denne hovedregel fraviges så i gældsforhold (og så gælder det *hele det pågældende gældsforhold) hvor renten ikke er betalt ved udgangen af det år de forfaldt og det er forudsat (eller må antages) at kreditor ikke har mulighed for at betale renterne. Vi er nu henne i LL §5 stk 8. Fx vil SU-lån normalt blive behandlet på denne måde. Husk IKKE at trække renter fra på selvangivelsen når de forfalder, men først den dag de faktisk batales.

  Se også ligningsvejledningen afsnit A.E.1.1.2 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=205159

  #108472
  AnonymForfatter

  Hej Henrik,
  du har ret i at man ikke bare kan flytte rundt på rentefradragene. Men faktum er, at betaler man ikke noget på sin gæld, så fratrækker man heller ikke renteudgifterne det/de år man ikke betaler noget. Renterne løber på gælden og er til indfrielse når man starter på at betale tilbage. Derfor kan man også trække dem fra når man har indgået en aftale om gældsbetaling, uanset om det er til bank,butik,inkasso eller til Staten. Vi taler ikke om SU/studiegæld, da der er nogle ganske andre skatteregler for dette. Men som hovedregl, spørg SKAT, da der er kommet mange tillægslove de sidste 5 år. SÅ PETER TAG KONTAKT TIL SKAT.
  med venlig hilsen
  Karsten Kragh

  #108474
  AnonymForfatter

  hej igen.

  Jeg har netop været i servicebutikken for at få belyst mit spørgsmål af nogle som man må formode ar vide had de taler om og jo karsten det er som du siger renterne er fradragsberettigede under forudsætning af at de ikke tidligere er blevet fradraget det er jo rart nok,men jeg har nu tænkt mig at tage kontakt til mit lokale skattecenter da jeg ikke er meget for ubehagelige overraskelser hvad min økonomi angår så det er bare med at tage papirene under armen og så af sted jeg har dor stor tro på at det forholder sig som du siger grundet de positive tilkendegivelser jeg har fået i servicebutikken men føljetonnen fortsætter,,ggggg,,,til jeg har fået hvished!!!!!! men i skal have tak for jeres indlæg her

  #108484
  AnonymForfatter

  Undskyld – jeg fik som svar på ‘hvad der står i loven’ givet dig et forkelt link til ligningsvejledningen. Det rigtige er her:
  http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=103999&vID=201252&i=435#i103999

  Hvis du skal have korrekt svar fra Skat, så husk at påpege at afbetalingen (inkl påløbne renter må det antages) er påbegyndt.

  #108724
  AnonymForfatter

  5. Renteudgifter vedrørende gæld fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori renten forfalder til betaling, jf. dog stk. 2, 5, 6 og 7. Det samme gælder for udgifter til løbende provisioner eller præmier for lån, som den skattepligtige optager, og for præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld, jf. § 8, stk. 3, litra a og b.

  Stk. 2. Fradrag for renteudgifter m.v., jf. stk. 1, som vedrører en længere periode end 6 måneder, og som forfalder mere end 6 måneder før udløbet af perioden, fordeles ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst over den periode, renteudgiften m.v. vedrører.

  Stk. 3. Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån eller kaution, der omfattes af § 8, stk. 3, litra c, fradrages med højst 2,5 pct. af lånets hovedstol i det indkomstår, hvori provisionen m.v. forfalder til betaling. Fradraget for overskydende provision m.v. fordeles over den resterende låneperiode.

  Stk. 4. Følgende selskaber m.v. fordeler renteudgifter og renteindtægter på den i stk. 5 nævnte måde:

  1) selskaber omfattet af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.,

  2) banker,

  3) sparekasser,

  4) selskaber omfattet af kapitel 3 b i lov om banker og sparekasser m.v.,

  5) forsikringsselskaber omfattet af lov om forsikringsvirksomhed,

  6) investeringsforeninger, der er skattepligtige efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a,

  7) fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde,

  8) institutter, der er skattepligtige efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, og

  9) andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter kapitel 4 D i lov om banker og sparekasser m.v.

  Dette var hvad jeg efter at have talt med en af mine bekendte som er reviser blev henvist til,og som jeg læser det så er de på løbne renter fra de sidste 5 år fuldt fradragsberettigede da renterne jo er forfaldne men moske jeg opfatter det forkert?

  mvh
  peter

  #108730
  AnonymForfatter

  Jo – du har fat i den samme tekst som jeg havde i 26. november 2006 21:42, så det er ikke at komme meget videre.

  Det ligger fast at en renteudgift kun kan trækkes fra een gang.
  Det ligger også fast at der er tre forskellige tidspunkter de kan fradrages:

  1. Det år de vedrører
  2. Det år de tilskrives
  3. Det år de *burde* være betalt (forfaldsdagen)
  4. Det år de rent faktisk betales.

  Der er også en fjerde mulighed – det år de burde være betalt, men lad os nu ikke komplicere sagen.

  1 og 2 er for de flestes vedkommende det samme, idet bankerne er så ‘flinke’ at tilskrive renter den sidste i året. I nogle tilfælde er 3 så ikke det samme.

  Jeg tror du skulle prøve at spørge ‘Skat’. Nej – i servicebutikken er de normalt ikke dygtige i andet end rutinespørgsmål, men de burde være professionelle nok til at vide hvor deres begrænsninger ligger. Så spørg Skat – jeg har faktisk de to gange jeg har sendt mail til skat fået meget kvalificerede svar. Husk at redegøre for hvornår renterne er tilskrevet, hvornår de burde være betalt og hvornår de faktisk er betalt.

Viser 9 indlæg - 1 til 9 (af 9 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.