Brugt bil med pant i

 • This topic has 8 stemmer and 30 svar.
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 31 i alt)
 • Indlæg
 • #169228
  test

  Vi er helt enige om at det er en teoretisk debat men bare fordi du køber eifeltårnet ejer du det ikke. Som jeg videre det ejer køberen faktisk ikke bilen. Panthaveren kan fuldt lovligt lade den afhente.

  #169232
  Anonym

  Hvor kan man tjekke om der er pant i biler?

  #169246
  Anonym

  Indehaveren af registringensattesten ejer bilen, pant i bil er ligesom pant i et hus, noget som kan gøres op ved salg eller gøres udlæg i, men panthaver ejer ikke bilen.

  For at undersøge om det er pant i bilen kan man kontakte Tinglysningsretten.

  #169248
  test

  Pant haveren kan uden dommerkendelse afhente bilen. Før vi fortsætter denne teoretisk diskussion skal jeg ligehøre om du slet ikke kender reglerne for ejdomsret og de undtagelser der findes til hovedreglen om at du ejer og kan disponere over det du har købt

  #169252
  thsv

  Normalt tjekkes tinglyst pant i biler i Bilbogen.
  http://www.bilbasen.dk/bilbogen/

  #169262
  Anonym

  SELVFØLGELIG må køber af bilen ikke ødelægge bilen når der er pant i den!! det er logik for burhøns! Krænkelse af rettigheder er ikke teoretisk!

  Køber vil naturligvis ifalde erstatningsansvar for forsætlig ødelæggelse af bilen.

  #169266
  test

  Nemligt ja

  #169270
  Anonym

  Fra hvilken lov er der en undtagelse paragraf som omfatter dette, den er jeg ikke bekendt med?

  Køber skylder som sagt ikke panthaver noget og kan derfor som udgangspunkt frit disponere over sin egendom, sælger derimod får sig et problem hvis der ikke længere kan gøre udlæg i bilen.

  Det man i øvrigt også gøre selv om gælden er ens egen, ja, så har man da et erstatnings ansvar men ikke støre end det man ellers ved uforsætlig skade uden erstatning fra forsikring eks. fordi man ikke har betalt kasko.

  Pant betyder førsterat ved salg/likvidering, der kan som sagt også gøres udlæg, men det betyder som udgangspunkt intet for den fri ejendomsrat som er sikret i grundlovens § 73 og som kun ved lov kan omgås men IKKE uden ALMENVELLET kræver det. Det gøres det ikke ved pant og derfor betyder det intet for din i grundlovens i § 73 sikret ret.

  Erstatningsansvar, har man dog altid hvis man ødelægger noget som andre ejer, men det er jo ikke tilfældet her.

  #169290
  test

  molan. Det er meget tydeligt at du slet ikke forsår de mange undtagelser de er for ejendomsrettens. Det er rigtigt at ejendomsret erhverves ved at købe eller få noget overdraget men du kender tydeligvis ikke undtagelserne for denne hoved regel. Personligt vil jeg anbefale det at læse i det mindste bare lidt erhvervsret eller bare bruge din sundefornuft lidt før du giver folk råd.

  Hvis det var sådan at panthaveres ret over det pantede forsvandt når det blev solgt til tredjepart ville pante systemet slet og ret ingen mening give. Det ville heller ikke gi nogen mening at anbefale folk at check om der er pant i bilen. Det er jo åbenbart panthaveren og sælgerens problem ikke køberens. DEN ANTAGELSE ER TOTAL FORKERT !!!

  Fakta er kort og godt at panthavers ret over det pantende består netop på grund af den offentlige tilgængelige registrering. Det er hele humlen i systemet.

  Personen der har bilens papirer kan godt lade bilen registrere i sit navn og køre i den men det ændre ikke ved pantavers ret.

  Panthaveren kan til en hvertid hente bilen da bare videre salget af bilen ude betaling af restgælden er et brud på låne aftalen OG

  Panthaveren kan naturligvis gøre krav mod købere hvis denne nægter af aflevere bilen eller forringer pantets værdi.

  du kan læse her http://www.nysynet.dk/nardukoberbil.htm
  “Panthavers ret gælder, selv om pantsætter sælger bilen. Køber du en bil, som nogen har pant i, kan panthaver med andre ord hente bilen hos dig og sælge den på tvangsauktion, hvis pantsætter ikke betaler hele lånet tilbage som aftalt.”

  og du kan læse her http://www.brugtbilguiden.dk/formal.htm
  “Uanset slutsedlens ordlyd vil en panthaver med et sikret krav i bilen nemlig stadig kunne gøre dig ansvarlig for betaling af restgælden. Du overtager med andre ord også gælden, når du overtager bilen!”

  og du kunne naturligvis også læse i det link jeg har lagt tidligere til FDM.

  Paragraffer gider jeg sku ikke finde frem til det. Det er for længe side jeg har haft erhvervsret og min lovsamling står ikke fremme mere. Tinslysninggloven er nok et godt sted at starte ikke grundloven.

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2031#K5

  #169304
  Anonym

  Det er ikke sund fornuft at lave undtagelser for ejendomsretten, men det et et politisk spørgsmål så lad det ligge. Mig bekendt straffes man heller ikke for at ødelægge sin engen ejendom, heller ikke selvom det er pant i det.

  Dermed er kun spørgsmålet om erstatningsansvaret tilbage. Det afgørende her er altså om man ved køb af bil med pant i personligt overtager gælden eller ej.

  Hvis man gør det, og det synes at være sådan ud fra de links du sender, så er der et erstatningsansvar ellers ikke. Det andet du skriver, har jeg jo allerde give dig ret i fra starten af.

  Det nye for mig i denne sag er at man overtager gælden PERSONLIG.

  Dermed må mit råd være hvis gælden er større end bilen værdig, lad være med at få bilen omregistreret i dit egen navn og lad registrengsattesten forsvinder, dermed er det intet bevis om at du skulle have overtaget bilen og dermed gælden, derfor hæfter du ikke mere for den da det ikke længere kan bevises.

  #169310
  test

  molan
  misligeholdelse af pantet og panthaveres rettigheder i den forbindelse står direkte i dit pantebrev. Panthavers ret består også efter et videre salg med mindre pantet er aflyst.

  ok du kender så ikke panthveres rettigheder men hvis selve pantet ingen retigheder gav hvor for er et lån med pant i noget så billigere et et hvor der igen pant er?

  #169328
  Anonym

  Lad os bare konstatere at der er forskel på pant i en bil og “pant”/sikkerhed i en andelslejlighed i forhold til banken.

  Jeg var ikke klart over at man overtager gælden personligt når man køber en bil med pant, men det er jo tinglyst som med fast ejendom og ikke som I en andelslejlighed hvor gælden følger låntager og ikke den nye ejer af andelen.

  Jeg vil dog stadig sige det ikke er ulovligt at ødelægge sin bil, da man ikke straffes for det særskilt. Men man har altså overtagen gælden, hvilket betyder at man er erstatningsansvarlig.

  #169420
  test

  Er dedt ikke en anelse mærkeligt at skrive hvad du tror?

  #169424
  test

  Et pant er en sikkerhed for et lån og naturligvis giver det panthavere rettigeheder.

  En tinglysning af et pant beskytter også mod folk der erhverer genstanden (bil eller ejendom) i god tro. se tl 47.

  Og her lidt om hvordan pantet skal behandles.
  Parternes indbyrdes forhold Panteretsinstituttet opererer også her, at løsørepantebrevet af panthaveren kan forlanges indfriet såfremt pantsætteren misligholder det pantsatte og dermed forringer dets værdi. Ligeledes såfremt pantsætteren undlader at holde pantet behørigt forsikret. Såfremt der er tale om underpant, hvor det pantsatte som bekendt er i pantsætterens besiddelse, aftales det ofte i pantebrevet, at panthaveren kan kræve gælden indfriet, såfremt det pantsatte flyttes bort fra pantsætterens område uden panthaverens samtykke. Betaler pantsætteren ikke de aftalte afdrag (terminsydelserne), da kan panthaveren ligeledes kræve restgælden indfriet efter at pantsætteren har modtaget påkrav om misligholdelsen med betalingsforpligtelsen. Dette fremgår af TL §42h

  men ok hvis man gerne vil i rki og en tur i retten er det da en fin iden at smadre den bil der er pant i. Et andet konkurs ryttter råd om at pakkere bilen et andet sted går faktisk heller ikke.

  #169426
  Anonym

  Nu skal du jo så lige huske at man i retten ikke kan dømmes hvis der ikke er noget dokumentation for at man har købt bilen/overtaget gældsforpligtelserne.

  Så, hvis man ikke har registreret købet af bil, så er det stadig sælger som hænger på den som være officielt ejer af bilen og dermed også gælden. Rådet vil altså virker i praksis, omend rådet er umoralsk og man vil også kunne dømmes for bedrageri hvis det bliver opdaget.

  Så hvis man følger mit råd vil både sælger og køber altså være forbryder, men begge ville slippe for straf grundet beviserne. At sælger påstår han har solgt til køber er ikke nok til at køber hæger på den, men er den først registeret på motorregisterkontoret så hæger køber på den. Såfremt at gælden følger bilens ejer og ikke er personhæftende på sælger.

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 31 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.