Løn

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #89963
  AnonymForfatter

  Der er opstået et issue på min arbejdsplads.

  De to meninger (idet der tages udgangspunkt i en månedløn på kr. 100,- samt at der fratrækkes et givent beløb ved eks.vis barn sygedage, ferie uden løn mv. vi kalder det “KAFFE")

  Mening 1)

  MÅNEDSLØN: 95
  – SKAT: osv

  Mening 2)

  MÅNEDSLØN: 100
  – KAFFE: 5
  – SKAT: osv

  Er der nogen der kan oplyse, hvilken metode der er rigtig og om der er en af dem som man evt. ikke må bruge………..

  Issuet er altså om man SKAL skrive ens rigtige månedløn øverst på lønsedlen eller om man må trække en “udgift" fra i bruttolønnen…….

  #139424
  thsvForfatter

  Vi bruger ihvertfald metode 2 på vores arbejdsplads!
  Men skatten fratrækkes jo stadig af nettolønnen, som er 95 kr i begge tilfælde.
  Så den udbetalte løn vil blive den samme ved begge metoder.

  Metode 1 ligner en høker-metode, hvor jeg som lønmodtager ville spørge, hvorfor er min månedsløn pludselig faldet 5%?

  #139428
  AnonymForfatter

  Jeg har heller aldrig oplevet nr. 1 før på nuværende arbejdsplads. Og som du ganske rigtig siger… så er bruttolønnen pludselig faldet… og jeg mener ikke at det er ok at gøre det sådan. Det skader jo lønmodtageren i tilfælde feks. hvor man skal ud og låne penge. Der kigger bankerne jo bl.a. på ens bruttoløn.

  Jeg ville bare gerne vide om der er hjemmel til at gøre begge dele (1+2) eller om der er en af metoderne som er “rigtig".

  #139432
  LMAForfatter

  Statsskattelovens §§4-6 bestemmer med baggrund i ligningsloven hvilke udgifter du som lønmodtager kan fratrække i forbindelse med opgørelse af dit beskatningsgrundlag.

  Du kan og må ikke fratrække udgifter der ikke er 100% afhængig af din jobudførelse, og skulle du som lønmodtager mene en udgift er nødvendig, er det som udgangspunkt, jf. retspraktis, ikke fradragsberretiget alligevel, idet arbejdsgiver i så fald burde indkøbe dette. F.eks. sikkerhedssko, arbejdsbriller, boremaskine, papir m.m.

  Håber ovenstånde er svar, ellers uddyb venligst spørgsmålet…

  #139436
  AnonymForfatter

  Tror du misforstår spørgsmålet.

  Spørgsmålet går ikke på hvad man må og ikke må fradrage, men på hvordan man rent praktisk udregner ens løn.

  Udgangspunktet er en bruttoløn på kr. 100,- pr. måned. Når så bogholderen skal udbetale løn er der nogle gange nogle ting der skal trækkes fra. Feks. hvis man har holdt en dag fri uden at have ferie til det. Så trækkes man jo i sin løn. Det bogholderen gør er at trække denne feriedag (på eks.vis kr. 5,-) fra bruttolønnen således at der på lønsedlen fremgår at min bruttoløn er på kr. 95,- (den burde være kr. 100,-).

  Jeg mener at det er en forkert fremgangsmåde, for jeg er pludselig faldet x % i løn.

  Den metode jeg mener er rigtig er at min bruttoløn ALTID skal være kr. 100,-. Hvad der derefter sker af fratrækninger er så en anden historie…

  Håber det var lidt klarere formuleret.

  #139438
  AnonymForfatter

  Nr. 1 bliver man snydt 5 % af sin pension og ferie penge

  #139452
  AnonymForfatter

  Kravet til en lønseddel er, at den skal give et retvisende og forståeligt billede af den lønberegning, der er sket. Så det korte svar er, at så længe man kan forstå sin lønseddel, så er begge fremgangsmåder brugbare. Men der findes nogle håndregler:
  Hvis fradraget er et varierende beløb, som beregnes hver måned og fratrækkes i lønnen, vil man behandle fradraget på samme måde som et tillæg (som for eksempel overtidsbetaling), det vil sige man vil vise den faste månedsløn og fradraget som i metode 2, evt. med en mellemregning, man kan kalde bruttoløn. Pension og feriepenge vil blive beregnet af den løn, der er relateret til betaling for udført arbejde, så hvis fradraget vedrører barns sygedage, ferie uden løn etc, vil pension og feriepenge blive beregnet af bruttolønnen.
  Hvis fradraget er et fast, månedligt beløb, og vedrører udført arbejde, for eksempel reduktion på grund af en fast ugentlig fridag, kan man enten vælge at reducere månedslønnen (metode 1) eller vise månedsløn og fradrag (metode 2). Det kan man normalt aftale med sin arbejdsgiver, og der er ingen forskel i resultatet.
  Derimod, hvis fradraget ikke vedrører udført arbejde – det kunne være et aftalt fradrag for fri kaffe på kontoret, lønnedgang som betaling for avis eller bredbånd eller anden fryns – kan tingene være mere nuancerede. For eksempel var reglen før i tiden, at hvis man aftalte lønnedgang i forbindelse med køb af firmaaktier eller som betaling for hjemmePC, så skulle nedgangen vises som en faktuel reduktion af månedslønnen. Det betød også, at man gik glip af pension og feriepenge af lønnedgangen. Nu om dage er fryns blevet mere udbredt og bredt accepteret, så nu er det ikke længere et krav, at betalingen for fryns reducerer månedslønnen – man kan vælge metode 2 og vise aftalt månedsløn minus fradrag på lønsedlen. Samtidig har flere arbejdsgivere accepteret, at lønfradrag på grund af fryns ikke skal påvirke beregningen af pension og feriepenge – det virker jo lidt urimeligt, at arbejdsgiveren ikke blot holdes omkostningsneutral med hensyn til betalingen for fryns, men også opnår en besparelse i form af pension og feriepenge på fryns-beløbet.
  Når ChristianF er utilfreds med lønbeholderiets fremgangsmåde i forbindelse med håndteringen af en ubetalt fridag, så er det efter min mening til en vis grad berettiget. Månedslønnen er ikke ændret, men bruttolønnen er reduceret. Men det behøver ikke at være uvilje eller uvidenhed, der styrer lønbogholderen, for der er mange hensyn at tage: måske er lønsystemet gammelt og ufleksibelt, måske skal tingene være på en bestemt måde for at give den rigtige indberetning til skat og statistik. Det bedste man kan gøre, er at spørge, og forhåbentlig kan I snakke jer frem til en brugbar løsning.

  #139454
  AnonymForfatter

  Tak for dit indlæg… meget fyldestgørende svar.

  Jeg er som sådan ikke utilfreds med vores bogholderi, men mener bare ikke at det er en korrekt fremgangsmåde, at “nedsætte" den i forvejen faste månedsløn – det giver jo et forkert billede af ens løn tilfælde af at man skal vise en lønseddel ved eks.vis lån.

  Det er ikke som sådan et stort problem, men vi har bare internt diskuteret om der er nogle regler på området.

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.