Alvorlige fejl i årsopgørelsen

Viser 13 indlæg - 1 til 13 (af 13 i alt)
 • nielsensForfatter
  Indlæg
 • #92723
  nielsensForfatter

  Som mange andre var jeg i dag inde på skats hjemmeside for at kontrollere min årsopgørelse og fandt to ubegribelige fejl. Hvordan de kan forekomme, ved jeg ikke, og jeg kan heller ikke som borger ringe til skat og spørge, for der er timelang ventetid i ca. den næste måned.

  1. Jeg forsøger at være meget opmærksom på, hvad jeg skal betale i skat og har derfor flere gange kontrolleret, om et offentligt, ministerielt udbetalt legat i efteråret 2011 nu var indberettet til Skat. Jo, det har siden efteråret 2011 figureret på min side hos Skat sammen med lønindtægter og andet for 2011, både med udbetalingstidspunkt m. m. Men uvist hvorfor er det ikke af skattevæsenet automatisk overført til årsopgørelsen for 2011. Det har jeg så selv gjort i dag.

  2. Jeg havde i 2011 et par aftaleindlån i danske banker, og renterne for2011 optræder ganske korrekt på skattevæsenets årsopgørelse. Men et aftaleindlån i en færøsk bank kender skattevæsenet åbenbart ikke til, så også her har jeg selv måttet overføre rentebeløbet til årsopgørelsen (er Færøerne et skattely a la Cayman Islands og Seychellerne?)

  Efter den (gratis arbejde!)-operation kan jeg se, at min egen beregnede restskat stemmer helt overens med den, som Skat når frem til efter min lille operation. Nu skal jeg betale en restskat på ca. 200 kr. Før skulle jeg have udbetalt overskydende skat på ca. 30.000 kr.

  Jeg spørger naturligvis mig selv, om borgere, der ikke er inde i reglerne, risikerer at blive snydt eller selv blive opfattet som snydere, for hvorfor figurerer et i hoved og r… registreret legat ikke på årsopgørelsen, og hvorfor indberettes færøske renter ikke?

  Ingen af delene virker jo synderligt komplicerede, så hvordan ser det mon ud, hvis der er tale om mere komplicerede forhold?

  #179582
  nielsensForfatter

  Tiføjelse til punkt 1:

  Ved at nærlæse min skattemappes indkomstoplysninger opdager jeg nu, at det omtalte legat pludselig er rubriceret som “skattefrit offentligt tilskud," indkomsttype 5, kode 68. Det glæder naturligvis mig og hundreder af andre legatmodtagere, at flere millioner kroner ved en fejltastning er gjort skattefrie. TAK til Skatteministeriet, TAK til politikerne for de mange nedskæringer i Skat, TAK alle sammen. Og TAK, fordi Skat er så overbelastet på telefonen, at jeg ikke engang som lovlydig borger kan gøre indsigelse, fordi der samtidig står, at beløbet er B-skattepligtigt uden AM-bidrag.

  #179586
  AnonymForfatter

  Færøerne er en delvis selvstyrende del af Rigsfællesskabet ifølge Lov om Færøernes Hjemmestyre fra 1948 🙂

  #179588
  nielsensForfatter

  Det ved jeg godt, men gør det Færøerne til et skattemæssigt Cayman Islands?

  #179598
  AnonymForfatter
  #179600
  nielsensForfatter

  Der står ikke et ord om, hvorfor renteindtægter fra Færøerne ikke automatisk indberettes til det danske skattevæsen. Eller om skattevæsenet overhovedet fører nogen kontrol med danske borgeres renteindtægter fra Færøerne.

  #179614
  AnonymForfatter

  Måske finder du løsningen her i alle SKAT’s koder

  http://www.sdn.dk/skat/brud/index.htm

  #179724
  nielsensForfatter

  Ringede i dag til skattevæsenet og fik oplyst, at det er helt korrekt: har man som “syddansker" renteindtægter på Færøerne, bliver de ikke automatisk indberettet. Færøerne er altså et skattely inden for landets grænser. (U)hyggelig oplysning!

  #180158
  nielsensForfatter

  Vedr. den ovenfor omtalte sag om skattefri offentlige tilskud har jeg nu telefonisk været i kontakt med to medarbejdere i Skat. Den ene sagde ligeud, at hun ikke kunne hjælpe mig, den anden, at hvis jeg anførte beløbet på min selvangivelse, og beløbet mod forventning ikke var skattefrit, risikerede jeg, at Skat også anførte det, så jeg blev beskattet af det dobbelte beløb. Og hvis beløbet var skattefrit, og jeg alligevel anførte det, kom jeg til at betale en skat, jeg ikke skulle betale. Nu har jeg så fjernet beløbet fra min selvangivelse, for når jeg ikke kan få et præcist svar, aner jeg virkelig ikke, hvad jeg skal stille op. Der står udtrykkeligt i min skattemappe, at beløbet er skattefrit, men hvorfor er det det? Eller er det en fejl? Hvorfor i alverden kan jeg ikke få et svar hos Skat? Jeg skal tilføje, at det bestemt ikke drejer sig om småpenge!

  #180412
  AnonymForfatter

  @nielsens
  Et par kommentarer til dit første punkt med tilføjelser: Jeg deler din kritik af nedskæringerne hos SKAT, men har ellers ikke detaljeret kendskab til skattefolkenes praksis omkring udfyldelse af skattemappen, eller omkring passende kommunikation med rådvilde borgere.

  Dog har du forhåbentlig været meget uheldig med de to telefoniske kontakter; den første burde have henvist dig til en kollega, der havde bedre forudsætninger for at hjælpe, mens nr. 2 skulle have beskrevet vilkårene for legater mv. i skattemæssig sammenhæng. Angav han/hun virkelig intet om rammebetingelserne for skattepligt i dit tilfælde, eller om baggrunden for vedkommendes forventning om skattefrihed for det konkrete legat? Kan det evt. tænkes, at SKAT i (bl.a.) din sag afventer en ekstern redegørelse for relevant regeltolkning, eller slet og ret nogle juridiske forløb?

  Mere sandsynligt er det nok, at skattefolket har lagt sig i læ af den foretagne indberetning, og næppe agter at anfægte denne. Er *Legat* for resten udbetalers officielle betegnelse for det beløb, som du har modtaget?

  Desværre er beskatning af ydelser af legatfamilien ikke altid ukompliceret – hvilket i øvrigt senest er gået op for Kulturministeriet og nogle politikere, jf. debatten i uge 12 om danske OL-medaljetageres eventuelle skattefrihed for den lovede Team Danmark-bonus.

  Hovedreglen gør legater skattepligtige efter Statsskattelovens § 4, men der findes en række (delvise) undtagelser i Ligningslovens § 7.
  Bl.a. faktorer som ydelsens karaktér, udbetalers status & generelle formål, relationen til modtager, udbetalingstidspunktet, ydelsens anledning, frekvens & motivering kan få indflydelse på afgørelser om den skattemæssige behandling af en sådan legatsag. Modtagers personkreds omfatter studerende, kunstnere mv., og der kan f.eks. være tale om uddannelseslegater, studierejselegater og hædersgaver.

  Endelig har du jo mulighed for at kontakte kilden til legatet, altså det ministerium, der som formodet oplysningspligtig over for SKAT i henhold til Skattekontrolloven har forestået eller formidlet udbetalingen. Måske kan medarbejdere dér supplere med nyt om legatets klassifikation og forventede/sædvanlige skattemæssige skæbne?

  Som udgangspunkt kan man undersøge, om en i skattemappen vedr. Indtægtsart (kode 68) anført eller realiseret værdi såsom *71* (*0071*) for *Skattefrie offentlige tilskud* – fejltastning eller ej – stammer fra den oplysningspligtige instans.
  Indkomsttype *05* må antages at betyde, at du i indberetningsperioden kun har modtaget B-indkomst (men ikke A-indkomst) fra denne indberetningspligtige.

  Måske vil noget af ovenstående bringe dig på sporet af den kategori, der bedst passer til din legattildeling. Jeg håber, at du efterhånden får en acceptabel forklaring på punkt 1 øverst.

  #180430
  nielsensForfatter

  Tak for din meget grundige orientering om min “skattesag." Og jo, jeg har også ringet til det legatgivende ministerium, hvor jeg fik et løfte om, at jeg ville blive ringet op af en medarbejder, men jeg har intet hørt, og nu er det vel en uge siden.

  Jeg er nok mest tilbøjelig til at afvente, om Skat eller rigsrevisionen(?) finder anledning til at henvende sig til hinanden og derefter til mig. Men en mærkelig situation er det, for jeg har aldrig før haft noget skattemæssigt uafklaret, og det er virkelig forbløffende at møde så elastisk en mur, hvor jeg troede, at man omgående ville undersøge sagen.

  Men når beløbet beskrives som “skattefrit tilskud," må jeg vel indtil videre tro, at det forholder sig sådan. Og når jeg googler efter legater og skat, får jeg – som du også antyder – nogle yderst komplicerede beskrivelser, der endda omfatter årelange retssager.

  Man kan godt i sit stille sind forbande de generationer af politikere, der har vævet et skattemønster, som vist efterhånden ingen kan hitte hoved og hale i.

  #183324
  nielsensForfatter

  Nu har jeg det virkelig som en skakbrik, der ikke selv kan stille noget op, så hvis nogen gider læse og evt. hjælpe, kommer her fortsættelsen:
  Lige inden 1. juli var jeg inde på min side hos Skat for at se, hvordan det efterhånden så ud med det legatbeløb, jeg sidste år modtog fra et ministerium. Og nu er alle oplysninger skrevet om. Beløbet er ikke længere et “skattefrit tilskud," og det skal slet ikke beskattes i 2011, men i 2012. Der står på min side hos Skat, at beløbet er til min disposition i nov. 2011, hvor jeg også hævede det fra min konto, men så er der yderligere tilføjet, at modtagelsestidspunktet er marts 2012.
  Det forstår jeg sådan, at nu skal det beskattes i 2012, skønt jeg fik det udbetalt i 2011, og hvad værre er: i år får jeg et pensionstillæg, fordi min indtægt er forholdsvis lille. Det var den også i 2011, hvor jeg ikke søgte om pensionstllæg, fordi jeg mer eller mindre forventede det legat.
  Når man nu efter diverse omskrivninger af alle oplysninger (jeg har kopieret det hele og har nedskrevet navn og telefonnr. på den skattemedarbejder, der foreslog mig at lade det hele ligge indtil videre), ja, når man nu vil beskatte beløbet i 2012, betyder det, at jeg yderligere skal aflevere mit pensionstillæg for 2012, og ikke kan komme og sige, at så skulle jeg have haft pensionstillæg i 2011.
  Alt i alt er jeg nærmest bankerot! Og helt uden egen skyld, fordi systemet er så indviklet, at ikke engang Skat tilsyneladende har styr på det.
  NB. Skylden lægger jeg gerne hos de politikere, der kræver skatten lettet og lettet og lettet uden sans for, at det måske var en fordel først at få skatten gjort gennemskuelig og forståelig for menigmand.

  #183326
  testForfatter

  nielsens
  det jeg her helt enig i det jeg tror du mener, tænkte lidt det sammen når nå ældre sagen siger at den nye reform alligevel rammer pensionister fordi der er nogen der tjener for lidt til at få glæde af skattelettelser i fremtiden men for meget til at få de øgede tidskud.

  Vi har slet og ret brug for et mere simpelt system. Et bundfradrag og en skatte sats. Lad det være muligt for fordele bundfradraget mellem ægtefælder og fra hjemme boende børn under 18. Væk med børncheck, ældre check, rentefradrag og ejedomsværdiskat.

Viser 13 indlæg - 1 til 13 (af 13 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.