(tvungen) Pension

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 30 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #90028
  AnonymForfatter

  I forbindelse med at jeg får ny arbejdsgiver, indgår jeg også i en ny pensionsordning.

  Denne ordning er en 12,5 % – 5% ordning i Danica. Nu har jeg jo min pensionsopsparing i min egen bank (da jeg så selv kan investere pengene).

  Kan min nye arbejdsgiver “tvinge" mig ind i Danica?

  #139970
  NultopskatForfatter

  Nu har du lige fat i en af mine kæpheste, altså lige bortset fra topskatten..;o)

  Svaret på dit spørgsmål er nej, det ønsker din arbejdsgiver ikke, du får blot en ekstra pensionsordning, og skulle du skifte igen senere, kan du få endnu en pensionsordning, blot fordi nogle arbejdsivere lider af den vrangforestilling at dine egne penge kan du ikke administrere…firmaets penge det kan du derimod sagtens klare…

  Lad mig gøre det klart for de arbejdsgivere der læser med, Få så afskaffet den tvungne pension, hellere i går end i morgen.

  #139972
  AnonymForfatter

  Hvad står der i din ansættelseskontrakt? Uden at vide det, så vil jeg tro, at du har skrevet under på at du får en pension i Danica

  #139974
  AnonymForfatter

  Jeg har endnu ikke skrevet under på noget, så jeg må prøve at tale med dem – og høre om de vil lade mig indbetale på min egen – ville bare først høre om de kunne “kræve" (og evt. havde nogen fordele) af at netop valgte deres…

  #139976
  NultopskatForfatter

  på de fleste større arbejdspladser er der indgået en obligatorisk aftale for alle medarbejdere med et af de større pensionsselskaber. Om det er sådan i dit tilfælde fremgår af din ansættelseskontrakt.
  Beklageligvis har de ansvarlige meget lille forståelse for ens modvilje mod at lade sig pådutte en aftale.
  Måske det bliver anderledes, når tiderne forhåbentlig bliver bedre, og jobansøgere åbent kan erklære, at den aftale kan de ikke acceptere…

  #139980
  AnonymForfatter

  Din arbejdsgiver kan godt “tvinge" dig ind i en bestemt firma-aftale.

  Det bygger på den overenskomst, som den arbejdsgiver indgår i. Ønsker du ikke at tiltræde den, kan du selv vælge pensionsordning – men naturligvis kun for de penge, som du indbetaler. Følger du ikke overenskomsten vi arbejdsgiver ikke være forpligtet til at ind betale sin del af din pension. Du bør også være opmærksom på, at du mister en række andre “goder" ved at stå uden overenskomst.

  Du bør være opmærksom på, at din arbejdsgiver aftaler en pensionsordning for alle ansatte med en pensionsudbyder for at få så fordelagtig en ordning (=lave administrationsomkostninger) som muligt for de ansatte. Du vil næsten være dårligere stillet ved at stå alene i stedet for at indgå i en større gruppe af arbejdstagere. Det er også derfor, at adminstrationsomkostninger ved at egne en privat ordning som regel er 5-10 gange højere end ved at indgå i en overenskomstbaseret ordning (ca. 2000-4000 kr. pr. år mod ca. 250-1000 kr. pr. år).

  #139982
  NultopskatForfatter

  Formelt har ATP-eksperten fuldstændig ret, hvilket sikkert også er arbejdsgiverens synspunkt, i praksis er dette dog langtfra sandheden, Pensionselskabet forrenter ofte dit indskud med en latterlig lav procent, og hvilket incitament skulle de dog have til at forbedre dine vilkår.

  Jeg husker tydeligt dengang, jeg selv var underlagt obligatorisk pensionsordning og på det årlige møde med pensionsrådgiveren oplyste denne stolt at man havde forrentet med 4 %….jubii, det kan jeg da gøre bedre med lange obligationer…

  #139998
  HalliHalloForfatter

  Nultopskat: Igen fører du dig frem med dine neoliberale holdinger.

  Det der med at den enkelte person er meget bedre til at investere end en professionel investore er – efter min opfattelse – ikke sandt, og har mange undersøgelser da også bevist.

  Jeg kan godt forstå at en arbejdsgiver ønsker en kollektiv pensionsordning for sine medarbejdere.

  Og husk hvor mange personer der individuelt har investeret deres penge i indviduelle pensiondepoter umiddelbart før deres pensionering, og nu ikke kan opretholde deres levestandard p.g.a. af finanskrisen. Jeg er sikker på at de fortryder, at de ikke satsede på det sikre. Nu går der mange år før de får indhentet det tabte, hvis de da overhovedet når det inden de er døde.

  Det er bare ærgerligt vil “Nultopskat" sikkert sige, for man er vel sin egen lykkes smed.

  #140016
  ahkForfatter

  Hermed et tillægsspørgsmål til debatten: Hvordan ser skismaet ud i forhold til offentlig vs. privat ansættelse? Er det sværere, ved ansættelsessamtalen, at forhandle sig ud af en tvangspension i et offentligt embede end i et privat? Og videre: hvis man ikke har mod på at bringe det op under ansættelsessamtalen, har man så forringet sine chancer, eller de vilkår man senere kan forhandle igennem?

  Det kunne være rigtig rtart med en lovændring, således at valget blev aldeles frit og uden tab for dem som ønsker det. Jeg kan ikke tro andet end at det er pensionsselskaberne som lukrerer på tvangen, uanset det besnærende i at tro man har gjort en god handel ved at slå sig sammen med andre, jf. arbejdsgiverens mængderabat ved en fælles ordning.

  Mvh
  AHK

  #140020
  NultopskatForfatter

  Kære Hallihallo

  Jeg er ikke imponeret af at pensionsselskaber ikke engang kan opnå en forretning, svarende til at købe lange obligationer, så kan du kalde dem proffer eller hvad du vil.

  Dit udsagn om hvad proffer kan, er jeg heller ikke enig i, se blot på investeringsforeninger.

  Den sidste med at dem, der investerede selv er dårligere stedt end dem, der overlod investeringen til proffer, nej ved du nu hvad…prøv lige at se på andre tråde her hvordan folk i tillid til profferne har tabt ½ delen af deres pension. på proffernes tåbelige dispositioner.

  Hvis det er en neoliberal holdning at folk ikke skal tvinges til at miste ders penge, jamen så er jeg neoliberal og stolt over det.

  #140040
  HalliHalloForfatter

  Nultopskat, pensionsselskabene kan da under normale forhold godt opnå en rente på 5-6% svarende til renten på de lange obligationer.

  Jeg har da altid fået 5,3% før skat, og nogle år, hvor der var gode investeringsafkast på aktier, endda mere. Nu har de haft tab på aktier, så er de jo nødttil at give lidt mindre end de lovede og garanterede 5,3%, hvis ordningen er nogle år gammel. For nye ordninger er ganrantirenten jo kun ca. 2%.

  Hvis det skulle være så dårligt med kollektive ordninger – hvorfor har læger, arkitekter, jurister og andre faggrupper ikke forlængst afskaffet deres pensionskasser, så hver enkelt bare selv kunne oprette en pensionskonto nede i banken??

  Svaret er selvfølgelig at flertallet ønsker det sådan, og pernlig syntes jeg også det er bedst sådan. I øvrigt har mange ret til selv at investere 50% af deres opsparing frit, så der er da sket noget i de senere år.

  #140042
  NultopskatForfatter

  Hvis Pensionselskaberne kan opnå bedre renter, hvorfor piver de så over garanti renten på 4 % og fik den nedsat til 2 %..

  Ja i de gode år kunne de opnå 5-6 % flot, vi andre lavede altså 50-70 % i de år, så jeg er altså ikke imponeret.

  Hvorfor udtaler du dig om hvad flertallet ønsker, hvor mange har du spurgt..?
  Tror du ikke at flertallet egentlig er temmelig uintreserede i en pension, de først ser om 20-30 år
  mon ikke de bare tænker “Fedt min arbejdsgiver betaler 2/3″..?

  Hvis flertallet virkelig ønsker det, hvorfor er det så obligatorisk for alle..hvis ordningen var så god, ville folk da ønske at være med.
  Kunne stordriftsfordelen mon ikke også opnås om det kun var halvdelen af de ansatte, der ønskede det bestemte selskab med de pågældende betingelser, pågældende firmas ansatte er vel næppe pensionsselskabets eneste kunder..?

  Du kalder mig neoliberal, du er tilgengæld socialist af værste skuffe,,"Vi ved, hvad der er bedst for borgerne og det har borgerne bare at rette sig efter"

  #140046
  AnonymForfatter

  Nu er det vist tid til timeout!
  Forbilledet for private pensionsordninger var tjenetemandspensionen, hvor medarbejderen og hans hustru som en del af ansættelsesforholdet var sikret hele alderdommen med en god pension. De store private firmaer oprettede – for at tiltrække de bedste medarbejdere – en tilsvarende pension, hvor pengene til pensionen blev deponeret/hensat i virksomheden. Denne type pensionsordninger er almindelige i bl.a. England og USA. Desværre forsvinder pensionspengene som regel, hvis firmaet går konkurs, og det efterlader medarbejderne i en forfærdelig situation: Intet arbejde og ingen opsparing til alderdommen.
  De danske virksomheder med egen pensionsfond, som jeg har truffet på, har i tidens løb erkendt, at forrentning af pensionsmidlerne på en effektiv måde bedre varetages af et professionelt firma end internt i virksomheden. Man har derfor indgået aftale med et eksternt firma om en firmapensionsordning. Sidenhen er ordningerne blevet udvidet, så egenbetalingen til firmaordninger blev skattebegunstiget, og for at imødekomme ønsket om tilsvarende skattebegunstigelse for personer, der ikke har firmapension, blev det også muligt at oprette private pensioner, men dog med øvre grænser på indbetalingerne.
  I dag findes der et utal af muligheder for pensionsordninger. Pensionstagere er ikke en homogen masse, der alle har samme indstilling til pension: Nogle vil sikre alderdommen, nogle vil sikre efterladt ægtefælle, nogle tænker på forsikring i forbindelse med sygdom og nedsat arbejdsevne, og nogle ønsker det bedst mulige afkast. Nogle mener, at den ansættende virksomhed skal betale, andre mener, at pension er en privatsag.
  Set fra virksomhedens synspunkt, så ønsker man, at de midler, virksomheden betaler til pensionen, sikrer medarbejderne bedst muligt, og man vælger derfor på medarbejdernes vegne. At indgå en aftale med et pensionsselskab svarer til, at man har udliciteret pensionsopgaven og har valgt en række standardydelser fra det pensionsselskab, man har indgået aftale med. Er medarbejderen ikke tilfreds med denne løsning, er det sandsynligvis muligt at give afkald på pensionstilskuddet og stå udenfor eller – i værste fald – vedkommende kan finde et andet sted at arbejde. At åbne for, at hver enkelt kan vælge sin egen pensionsløsning, vil påføre virksomheden en urimeligt stor administrativ byrde.
  Jeg skal være den første til at beklage, at pensionsselskaberne opsuger så stor en del af forrentningen i egen kasse. Når det er sagt, så er pensionsselskaber jo underlagt strenge finansielle retningslinier og overvågning for at sikre, at pengene ikke fuldstændig smuldrer væk og forsvinder. De kan derfor ikke tage samme risici som en privat investor kan tillade sig. Der vil altid være nogen, som er i stand til at investere penge, så der kommer fantastiske afkast ud. Men jeg er bange for, at vi er endnu flere, der ikke får noget nævneværdigt godt resultat ud af anstregelserne. Og endelig har det sidste års historier, bl.a. om fremgangsmåden i Roskilde, vist, at alt for mange ikke fatter, hvad det vil sige at investere i værdipapirer.
  Så set ud fra en helhedsbetragtning mener jeg, at hvis der skal vælges samme løsning for alle, så er vi bedst tjent med, at professionelle administrerer vores pensionspenge. Men jeg ville ønske, at der fandtes en højere grad af konkurrence på pensionsmarkedet, en større gennemsigtighed og bedre mulighed for at påvirke selskabernes investeringer.

  #140050
  ahkForfatter

  I dag har alle borgere jo en nemkonto. Man kunne forestille sig liberaliseringen af pensionsområdet som en udvidelse af denne ordning. Ligesom borgeren selv bestemmer hvilken konto som skal være nemkonto, kunne han eller hun tilsvarende få lov at anføre en “nem pensionskonto". Således kunne borgeren selv vælge pensionsselskab – og ikke bare en gang for alle, men løbende skifte fra et selskab til et andet, ligesom man skifter sin tilknytning af nemkonto fra en konto til en anden. Der vil selvfølgelig være en del research for borgeren at udføre, ligesom et skifte vil være forbuindet med omkostninger, men med denne mulighed kommer også konkurrence, og dermed øget gennemskuelighed (for så vidt som dette er et konkurrenceparameter). Kort: det vil i sagens natur være tungere end at skifte nemkonto, men det ville medføre en meget sund udvikling i pensionsmarkedet, mener jeg.
  Mvh
  AHK

  #140054
  NultopskatForfatter

  Præcis AHK..
  Eller på en anden måde, de fleste pensionselskaber åbner for muligheden for at private selv kan investere deres pension, men når det er firma pension, så er den mulighed pludselig væk…det er hvad jeg har oplevet med PFA.

  Hvorfor er jeg en mindre interessant kunde, når min arbejdsgiver vælger pensionsselskabet..?
  Svaret kender jeg desværre godt..

  Men kære arbejdsgiver, det er dit ansvar at ændre, for jeg kan kun sige nej tak til det job du tilbyder.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 30 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.