Amagerbanken fortsætter fremover!

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #90490
  AnonymForfatter

  Stort tillykke til Amagerbanken og specielt Karsten Ree, med en forventet stemmeprocnet på næsten fuldt hus! ( og ikke mindst, en kæmpe chance for fremtidig drift)
  Når det så er sagt, så mangler stadig endelig ‘medlemsskab’ af Bankpakke II, men det kommer til at blive en realitet.

  En ny bestyrelse, ledelse og tankegang skal ind og det gamle lægges bag!
  Så vil vi igen, have en god solid & stærk “lokalbank", på trods af tidligere inkompetent udlånspolitik m.m.

  Ps. Inden der eventuelt måtte komme dirverse svar og spørgsmål til dette, så er jeg hverken aktionær eller kunde i Amagerbanken!.

  #147204
  KrisserForfatter

  Rolig, nu. Aktionærerne vedtaget emissionen, men det var jo også ventet – alt andet havde været at stemme på at aktierne skulle være værdiløse. Der er dog stadig tilbage at få solgt aktierne, og det kan nå at blive en stor udfordring. Hver bestående aktionær skal jo ud og købe for 25 000-30 000 kroner nye aktier i gennemsnit, og spørgsmålet er hvor mange andre end de bestående aktionærer der tør deltage.

  #147218
  AnonymForfatter

  En mere retvisende overskrift ville have været, at Amagerbanken har nu fået overstået de letteste 5% af den den proces der skal føre til rekonstruktion, men oddsene er stadig, at Amagerbanken ikke overlever.

  Under alle omstændigheder har de aktionærer, der købte deres aktier dyrt mens Amagerbanken var på toppen tabt deres penge. Aktierne bliver i den grad udvandet.

  Hvad var det lige Amagerbanken stemte om i aftes?
  1. Skal Amagerbanken afvise Ree’s tilbud og dermed med 100% sikkerhed lukke?
  2. Skal Amagerbanken acceptere Ree’s tilbud, og samtidig affinde sig med en helt ekstrem udvanding af kurserne.

  Med andre ord så stemte aktionærerne om “skal vi tabe størsteparten af vores penge" eller “skal vi tabe alle vores penge". Ingen af alternativerne er attraktive. Det er pest eller kolera, men et totalt tab er selvfølgelig værst.

  Lad mig lige gengive Berlingste Tidendes pessimistiske fremstilling af de 8 punkter der skal gå godt, og lad mig derefter tilføje endnu 2 punkter som også skal gå godt.

  1. Amagerbanken skal have godkendt kapitaludvidelsen på generelforsamlingen. (Dette er det nemme punkt, da alle har en sammenfaldende interesse her). TJEK!

  2. Finanstilsynet skal forlænge “tidsfristen for solvensopfyldelse". Tidsfristen udløber fredag d. 6. december.

  3. Enten skal Erhvervsministeren give et bindende forhåndstilsagn om at Amagerbanken kan deltage i bankpakken, såfremt de aktionærer der har givet tilsagn om kapitalindskud skyder penge ind (Som jeg ser det har Lene Espersen afvist dette på direkte tv). Berlingske fremhæver at det er uklat om hun overhovedet har en juridisk mulighed for det. Dvs. hun risikerer (i ekstremen) en rigsretssag, hvis hun overskrider denne beføjelse.
  Den anden mulighed er at Ree tror så meget på Amagerbanken, at han vil acceptere et indskud på 500 mio. uden et forhåndstilsagn fra Erhvervsministeren. Hvad sandsynligheden er for det sker, er jeg ikke klar over.

  4. Dernæst SKAL børsprospektet være klart ikke meget senere end 16. novembrer, hvilket i sig selv er en stor udfordring. Det kræver, at KPMG, Deloitte og advokatfirmaet Bech Bruun alle skriver under inden udløbet af tidsfristen.

  5. Herefter SKAL der tegnes aktier for minimum 750 mio., hvoraf Ree tegner aktier for ca. 300 mio. (resten skyder han ind som ansvarlig kapital). Deadlinen er formentlig ikke senere end 2. december.

  6. Herefter vil Amagerbanken yderligere skaffe risikovillige lån for 500 mio. kr (fra eksempelvis store aktører som Nykredit), således den samlede kapital kommer op på 1,25 mia. kr. Kan Amagerbanken det? Berlingske tvivler, dels fordi banken ifølge Moodys er en af Europas allersvages banker med kreditrating E, og dels fordi banken i september i år ikke kunne førindfri sit ansvarlige lån. Hvem vil give lån til en bank der allerede tidligere har vist, at man ikke kan førindfri ansvarlige lån? Fristen herfor er formentlig også ca. 2. december.

  7. Hvis det lykkes Amagerbanken at skaffe de 1,25 mia. og man har fået forhåndstilsagnet, så kan banken få del i bankpakken. Hvis man har fremskaffet kapitalen uden forhåndstilsagn, så skal bankpakken vurderes på dette tidspunkt. Vurderingen skal være færdig 31.12.2009, fordi EU’s tilladelse til at den danske stat indskyder kapital i bankerne her udløber.

  8. Herefter må bankerne ikke få flere store tab og nedskrivninger. Banken har over af sit udlån til ejendomsbranchen, så derfor bliver det en kæmpe udfordring at klare det. Nye nedskrivninger kan igen sætte solvensen under pres.

  Til Berlingske Tidende’s vurdering vil jeg tilføje to punkter:

  8a. Finanstilsynet må ikke, når hybridkapitalen udgør over 35% af kernekapialen gå ind og stille krav om at den statslige hybridkapital konverteres til aktier.

  8b. Amagerbanken må ikke lide så mange tab, at statens hybridkapital kommer til at overstige 50% af kernekapitalen, for så SKAL Finanstilsynet pålægge staten at konvertere hybridkapitalen til aktier.

  Hybridkapitalkonvertering vil ske fordi Amagerbanken har lidt tab, og derfor vil kursen være lav, det vil sige de eksisterende aktionærer lider yderligere tab.

  Konklusion:
  Det mest sandsylige er at Amagerbanken IKKE overlever.
  Selv hvis Amagerbanken overlever så er de gamle aktionærer udvandet så meget, at aktierne for alle praktiske formål er værdiløse. De gamle aktionærer, der før finanskrisen tilsammen sad på 100% af aktierne i Amagerbanken, vil efter Ree’s kapitalindskud og konvertering af statens hybridkapital sidde på noget der ligner 5-10% af aktierne i Amagerbanken.
  Så uanset hvad I gør kære aktionærer, så har i tabt langt de fleste af jeres penge!

  #147346
  AnonymForfatter

  Nå så fik de lige et par uger ekstra af finans tilsynet…

  #147352
  AnonymForfatter

  Ja, andet ville da også have været en stor overraskelse. Amagerbanken skal have chancen for at tilvejebringe kapitalen selv.

  Men kapitalen SKAL tilvejebringes selvstændigt, dvs. uden nogen form for forhåndsgaranti for deltagelse i bankpakke 2.

  Om Amagerbanken kan deltage i bankpakken kan først vurderes endeligt, når kapitalen er tilvejebragt.

  Det afgørende er derfor hvad Ree gør nu.

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.