Konsekvenser ved at et realkreditinstitut erklæres konkurs

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #90862
  AnonymForfatter

  Der er megen skriverier om banker der i nærmeste fremtid kan være truet af konkurser, men hvad nu hvis et større realkreditinstitut som f.eks. Realkredit Danmark erklæres konkurs eller ikke kan overholde kapitalkravet ?. Hvilke konsekvenser har det for flekslånerne ? og dem med fastforrentet lån ?. Hvad vil der ske med kurserne på obligationerne der ligger bag lånene ?. Vil finansiel stabilitet også skulle overtage/afvikle realkreditinstituttets aktiviteter ?.

  Ifølge nedenstående skulle man mene at med låntagere af fastforrentet lån kan fastholde deres lån perioden ud, men hvad med flekslån ?.

  http://www.brf.dk/C1256F5C005ADF31/alldocs/DOCJWIK-5L7F44

  “Kapitalkrav
  Lov om finansiel virksomhed fastslår, at basiskapitalen (også tidligere betegnet den ansvarlige kapital) til enhver tid skal udgøre mindst 8 pct. af realkreditinstituttets risikovægtede aktiver, herunder poster uden for balancen (visse finansielle kontrakter). Forholdet mellem basiskapital og risikovægtede aktiver kaldes også solvensprocenten.

  Hvis et realkreditinstitut ikke er i stand til at overholdet kravet til basiskapitalens størrelse, kan Finanstilsynet pålægge instituttet at bringe forholdet i orden inden en bestemt frist. Hvis instituttet ikke er i stand til at opfylde kravet inden udløbet af den fastsatte frist, kan Finanstilsynet fratage instituttet tilladelsen til at yde nye lån. Hvis det sker, vil instituttet dog skulle forsætte med at modtage ydelser fra de eksisterende låntagere og ligeledes fortsætte med at betale ydelser til obligationsejerne."

  #152436
  AnonymForfatter

  Det er derfor Nykredit og derunder Totalkredit nu hæver deres bidragssats og de andre udbydere på markedet heller ikke nægter prisforhøjelser indenfor den kommende tid. Det er nu ikke fordi jeg tror, at de er konkurstruede, men de har og får større tab og skal leve op til større kapitalkrav, hvorfor de bliver nødt til at hæve prisen.

  I sidste ende er det altid de gode betalere, der skal dække tabene.

  #153256
  AnonymForfatter

  Nogle store banker/realkreditinstitutter, specielt Nykredit er konkurs truet – når man ser på deres fatale fejl, som f.eks. køb af Forstædernes Bank, udviser det total en grad af fejl. som i private virksomheder havde medført udskiftning i direktion og/eller bestyrelse – men i Nykredits tilfælde, driver man jo virksomheden på herreløse penge, som man selv forvalter.

  Det forhold at man nu bliver nød til at hæve sine priser med 20% (0,5% til 0,6%) med henvisning til stigende omkostninger for kapitalfremskaffelse, viser jo at man har sovet i timen – men skulle have holdt sig til realkredit og via det, havde man haft det fornødne kapitalgrundlag – uden prisforhøjelser.

  Jeg håber ikke at Nykredit får lov til at lave en prisforhøjelse på 20% – det vil være skandaløst, vi borgere skal både betale bankpakke 1, 2 og ? – samt betale direkte til selskaberne.

  Nykredit´s agressive adfærd med at lukke alle deres kunder, store hensætteser til tab, vil jo lige pt. medføre en regnskabsteknisk udgift, men som vi så efterføgende fra 80érne så fremkom der pludselig en masse krav fra specielt Nykredit – hvor man fandt de gamle tab frem, og nu ville have pengene fra familier der lige havde fået orden på deres økonomi igen, de blev så smadret en gang til.

  Sådan adfærd bør politikerne tage hensyn til, når de nu igen give penge til banker.

  #153278
  AnonymForfatter

  Hvad har du betalt til disse pakker?
  I virkligheden tjener staten styrtende med penge på bankpakkerne. hvis der ikke krakker flere banker fra nu og til 30/9 står staten til at tjene 10 mia kr. som bankerne har betalt.
  Bankpakke 2. Her tjener staten 9% på de penge de låner ud til bankerne..

  Bankerne betaler til staten, og du betaler til bankerne.
  Det er den måde det kører rundt. Hvis du synes du betaler for meget, kan du jo skrive til regeringen for at få dem til at tilbagebetale de penge som bankerne indbetsle til bankpakke 1, og som ikke er blevet brugt.

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.