Kapitalpension

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 18 i alt)
 • økonomiamatørenForfatter
  Indlæg
 • #90038
  økonomiamatørenForfatter

  Hej!
  Min kapitalpension er for nuværende anbragt i kontant med en rente på 1,5%.
  Jeg har muligheden for tre sammensatte produkter med forskellige risikoprofiler.
  Aktierne er naturligvis usikre, men med et eventuelt øget renteniveau vil der vel også ske en forringelse af obligationerne?
  Hvordan skal jeg vurdere, med en tidshorisont på ca. 10 år?
  På forhånd tak til dem, der ønsker at hjælpe mig og andre med samme problem.

  #140032
  KlodshansForfatter

  Hvis du har boliggæld, så overvej at skære ned på dine kapitalpensionsindbetalinger og afdrag istedet fra 2010.
  Med skattereformen er store dele af fordelen ved kapitalpension forsvundet – specielt hvis du får så lavt et afkast.
  http://jyskebank.tv/012451571991538/kapitalpensionen_er_amputeret__men_lever_stadig

  #140036
  økonomiamatørenForfatter

  Hej!
  Jeg er lige blevet 60 år og er gået på efterløn. Indbetaler ikke længere til min kapitalpension. Har ingen gæld.
  Venter med at få udbetalt min kapitalpension til jeg bliver 70 år grundet den lavere skat af eventuelle rentetilskrivninger og kursgevinster.
  Ønskes der yderligere oplysninger vedrørende de produkter der er mulige at vælge?

  #140038
  HalliHalloForfatter

  OleLaursen, du virker til at være en dytig investor med forstand på tingene. Din sidste linie forstår jeg nu ikke noget af?

  Hvorfor ikke vente med at få pengene udbetalt til du bliver 75 år, så kan du sikkert købe dig til det flotteste værelse med den bedste beliggenhed på plejehjemmet, ligesom du kan købe dig den flotteste gravsten på kirkegården.

  Nå, men spøg til side – når du skriver at du har hele formuen i banken til 1,5%, så virker det jo ikke til at du har særlig mange penge stående, for en 10 årig obligation giver vel næsten 4% i rente, hvis man vælger dem med højest pålydende rente. Og 2,5% merrente af f.eks 1/2 mill er jo også penge, selv efter skat.

  Ellers få dog en samtale med banken og jeg er sikker på at I finder sammen til en god og sikker investeringsløsning.

  #140052
  økonomiamatørenForfatter

  Hej!
  Den sidste linie omhandler de tre muligheder, der er for sammensatte produkter med hver sin risikoprofil: lav risiko, middel risiko og høj risiko.
  Fordelingen af aktier og obligationer varierer efter valg af risikoprofil og tillige med den tid der er til udbetalingen.
  Om der er en mulighed for at tilknytte et depot og selv handle er jeg ikke bekendt med.
  Ville det være bedre, hvis det var en mulighed?
  Da jeg har 2 pensioner mere, sammen med en opsparing hvor der er betalt skat, altså frie midler, har jeg valgt at gøre det på denne måde. Udbetalingstidspunktet kan rykkes frem, hvis der bliver brug for det. En kapitalpension kan højest løbe til man fylder 70 år.
  Ved kontant er der ikke forskel på formuens størrelse. Da jeg ændrede fra høj risikoprofil, ca. et halvt år før aktierne raslede ned, var rentesatsen 3,5%, men det må siges at have ændret sig.
  I det pengeinstitut hvor jeg har min pension, kan der, så vidt jeg er orienteret, ikke forhandles om rentesatsen vedrørende pension.

  #140090
  HalliHalloForfatter

  Efter den nye skattereform er der da kommet nye regler, og man kan vente til man bliver 75 år med at få pengene, se venligst nedennænvte link:

  http://www.danskebank.dk/da-dk/Privat/Pension-og-forsikring/Pensionsopsparing/Produkter/Pages/Kapitalpension.aspx?tab=0#tabanchor

  #140108
  økonomiamatørenForfatter

  Tak for svar.
  Vedrørende de 75 år som sidste mulighed var jeg ikke klar over. Tak for oplysningen.
  Det jeg ønsker er en kommentar til de sammensatte puljer, der ikke er gennemskuelige med hensyn til, hvornår de enkelte obligationer udløber. De er opdelt i:
  korte obligationer, lange obl., indeksobl., udenlandske obl., højrenteobl., danske aktier, udenlandske aktier og unoterede aktier.
  Vægtningen af disse ændres procentvis efter valg af risikoprofil og antal år til udbetaling.
  Aktierne er som altid usikre investeringer. Det må man så bare tage som det er.
  Med hensyn til obligationerne hvor kursen for nuværende er høj (bl.a. på grund af den lave rente), vil der ved en stigende rente vel kun være mulighed for værditab.
  Tager jeg helt eller delvis fejl i dette?
  Som nævnt vil det måske være bedre med et tilknyttet depot (hvis det er muligt), hvor jeg kan købe obligationer, der netop udløber kort tid før jeg ophæver min kapitalpension?

  Kom endelig frem med nogle gode svar/kommentarer vedrørende mine overvejelser omkring obligationer.
  De er i mine øjne ikke så “uskyldige" som mange troer.

  #140132
  AnonymForfatter

  Hvor stor er din kapitalepension? AP Pension giver 4% i rente efter skat, dog har de et årligt gebyr på mellem 0 pct. og 0,15 pct. af pensionsopsparingen, hvad end så det skal betyde. Og de tager mellem 0 og 3% for at modtage din kapitalpension.

  #140136
  HalliHalloForfatter

  Det ville da være noget af det dummeste at overføre en bankordning til et forsikringsselskab med de yderligere omkostninger det medfører, så det var vist ikke noget velovervejet og godt råd.

  #140162
  økonomiamatørenForfatter

  Hej!
  Alle besvarelser bliver nøje overvejet, så kom bare med nogle seriøse forslag.
  Jeg går som udgangspunkt ud fra, at kapitalpensionen bibeholdes i det aktuelle pengeinstitut.
  Det jeg efterlyser, er en vurdering af de sammensatte produkter, med både aktier og obligationer, som jeg har forsøgt at beskrive i et tidligere indlæg til denne tråd.

  Vil der ikke, med den nuværende meget lave rente og den deraf høje kursværdi på obligationer, være stor sandsynlighed for tab, når renten efterhånden vil stige og kursværdien på obligationerne deraf falde?

  #140178
  HalliHalloForfatter

  Ole – derfor skal du også købe obligationer, der udløber den dag du vil have pengene udbetalt, så er du 100%, og vil ikke lide noget tab i tilfælde af en evt. forestående rentestigning.

  Jeg har i øvrigt indtrykket af at du ved mere om emnet end du giver udtryk for, og efter at du er blevet 60 år nu sidder og keder dig lidt!

  #140212
  AnonymForfatter

  Jeg tror HalliHallo misforstår konceptet. Pensionen står i øjeblikket i kontant, men der er også mulighed for at vælge en af 3 puljeordninger, med lav, middel eller høj risiko. Man får ikke lov til at investere selv i aktier eller obligationer, det klarer bankens investeringsfolk.
  Forskellen på de tre puljeordninger er størrelsen på gevinst og tab. I puljen med lav risiko kan man sagtens få negativt afkast, men det er som regel ikke så stort som tabet i puljen med høj risiko. Tilsvarende er gevinsten i de gode år også mindre i puljen med lav risiko i forhold til puljen med høj risiko.
  Hvilken pulje man skal vælge er et spørgsmål om, hvor meget af kapitalpensionen man kan tåle at undvære. Med en tidsramme på 10 år ville jeg personligt ikke være bange for at vælge en høj risiko og skifte til lav risiko om 5 år. Men det afhænger fuldstændig af den enkeltes risikovillighed.
  Ud over puljeordningerne er der sikkert også mulighed for at få oprettet et depot og selv købe aktier og obligationer, men det kræver at man sætter sig ind i, hvordan man på en fornuftig måde investerer i værdipapirer.

  #140224
  økonomiamatørenForfatter

  Hej!
  Jeg prøver ikke at give indtryk af at vide mindre, end jeg gør. Men seriøse indslag kan give stof til eftertanke.
  Ved at gå ind i “høj risiko" er der stadigvæk mange obligationer (40%), hvor der ikke specifikt opgives udløbsdato.
  Sammensatte produkter, en slags investeringsforening, giver også en del omkostninger ved handel med aktier og obligationer, da det er det banken tjener på.

  Mit spørgsmål er derfor:
  I en situation, som den vi er i nu, med ekstraordinære lave renter og deraf høje kurser, vil der så ikke være meget store chancer for tab på obligationer, når renten igen stiger til et mere normalt niveau?

  #140232
  AnonymForfatter

  Farsø Sparekasse giver mindst 4% i rente – 3 års binding.
  Se tilbuddet på hjemmesiden,
  Tilbuddet udløber 30.6.09

  #140266
  AnonymForfatter

  Forvalterne, der styrer de forskellige puljer, skal sørge for at købe og sælge obligationer på det rigtige tidspunkter, og det er deres ansvar at minimere tab, hvis renten stiger. Hvis rentestigningen betyder, at aktiekurserne falder, så vil du sandsynligvis tabe mindst i puljen med lav risiko.
  Stiger aktiekurserne derimod, samtidig med at renten stiger, så ville det være mest hensigtsmæssigt at have valgt høj risiko.
  Problemet med investeringer er, at man ikke eksakt kan forudsige, hvad der vil ske. Hvis du ikke har tillid til bankernes investeringsfolk, så invester selv. Vælg for eksempel BRF 4% obligationer til udløb i 2020 – ca. kurs 100 – og lad obligationerne stå til udløb, så vil det investerede beløb blive forrentet med 4% og der vil løbende blive indfriet obligationer til kurs 100.
  Ulempen er, at hvis renten stiger, så kan du ikke komme ud af din investering i 4% obligationer uden tab, så du må indstille dig på at være tilfreds med 4% (minus 15% afgift og kurtage).
  Eller du kan spille på 2 heste: halvdelen af pengene sættes i obligationer og halvdelen i aktier, for baseret på anbefalinger hentet via abonnement på Aktieugebrevet eller som medlem af Dansk Aktionærforening.
  Sagt på en anden måde: der er ingen, der kan sige, hvad der er optimalt. Har du lyst til at investere selv, så prøv det, men vær parat til at tabe penge. Vil du lade banken ordne investeringerne og selv gøre noget mere interessant, så vælge en bankpulje ud fra hvad hjertet siger, men vær parat til at tabe penge. Vil du slet ikke tabe penge på investeringer, så lad pengene stå til en lav rente og tab penge i forhold til inflationen.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 18 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.