Indekskontrakter mindste udbetaling

Viser 14 indlæg - 1 til 14 (af 14 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #92469
  AnonymForfatter

  Statens Administration har givet bankerne ordre til at udbetale mindste udbetaling, der for år 2011 udgør 2.600 kr månedligt og for år 2012 udgør 2.678,50 kr månedligt, uanset om pensionisten har valgt enten fast rente eller variabel rente udbetaling. Bankerne skal udbetale som en regulering og trække 55% i skat for alle, uanset hvad pensionisten måtte have i trækprocent. Skatten- og reguleringen hæves på Indekskontoen, hvorved saldoen meget hurtigere bringes til ophør. Bankerne har skrevet at der ved årsopgørelsen reguleres mht. det formeget udbetalt i skat og som alt ovenskydende skat bliver, udbetales til Nem-kontoen. Spørgsmålet er lovligheden i at trække 55% i skat ved udbetaling ? Netop fordi skatten hæves på indekskontoen, der derved meget hurtigere bliver tømt og på sigt vil Staten spare indekstillægget, fordi der er ikke penge nok til de normale 15- udbetalingsår, og udbetaling vil derfor standse når indekskontoen går i nul. Ovenstående gælder for dem der har 6-indekskontrakter.

  Jeg ved flere pensionister har klaget til Statens Administration, før Økonomistyrelsen, der står for beregning og kontrollering af indekstillægget samt mindste udbetalingen, over den ”nye” beregningsform og isærdeles at der skal trækkes 55% i skat ved udbetaling og at denne skat tages fra indekskontoens hovedstol.

  Blot til orientering !

  #176420
  HJLForfatter

  Hvordan når du frem til at kontoen tømmes hurtigere?

  Som det var før fik du x minus din trækprocent udbetalt.

  Nu får du x minus 55% og en regulering ifbm. årsopgørelsen.

  Er det ikke at lave unødig brok over bagateller?

  Jeg ved ikke hvor meget det drejer sim om men hvis vi snakker 500 kr. der udbetales 3-4 mdr. inde i det nye år så forstår jeg ikke at du og åbenbart mange andre gider brokke sig.

  Dem der har lavet reglerne har nok undersøgt om de er lovlige = I har ingen sag.

  #176496
  AnonymForfatter

  Det er ikke nogen broksag !

  Tak for din henvendelse om indekskontrakter.

  Vi får mange henvendelser fra medlemmer, der har fået brev om fejl i beregning af udbetalingen fra deres indekskontrakter.

  Efter det Ældre Sagen har kunnet få oplyst, har bankerne i et antal år – vi har ikke kunnet få oplyst det præcise antal – beregnet udbetalingen fra et meget stort antal indekskontrakter forkert. Ifølge loven er betingelse for at få indekstillæg, at der mindst udbetales et beløb pr. kontrakt, der svarer til 500 kr. reguleret med prisudviklingen fra 1956 til nu. I 2011 betyder det, at der mindst skal udbetales 5.200 kr. pr. kontrakt. Og herudover skal der være penge på kontoen. Når der ikke er flere penge på kontoen, stopper indekstillægget.

  Bankerne har imidlertid i deres administration ”overset” mindsteudbetalingen, og da rente i mange år har været lav, betyder det at et stort – men for Ældre Sagen ukendt – antal kontrakthavere har fået udbetalt for lidt. Det er ikke alene bankerne, der har overset kravet om en minimums udbetaling. Bankernes revisorer afleverer hvert år en erklæring til Økonomistyrelsen/Statens Administration om, at banken har administreret efter reglerne, og Statens Administration har tilsyneladende ikke taget nogen form for stikprøver, for at kontrollere om udbetalingerne skete korrekt.

  Problemet er, at mange banker har i mange år givet en meget lav rente på indekskontrakter, selv om de i princippet skulle forrentes med ”bankens højeste indlånsrente”. Da kontrakterne blev indgået, var det forudsat, at forrentningen ville være 4,25%, og det betyder, at der er mange, der allerede når udbetalingen starter har for få penge til, at kontrakten kan løbe de aftalte 10 eller 15 år.

  Ældre Sagen har tidligere skrevet til Finansministeren og påpeget, at det med det renteniveau vi har haft i de sidste 10 – 20 år, er det reelt ikke muligt at opfylde betingelserne i kontrakterne. Finansministeriet har imidlertid ikke ønsket at ændre reglerne. Formodentlig fordi de nuværende regler betyder, at Finansministeriet opnår en besparelse på udbetalingen af indekstillæg.

  Da vi blev bekendt med fejlen i bankerens beregning, skrev vi igen til Finansministeren, fordi ikke mener, der en fejl, der er begået af andre skal komme kontrakthaverne til skade, og fordi vi mener, at reglerne bør ændres, så indekskontrakterne kan løbe det antal år, der er aftalt. Vi har endnu ikke fået svar på vores henvendelse.

  Udover at Statens Administration har besluttet, at hvis der er udbetalt mindre end mindsteudbetalingen, skal den manglende udbetaling, som kan vedrører flere år, hæves på kontohavernes konto, er det tilsyneladende bankernes opfattelse, at hele ekstraudbetalingen skal opfattes som en indtægt i 2011, uanset om en del af beløbet vedrører fejl i tidligere år. Det betyder, at der skal betales indkomstskat af hele den ekstra udbetaling i 2011.

  Rent praktisk er det eneste, du evt. kan gøre, at flytte dine indekskontrakter til en bank, der giver en højere rente. Jo højere rente, jo længere kan udbetalingen strækkes og dermed også indekstillæggene.

  Herudover kan du skrive til et folketingsmedlem (et medlem af finansudvalget). Vi har sendt kopi af vores brev til Finansudvalget, men det er vores erfaring, at henvendelser fra borgerne gør indtryk, og da Finansministeriet ikke kommer med oplysninger om omfanget af fejlen og konsekvenserne for de borger, der har udsigt til at få mindre i indekstillæg, vil spørgsmål fra et folketingsmedlem være en mulighed for at få sagen belyst.

  #176504
  HalliHalloForfatter

  Jeg tror dog ikke at det bliver ændret bare fordi du skriver til politikerene, da de ligsom også skal have et flertal for ændre i allerede vedtagne love.

  Men når udbetaling fra indekskontrakterne bortfalder kan de berørte jo glæder sig over, at de pludselig for

  10.000 kr. ekstra i pensiontllæge
  5.000 kr. mere på ældrechecken
  og ca. 3000 kr. mere i boligstøtte, hvis man da bor til leje.

  Hertil kommer hjælp til nyt gebis samt efter behov medicinkort.

  Held og lykke med dine 6 indekskontrakter JET45, og du skulle angiveligt være bosat i det fallerede Grækenland. Jeg håber Grækenland har beskatningsretten til udbetalingerne, for så slipper du jo for de 55%.

  #176538
  HJLForfatter

  Carlsjul så vidt jeg kan se på dit lange indlæg så har du sat dig meget ind i sagerne.

  Jeg er på ingen måde ekspert på området da jeg ikke var født dengang ordningen ophørte.

  Med min spæde viden på området vil jeg dog mene at du blander tingene sammen.

  I dit første indlæg beklager du dig over de 55 % der bliver tilbageholdt. Det drejer sig om 1 måneds regulering. Dette er noget bankerne har fået ordre på at gøre og pengen bliver udbetalt med årsopgørelsen. Det var denne sag jeg kommenterede på.

  Det andet du taler om i dit andet indlæg handler om den måde de er skruet sammen på netop at den oprindelige lovede rente var meget højere end den bankerne rent faktisk giver. Men det er jo ikke noget nyt??? eller hvad er det jeg overser???? om det så er en sag at køre det tvivler jeg på, men fedt for alle jer der har en hvis der er en sag, det må være millioner hvis ikke milliarder staten eller bankerne vil komme til at skulle eftergive.

  Mvh HJL

  #176726
  urso cinzaForfatter

  Staten har forlangt, at pengeinstitutterne (PBS) skal udbetale det beløb, der er udbetalt for lidt for at nå mindsteudbetalingen. Det gør PBS så, uden skelen til de problemer, der kan opstå i den anledning.
  De indskydere, der er ramt hårdest, får måske 8-10.000 kr. lagt til sin indtægt for 2011. Det kan betyde, at kommunen kræver for megen udbetalt boligstøtte tilbage. Det kan også betyde, at kommunen kræver omberegning af pensionstillægget, hvis kommunen ikke accepterer, der er tale om et engangsbeløb, der ikke skal tælles med.
  Og ja, PBS er fløjtende ligeglad med, at indskyderne har været i god tro og derfor kun skulle have for lidt udbetalt, hvis det blev ønsket.

  #176764
  AnonymForfatter

  Ifm med denne udbetaling af regulering der sker via PBS nu Nets med trækprocent 55%,
  var det sket en fejlregistrering på eIndkomst i skattemappen.

  Havde fået bemærkning: “Intet Skattekort” som SKAT skriver:
  Når en person dør, vil der efterfølgende blive dannet “intet skattekort” pr. dødsdagen. Når der ikke foreligger et eSkattekort, skal der normalt trækkes 55 % i A-skattepligtig indkomst.

  Der var heller ikke Forskudsopgørelse for 2012 at hente, feltet var helt blank !

  Det konstaterede jeg da et pensionsselskab også trak 55% i skat, hvorimod de 5 andre trak efter tidligere skattekort !

  Efter kontakt med SKAT blev det rettet, SKAT kunne ikke oplyse mig om, hvem der har erklæret mig DØD i systemet, men jeg konstatere at det kan forekomme, blot til orientering !

  #176782
  HalliHalloForfatter

  Carlsjul, du blander jo flere ting, hvilket jo ikke ligefrem fremmer forståelsen.

  En fejl i skattemappen vedr. trækpct. har jo intet at gøre med at finansministeriet eller var det økonomiministeriet har forlangt at at der, med tilbagevirkende kraft, skal udbetale mindstebeløbet på 5.200 kr. pr. kontrakt.

  Du har endvidere tidligere skrevet at du ikke ville have dine “kontraktpenge” før du blev 67 og sådan en gammel mand er du jo ikke endnu, så vidt jeg ved.

  Dette bare til orientering. Men man har jo lov til at undre sig lidt…

  #177220
  AnonymForfatter

  d.15-12-11
  Jeg har en Indeks opsparing i ”Banken” som har været under udbetaling i 3år.
  Den 18. november fik jeg et brev om en Ekstraordinær udbetaling fra mine indeks kontrakter.
  Indeks kontrakterne ville blive sat op til det mindstebeløb, der årligt fastsættes af Statens Administration.
  Banken har foretaget en korrektion som går 3år tilbage, til opstart af indeks udbetalingerne.
  Det beregnede beløb bliver så udbetalt som et engangsbeløb i november i år.
  Udbetalingen fra egen indekskonto øger risikoen for at den aftalte 15års periode bliver afkortet.
  Det kan desværre ikke oplyses hvor meget det eventuelt bliver tale om, måneder eller år.
  Det afhænger af det fremtidige renteniveau og de årlige mindstebeløb fastsat af Statens Administration.
  Problemet kommer tilsyneneladende af, at der i mange år er blevet brugt en forkert beregningsmetode som nu er til at få øje på, grundet den lave rente i flere år.

  Er der andre der har været ude for det samme!!

  Hvad kan eventuelt løse det problem.

  #177222
  urso cinzaForfatter

  Til Busterjul,
  du kan ikke gøre andet end at bøje nakken.
  Læs i øvrigt hele indholdet af dette forum.

  #177364
  AnonymForfatter

  Til Carlsjul vedr. udbetaling fra indekskontrakter.
  Til din orientering foregår udbetalinger fra mine indekskontrakter uden problemer.
  Jeg har netop modtaget mit nye stamkort. Jeg konstaterer,
  at udbetalingerne (før skat) til mig overstiger minimumsbeløbet for 2012
  at skatten bliver trukket med min trækprocent (og altså ikke 55%)
  at skatten naturligvis ikke bliver fratrukket på min indekskonto, her fragår alene den beregnede egenudbetaling.

  Hvor har du det fra med de 55%?

  #212690
  cahaluForfatter

  Jeg har siden jeg var 18 indbetalt til indekskontrakt med udbetaling over 10 år, hvor meget vil min månedlige udbetaling blive, incl. statens bidrag, cirka…jeg bliver 65 i 2017.

  #212698
  HalliHalloForfatter

  Det kan ingen svare på før i 2017, altså kort tid før du fylder 65 år.

  Men en der fylder 65 år i år vil få mindst knapt 2300 kr. om måneden, hvoraf indekstillægget udgør ca. 1200 kr. alt afhængig af hvornår kontoen er oprettet.

  Men du kan jo selv spørge banken selv om de kan give nærmere oplysninger, men tror det næppe.

  #212700
  HalliHalloForfatter

  Jeg forudsætter selvfølgelig, at du har de maksimale antal kontrakter ialt 6 stk.

Viser 14 indlæg - 1 til 14 (af 14 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.