Indskydergaranti

Forside Fora Privatøkonomi Indskydergaranti

 • This topic has 10 stemmer and 31 svar.
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 32 i alt)
 • Indlæg
 • #144494
  nielsens

  Jeg bliver ikke meget klogere af denne tråd. Her følger problemet:
  Antag, at jeg indskyder x kr. på en konto, der er bundet i f. eks. to år. Og antag videre, at pengeinstituttet går fallit efter 1.10.2010 (indtil da dækker staten fuldt ud). Hvilken indskydergaranti gælder efter den dato? Jeg er ikke interesseret i gætterier og antagelser, men i et statsligt dokument, der uomtvisteligt og entydigt fortæller, hvilken garantiordning staten giver. Findes der overhovedet nogen garantiordning efter 1.10.2010? Hvis der gør, er den så på 300.000 eller 750.000 eller noget helt tredje? Statslig dokumentation udbedes.

  #144572
  Anonym

  @Nielsen

  Ved nærmere eftertanke må jeg må give dig ret.

  Vi ser jo kun 3. mands fortolkninger af loven her. De kan såmænd være rigtige nok, men det er jo ikke bindende tilsagn.

  Så ja, MyBanker kunne måske være mediet, der vidrebragte spørgsmålet til rette instans, og fik bedt om et bindende tilsagn/fortolkning af de faktiske regler.

  #144604
  Redaktionen

  Hej

  Jeg vil henstille til, at spørgsmål til Mybanker.dk sendes til info@mybanker.dk. Det fremgår også af vores debat- og forumsregler, at spørgsmål til Mybanker.dk ikke kan besvares i debatforummet, men at de skal stilles direkte til info@mybanker.dk. Derfor dette svar rent undtagelsesvist.

  Der er link til rette instanser på vores hjemmeside, hvor alt om beløbsdækningen for indskydere står nævnt.

  F.eks. dette er vores artikel om indskydergaranti – både med den nuværende/fremtidige dækning – og der er link i selve artiklen til rette instanser, som også har beskrevet reglerne indgående: (der er i øvrigt også henvist til artiklen ovenfor i denne debattråd): http://www.mybanker.dk/bank/alt_om_bank/dine_rettigheder/vis_artikel.html?id=40.

  Du kan et direkte link til selve loven for dækningen via indskydergarantifonden på vores oversigt for forbrugerlove: http://www.mybanker.dk/bank/alt_om_bank/forbrugerlovgivning/vis_artikel.html?id=55 – du skal vælge pkt. 9 på oversigten.

  Du kan altid genfinde artiklerne ved at gå ind på forsiden af http://www.mybanker.dk. Vælg “Bank”-oversigten, og i “Lær mere” klikker du på “Alt om bank”.

  Med venlig hilsen
  Mybanker.dk

  Elisabeth Arendt
  Partner

  #144606
  Michael01

  Og her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126329

  står følgende:

  ***************************************************************************************

  Kapitel 5

  Fondens dækningsområde

  § 9. I de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter samt de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer af kreditinstitutter, som er tilsluttet pengeinstitutafdelingen, dækker Fonden NAVNENOTEREDE INDSKUD I INSTITUTTET indtil et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder.2)

  ***************************************************************************************

  Jeg har skrevet følgende med stort : “NAVNENOTEREDE INDSKUD I INSTITUTTET”

  Havde det ikke været en grænse for hvert enkelt institut men for flere i tifælde af flere banker gik konkurs, må man formode, der havde stået flg. “INSTITUTTERNE”

  #144608
  Michael01

  Ovennævnte link er som det kan ses fra retsinformation.dk, det fælles statslige retsinformationssystem, så mere officielt kan det vidst ikke blive 🙂

  #145102
  nielsens

  Jeg synes stadig ikke, indskydergarantien er tydelig og præcis. Det er helt korrekt, hvad der står i § 9, nemlig at “i de i § 3, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter samt de i § 3, stk. 1, nr. 4, og § 4 nævnte filialer af kreditinstitutter, som er tilsluttet pengeinstitutafdelingen, dækker Fonden navnenoterede indskud i instituttet indtil et beløb svarende til 100.000 euro pr. indskyder.2)”
  men læs så, hvad der står i note 2)
  “I perioden fra den 30. juni 2009 til den 30. september 2010 udgør det beløb, der er nævnt i § 9, stk. 1, dog kun et beløb svarende til 50.000 euro, jf. § 4, stk. 4, i lov nr. 338 af 1. maj 2009.”

  Jeg troede ikke, der var nogen øvre grænse for garantien indtil 30. september 2010, men her står, at den dækker indtil 50.000 euro.

  Er der noget at sige til, at bankkunder bliver usikre, når den garanti, der henvises til, er så uklar i mælet?

  #145132
  Anonym

  Hr. Nielsen. Det er jo ikke alle banker der har tilluttet sig indskyder ordningen. Så dem der ikke er med har jo en anden ordning og det er så den så den lille med euro 50.000.-

  #145138
  Jyden

  Du skal ind i “Lov om finansiel stabilitet” der kan ses i lovtidende A nr. 1003 af 10. oktober 2008 Kapitel 1 § 1. for at se om den fulde dækning. Men du skal så også se efter at dint pengeinstitut har tilsluttet sig ordningen inden den 13. oktober 2008, hvad langt de fleste “normale” pengeinstitutter har. Da jeg sidste år tjekkede om “mine” pengeinstitutter var med, var der 133 der havde tilmeldt sig og 14 der stod udenfor – nogle mindre sparekasser, JAK er og specialbanker. På finansrådets hjmmeside kan du se hvem der er med.
  Jeg må give dig ret i at pengeinstitutterne også på dette område efter min mening har forsømt deres orienteringspligt, og ikke gør det nemt for kunderne, men det er der jo ikke noget nyt i, og Finansrådet synes stadig og være den kundefjenske organisation der ikke gør det let at få oplysninger i en ordentlig form.

  #145146
  Anonym

  Der er nogle få pengeinstitutter, 10 i alt tror jeg, primært specialbanker, som ikke har tilsluttet sig garantiordningen, dvs. kunderne er kun dækket af den normale indskydergaranti.

  #150226
  Michael01

  Så er der en artikel i børsen, og endnu engang, dækning pr. indskyder og ikke mindst pr. pengeinstitut 🙂

  http://borsen.dk/privatokonomi/nyhed/174126/

  #150228
  Jyden

  Ja, det samme om indskydergarantien er i flere aviser idag. Og det er da for dårligt at Mybanker skal belemres med flere henvendelser om dagen om emnet.

  Men jeg må så også sige at jeg synes at troværdig information fra Finansrådet og bankerne halter gevaldigt om emnet. Spørgsmålet er så om man vil tro på det Finansrådet og bankerne oplyser efter alle deres letsindige og uvidende udsagn gennem tiden.

  Hvis du googler om indskydergaranti er det første der komme frem fra Finansrådet, deres propaganda om at “Den danske indskydergaranti blandt Europas bedste” altså det fra dengang man snakkede om at hæve græsen fra 300.000 kr. til 375.000 kr. og alle deres argumenter for ikke at gøre dette. Altså den ordning der ikke blev til noget. Sidder de på hænderne i Finansrådet når noget sådant ikke er fjernet.

  Og i disse dage hvor der kommer masser af post fra pengeinstitutterne med årsoversigter o. lign., hvotfor er der ikke en lille letforståelig folder med i disse breve der beskriver den ommende ordning. Sidder pengeinstitutterne bare i deres osteklokke og kan ikke se ud over deres egen næsetip.

  Det er da godt vi har Mybanker og et par øvrige steder der kan findes troværdig oplysning om emnet. Jeg håber pengeinstituterne honorerer dem for arbejdet som de åbenbart ikke selv magter.

  #150230
  nielsens

  Der er mange uopklarede problemer, synes jeg. Hvad med følgende eksempel:

  Jeg har 100.000 Euro (i danske kroner) stående i et pengeinstitut til eksempelvis 3 % p. a. i rente og på 2 års opsigelse. Pr. 1. januar 2011 går instituttet fallit, og jeg får så mine 100.000 Euro udbetalt, men ikke de tilskrevne renter pr. 30. december 2010, for de overstiger garantimaximum. Men hvad med den del af renterne, der vedrører tiden før 1. oktober 2010. Får jeg dem udbetalt? Jeg aner det ikke! Og jeg kan ikke læse mig til det.

  #150232
  Michael01

  Helt enig

  Men endnu værre at se, at f.eks.

  http://www.banktorvet.dk/artikler/indskydergaranti

  fortsat skriver, at garantilbeløbet er totalt for alle danske banker og ikke kun for det enkelte

  #150236
  Anonym

  Der er ej heller oplysninger om konti med flere kontohavere. Kone + Mand kan have 200.000.- Euro på samme konto. Spørges der i banker er der ikke mange der kan svare på om garantien dækker. Bankpersonalet skal først spørge deres bagland om reglerne.

  #150238
  Anonym

  Gælder garantien for summen af alle penge man har på forskellige konti i den samme bank?

Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 32 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.