Husleje – PBS

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #91300
  AnonymForfatter

  Mit boligselskab har ikke – som sædvanligt – trukket husleje fra min PBS-Konto for august måned. (Der er penge på kontoen).

  Hvordan skal jeg så betale pengene? Er det selskabets fejl eller er det min pligt selv at få pengene overført hurtigst muligt?

  Eller kan selskabet selv gå ind i min bank evt. via PBS og tage pengene eller vil man blot vente til 1.9., hvor jeg så bliver trukket dobbelt.

  Jeg ser det først i dag, og kan ikke kontakte nogen før mandag morgen.

  Og jeg vil jo nødigt smides ud af lejligheden.

  #158518
  AnonymForfatter

  Du bliver ikke smidt ud af lejligheden blot fordi du er er par dage for sent med huslejen. Det er dit eget ansvar at tjekke at den bliver betalt, men hvis du ellers betaler til tiden så gør et par dage ingen forskel. Sørg blot for at reagere mandag, hvis der stadigvæk ikke er betalt.

  Du kan roligt slappe af i weekenden. Du står ikke uden tag over hovedet fra mandag morgen. Der kan jo altid ske tekniske fejl osv.

  #158536
  AnonymForfatter

  Du kan tage det helt roligt.

  Du skal først modtage et skriftligt påkrav fra boligselskabet, hvori der skal gives dig en frist på 14 dage, efter at påkravet er kommet frem til dig, til at betale beløbet (restancen). Boligselskabet er dog berettiget til at kræve et påkravsgebyr på (aktuelt) kr. 255,-, udover den skyldige leje mv., hvilket beløb tillige er pligtig pengeydelse i lejeforholdet; dvs.tillige skal betales af dig senest inden udløbet af 14 dages fristen.

  Endvidere skal påkravet, for at være gyldigt (dvs. kunne håndhæves i tilfælde af en begæring om udsættelse af det lejede) tillige udtrykkeligt oplyse, at såfremt du ikke betaler restancen inden udløbet af 14 dages fristen, kan lejemålet ophæves (og ikke opsiges).

  Se her om lovændringengen, som vedrører såvel bl.a. almenlejeloven som lejeloven:

  Konkrete ændringer:
  Lovforslaget indeholder følgende konkrete punkter:

  · Indførelse af pligt for almene boligorganisationer til at underrette kommunen senest samtidig med at en sag om lejerestance oversendes til fogedretten.

  Der er tidligere typisk sket underrettelse til kommunen i forbindelse med, at der er sket indkaldelse til det første møde i fogedretten.

  SFI’s rapport viser, at der er større chance for, at kommunen kan bremse en udsættelse hvis kommunen bliver involveret tidligt i forløbet. De almene boligforeninger bliver med lovændringen forpligtet til, senest når sagen overgår til fogedretten, at oplyse kommunen om den igangværende udsættelsessag, og kommunen skulle herved blive involveret på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt til, at udsættelsessagen kan stoppes ved kommunens hjælp.

  Underretningspligten forventes at blive udvidet til at omfatte private udlejere, når det er undersøgt nærmere, hvilke tekniske vanskeligheder, en underretningspligt vil have for de private udlejere.

  · Fremrykket vurderingspligt for kommuner ved udsættelsessager

  · Særlig forpligtelse for kommunen til at overveje administration af kontanthjælp og social pension, hvis en borger har misligholdt sin huslejebetaling

  · Udvidet mulighed for at få flyttehjælp

  · Mulighed for at få beboerindskudslån trods uafviklet tidligere lån

  De fire ovenstående punkter er af betydning for kommunernes socialretlige håndtering af udsættelsessagerne. Kommunen skal fremover i højere grad arbejde for at afværge udsættelse og arbejde for at mindske skadesvirkningerne ved en gennemført udsættelse ved at give økonomisk hjælp til udsatte lejere. Hjælpen kan bestå i bevilling af lån – også selvom lejeren allerede har ubetalte lån i kommunen, i at kommunen indgår en frivillig aftale med lejer om håndtering af lejers økonomi, eller i at kommunen træffer afgørelse om at, kommunen skal administrere udbetalingen af pension, kontanthjælp eller anden overførselsindkomst, på en måde at det sikres, at huslejen betales hver måned.

  · Forlængelse af lejelovgivningens påkravsfrister

  Denne ændring af henholdsvis almenlejelovens § 90, stk. 2 og lejelovens § 93, stk. 2 medfører at fristen for lejeren til at afværge en ophævelse forlænges fra 3 dage til 14 dage fra udlejerens påkrav er kommet frem til lejeren.

  #158578
  AnonymForfatter

  Kan lige oplyse at der var sket en fejl, da foreningen havde skiftet bank til Jyske Bank.

  Fik så oplyst et kontonummer, som jeg kunne overføre pengene til.

  Da det er den bank jeg gerne selv vil flytte over i gik jeg ind for at indbetale lejen og for at se om banken kunne være noget for mig.

  Jeg blev meget positivt overrasket, da personalet varmeget ungdommeligt og venligt og tilmed så det ud til at filalen var moderne indrettet med nyt inventar m.v.

  Endvidere skulle jeg ikke som i Danske Bank betale 25 kr. for at indbetale lejen.

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.