Danske Bank: Kundetilfredshed

Viser 10 indlæg - 76 til 85 (af 85 i alt)
 • Indlæg
 • #145796
  AnonymForfatter

  Hvis der er nogen der er en useriøs platugle, så er det dig, HalloHallo!

  Men jeg argumenterer seriøst med klare konstaterbare fakta og anlægger en helhedsbetragtning, så kommer du med dine fordummentende enkeltbetragtninger.

  Men dine væsentligste argumenter er:
  – Danske Bank havde Stein Bagger engagementet, ergo er alle engagementer lige så tvivlsomme.
  – Jeg kender til en enkelt kunde, som jeg personligt (uden at være bankuddannet) mener Danske Bank har overbelånt, ergo er alle kunder overbelånt.

  Sådan en argumentation kommer kun fra en useriøs platugle.

  Der er en række klare indikatorer på Danske Bank faktisk klarer sig relativt godt gennem krisen.

  Den ene er at Danske Bank, modsat Eik Bank og Amagerbanken, ikke har haft underskud hverken i 2008 eller første halvår 2009. Det kan du ikke modargumentere. Det er et faktum på makroplan. Derimod har Eik Bank på 1 år sat over 19% af sin egenkapital til, og det er endda efter indregning af den kapitalforøgelse fonden har stået for. Eik Bank har reelt set mistet op mod 50% af sin egenkapital. Det er et konstaterbart faktum!

  Dernæst så er det et faktum, at Danske Bank råder over et ekstremt højt indestående på korrektivkontoen. De reelle faktiske tab til dato i Danske Bank har været minimale. Alligevel har man lavet meget store gruppehensættelser til imødegåelse af fremtidige tab. Med andre ord har man taget nedskrivningerne i meget god tid før de reelle tab har materialiseret sig, igen modsat Amagerbanken og Eik Bank. Dette er også et konstaterbart faktum.

  For det tredje er det et konstaterbart faktum, at der kun findes en, og jeg gentager kun en enkelt bank, der har en højere kreditvurdering end Danske Bank. Den bank er “Nordea". Eik Banki PF har en væsentligt ringere rating end Danske Bank, Amagerbanken har en voldsomt meget ringere rating. Dette er også et konstaterbart faktum, som du ikke kan argumentere imod.

  Og så kommer du med argumentation “jeg har kendskab til et enkelt engagement jeg som ikke-bankuddannet mener er overbelånt".

  Vor herre bevars HalliHalli. Er det det bedste du kan komme op med?

  Du er jo dybest set ikke i stand til at skrue et eneste logisk stringent argument sammen, og du er ikke i stand til at forholde dig til seriøse argumenter, som dine meddebattører kommer med! Platugle!

  #145798
  AnonymForfatter

  Jeg kan se du ikke engang er i stand til at skrive bankens navn korrekt.

  Banken hedder nu engang “Danske Bank" og ikke “Den Danske Bank".

  Det er vel snart 8 år siden banken skiftede navn.

  Altså helt ærligt jeg synes det ligger meget godt i tråd med dit lave useriøse argumentationsniveau.

  #145814
  HalliHalloForfatter

  Alt yder på at du er trængt op i en krog korporal Prier, da du ingengang svarer på mit spørgsmål vedr. overtyræksgebyrer. At beskylde andre for at være platuger siger faktisk alt om din person.

  Jeg har bare forsøgt at oplyse, at jeg har kendskab til 2 af hinanden uafhængige kunder, der har fået disse lån i Danske Bank uden nogen form for sikkerhed. Og når jeg som enkeltperson ved dette, så man jo regne med, dog uden at vide det, at det måske er bankens kreditpolitik. I hvert fald er kreditvurderingen i de mig 2 kendte tilfælde under al kritik.

  Du må påregne at blive kontakte direkte af Mybanker, da jeg desværre ser mig nødsaget til at foretage indberetning for dine helt urimelige angreb. Enhver herinde skal have lov til at sin mening uden at blive kaldt en “platugle" og andre grimme ting, bare fordi du ikke får ret.

  #145816
  AnonymForfatter

  Husk lige hvor de angreb startede, nemlig hos dig!

  Du starter med at kalde mig for useriøs, jeg kalder dig for en platugle, hvad du er.

  Du svarer overhovedet ikke på mine spørgsmål eller de argumenter jeg fremfører, og du forholder dig ikke til min tilbagevisning af dine falske påstande, hvorfor i alverden skal jeg så forholde mig dine spørgsmål. Det ser jeg overhovedet ingen grund til.

  Du og forbliver en platugle og provokationerne startede hos dig.

  #145818
  AnonymForfatter

  Sig mig, kan du slet ikke høre hvor useriøs du igrunden lyder?

  Du fremhæver 2 person, som du subjektivt mener er overbelånte. Jeg kender dem ikke og kan derfor ikke gå ind i en diskussion om dem. Desuden kan deres økonomi have ændret sig siden kreditterne blev bevilliget, eller kreditudvidelsen kan være bevilliget ud fra en helhedsbetragtning, hvor banken vurderer at deres problemer sandsynligvis er midlertidige og det derfor er risikoen værd at forstrække dem med yderligere kredit. Hvad ved jeg. Jeg kender dem ikke og kan af gode grunde ikke forholde mig til de sikkerheder og vurderinger der ligger bag.

  Det er simpelthen ubrugeligt i en debat.

  Der er derimod en lang række objektivt konstaterbare forhold vi kan forholde os til.

  Eksempelvis kan vi se, at mens mange banker, herunder langt de fleste af Finanstilsynets gruppe 2 banker kom ud med store og dramatiske underskud i 2008, så har Danske Bank leveret et overskud både i 2008 og første halvår 2009. Det er dog trods alt en indikation på indtjenignsevnen og kreditkvaliteten er forholdsvis god.

  Vi kan også forholde os til at der henstår en meget stor opsparet reserve på danske banks korrektivkonto, et faktum du heller ikke vil forholde dig til.

  I det lys synes jeg det er fuldt ud berettiget at kalde dig en platugle!

  #145830
  HalliHalloForfatter

  Prøv at se her Hr. General, denne mand eller kvinde har nok også gennemskuet din helt igennem usaglige kritik af EIK-Bank samt at du ustandselig roser Danske Bank til skyerne. Der er nok en grund til at du gør det, hvilket jeg vil prøve at redegøre for i morgen.

  M.h.t. din yndlingsbank Bank, så kan jeg selvfølgelig ikke gå nærmere ind i enkeltsager, da jeg selvfølgelig vil beskytte de personer, der har vist tillid til mig. Men jeg kan forstå på dig at du mener at Danske Bank har hensat ca. 26 mia kr. til imødegåelse af tab, hvilket jeg lige har checket er korrekt, men du mener at det kun beløb, der er hensat og at de slet ikke vil få nogen tab næsten. Men når du nævner dette store beløb skal det jo også sættes i relation til et udlån på godt 1200 mia. kr., og det er først her i 2009 at de er begyndt at være yderst forsige med at låne ud, hvorved de har nedbragt udlånsporteføljen væsentligt.

  Men nu kommer der jo et nyt kvartalsregnskab, men så mener du at de så begynder at føre disse hensættelser tilbage igen som indtæger, da deres udlånsportefølje iflg. dig skulle være så god, at de stort set ikke har tab.

  #146096
  AnonymForfatter

  Jeg er da glad for at høre at ‘Danske Bank’ er blevet bedre. Det er da godt for deres kunder!!! Da jeg lærte min mand at kende, som var kunde i den bank, gik jeg næsten i chok over deres store gebyrer på alt muligt!! så ud af den bank med det samme, men dengang var det også almindeligt kendt, at de var erhvervslivets bank og det var de alm. kunder som betalte gildet. De har måske erkendt undervejs, at det var en skidt ide, og så fik de måske også mere konkurrence og måtte trække den anden vej… MEN de har vel også lidt skade mht. deres uprofessionelle involvering med Hr. Bagger.
  Jeg synes nu diskussionen er lidt nytteløs. Det er vel mere op til den enkelte at finde ud af, hvad man har behov for og så ud fra det, se hvilken bank, som yder det billigst. Jeg benytter både Eikbank og Brfbank til de relevante ting og er særdeles tilfreds.

  #146118
  AnonymForfatter

  Karoline, hvis du er et almindeligt nogenlunde fornuftigt menneske, så vil du jo også vide, at det forhold, at en bank går galt i byen på et enkelt engagement, som kun udgør en brøkdel af bankens samlede udlån, det betyder ikke at alle engagementer er bund rådne.

  Danske Bank havde et engagement med Bagger på ca. 200.000.000 kr (så vidt jeg husker).
  Danske Banks samlede udlån er på 1.700.000.000.000 kr
  Danske Banks samlede balance er på 3.400.000.000.000 kr.

  Det afgørende er ikke om Danske Bank eller andre banker går godt og grundt i vandet på et enkelt engagement. Det afgørende er hvordan deres samlede tab og indtjening ligger, og her forholder det sig nu engang således at:

  Danske Bank tjente penge både i 2008 (hele året) og i 2009 (første halvår), mens mange lokale og regionale banker tabte penge.

  Hvis vi ser på indtjeningen i første halvår 2009 – Egenkapitalens forrentning før skat, så ser vi:

  1. Danske Bank havde en samlet egenkapitalforrentning på +3,0% i første halvårnge i første halvår 2009.
  2. Regionalbankerne (Finanstilsynts gruppe 2) havde en gennemsnitlig forrentning på -16,67%
  3. Gruppen af mindre lokalbanker (finanstilsynets gruppe 3) havde en gennemsnitlig egenkapitalforrentning på -7,67%
  4. Gruppen af helt små lokale banker (finanstilsynets gruppe 4) havde en gennemsnitlig egenkapitalforretning på -0,03%

  Sagt med andre ord. Danske Bank tjener samlet set penge, mens de fleste andre banker taber penge.

  Derudover så fremgår det meget klart af både forbrugerrådets undersøgelser og mange andre prissammenligning, at Danske Bank, Nordea og Nykreditbank er de absolut billigste banker i Danmark.

  Så jeg synes ærligt at hetzen mod Danske Bank er urimelig.

  De tjener penge, og de er blandt de billigste i markedet.

  #182214
  AnonymForfatter

  Det er nu Blevet så slemt i de danske banker at de nu bruger mafia metoder for at presse deres Kunder til at stille yderligger sikkerhed for gamle lån.
  Hvis man ikke gør som banken forlanger så bliver man straffet med en rente der ligger 2-3 % højre Ind folk der kommer ind fra gaden.
  Dette gælder selv om banken har fuld dækning for deres udlån og selv om man har været kunde I over 20år dette betyder intet.
  Man vender kunderne ryggen og personlige Rådgiver man havde tiltro til ignorer kunderne fuldstændig, jeg har personlig erfaring for og kan dokumentere at rådgiver i Danske bank
  Ikke svare inden man beder filial chefen om svar.(efter 3 Måneder)
  Det er også fuldt dokumenteret at danske erhverv ikke rådgiver deres kunder.
  Har haft uvilligt revisor og økonomer fra andre erhvervsbanker til at gennemgå regnskaber og Financering der er tilbudt af danske bank og dennes kreditforening de smiler og siger samstemmigt at det ligner noget Amatører har lavet, de forstår ikke det ikke er ændret for længst.
  Så hvis man har danske erhverv som samarbejdspartner så har man en værdiløs samardspartner
  Som man intet får ud af andet ind udgifter.
  Så har man firma og brug for en aktiv medspiller i sit firma så skal man ikke bruge ovenstående.
  Personlig Rådgivning er ikke meget beder, har man aftaler med disse skal man få det på skrift for De glemmer hurtigt og løber fra de aftaler de laver.
  De sider i møder og lyver omkring tidligere aftaler som er indgået men presset af chefen har de Glemt alt om den rådgivning de tidligere har givet.
  Det er utrolig grænse overskridende at personer som man tiltror ens personlige penge ikke er til at stole på.
  Jeg ved godt at det muligvis er mig der er naive og små dum, men jeg regnede med at når man gennem 15-20år har opbygget et fortroligt forhold til sin bank og rådgiver så ku man stole på De rådgiver som man har haft et tæt forhold til.
  Men det kan man ikke, det rør dem ikke at bruge mafia lignende metoder for at få rettet op på de Fejl som de har lavet.
  Så har man et mangeårigt lån man ønsker en fornuftig rente på så bliver man pålagt at ændre Vilkår på lånet med merudgifter til følge.
  Det ligger chef i Danske bank —– —- —— ikke skjul på under et møde i banken 1. juni 2012 Hvor jeg får klar besked på at det bliver som han og banken ønsker.
  Og tidligere aftaler er ikke længer gældende.
  Til dette møde var også personlig rådgiver gennem knap 20år —– —— som pludselig også Syntes det var helt ok at man prøvede at presse kunderne økonomisk for at få dem til at stille yderliger sikkerhed for bankens udlån.
  Det var pludselig helt i orden at kunder der ikke er villig til at bruge penge på at lave pantebreve Til sikkerhed for banken skal trues økonomisk så banken kan rette op på alt det lort de har tabt penge på.
  Både —– —— og —– —- —— lage heller ikke skjul på at det var alle os almindelige Kunder der kom til at betale for bankernes overforbrug.
  Og specielt erhvervskunder er nemme offer da de har svært ved at finde en ny bank så bankerne Kan rigtigt presse disse.
  Dette var lige for at gi folk et indblik i hvorfor alt står stille i Danmark hvis det ikke er gået op for Folk allerede. Men er du arbejdsløs så kan du takke din bank for dette.
  Det er umuligt for små og mellemstore virksomheder at få gang i hjulene for renteudgifterne stiger Hver måbede. Og dette vil ikke ændre sig før bankerne har fået de penge hjem som de har smidt i Stein Backer og lignende varmluft projekter.
  Jeg håber at mit indlæg kan få folk til at se hvor arrogant danske banker er blevet og hvor Nemt de har ved det uden at der er nogen der griber ind.
  Det er det tætteste vi kommer på mafia lignende tilstande.


  Indlæg redigeret af administrator: Navne på personer fjernet.

  #182222
  HalliHalloForfatter

  Jeg finder det ikke særligt sympatisk at hænge 2 navngivne personer herinde, som sikkert ikke læser dit indlæg og derfor ikke har mulighed for at tage til genmæle.

  Du virker tilsyneladende desperat, men hvis du har mulighed for at stille større sikkerhed kan jeg ikke se nogen problem for dig overhovedet, det var værre hvis du ikke kunne.

  Prøv generelt at se positivt på livet, det kommer man længst med.

Viser 10 indlæg - 76 til 85 (af 85 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.