SP opsparing

Viser 7 indlæg - 16 til 22 (af 22 i alt)
 • Indlæg
 • #136628
  elkayaForfatter

  Til de som påtænker at hæve SP midlerne og måske få udbetalt blot 1/3 del af indestående efter fratræk af kurstab og skat.

  Pension bliver dit eget ansvar

  Den enkelte dansker må i fremtiden sandsynligvis selv tage større ansvar for pengene til alderdommen.

  Af Mikael Hjorth
  Onsdag den 18. marts 2009, 7:12
  De seks største partier er enige om, at folkepensionen vil blive ændret, og efterlønnen hænger i en tynd tråd for danskere under 40. Den enkelte dansker skal tage større ansvar for sin egen alderdom.
  Der vil ske kraftige ændringer af dine muligheder for at få efterløn og folkepension, hvis du er 40-45 år og derunder. Og dine muligheder bliver helt afhængige af din øvrige økonomi og formue. Det er konklusionen på en rundspørge blandt de pensionsansvarlige politikere fra de seks største partier i Folketinget, som indgår i Berlingske-journalist Povl Dengsøes nye håndbog “Pension”.
  De seks politikere er ikke alene ordførere fra nuværende og tidligere regeringsbærende partier samt SF og Dansk Folkeparti – de fleste af dem har også en alder, så man må formode, at de fortsætter i politik længe nok til at skulle bære ansvaret for landets økonomi på et tidspunkt, hvor befolkningsudviklingen tvinger os til at lave reformer af de offentlige pensioner.
  De seks svar er entydige: Folkepensionen vil også eksistere om 25 år – men i en kraftigt ændret form. De seks politikere er enige om, at folkepensionen bliver endnu mere afhængig af den enkeltes formue, sådan at de fattigste danskere får et grundbeløb, som de kan leve for, mens beløbet bliver mindre og mindre, jo større pensionsopsparing den enkelte har sparet sammen i forvejen.
  Tillæg vil fylde mere
  Allerede i dag består folkepensionen af et grundbeløb samt et tillæg og en række tilskud, der afhængiger af pensionistens øvrige økonomiske forhold. Men gradueringen bliver kraftigere.
  “Jeg tror på, at der også om 25 år er en folkepension i form af et grundbeløb til alle. Men samtidig vil tillæggene fylde mere, end de gør i dag, således at man på bedre vis er i stand til at tilgodese dem, der har behov. Tillæggene vil så være baseret på det specifikke behov hos den enkelte,” siger Morten Helveg Petersen fra Det Radikale Venstre.
  Colette Brix fra Dansk Folkeparti vil gøre folkepensionens tillæg afhængige af både indkomsten fra pensionsopsparing og af formue i øvrigt.
  V: Væk med efterløn
  Når spørgsmålet drejer sig om retten til efterløn, hører enigheden blandt de seks politikere op. Spørgsmålet deler panelet i to lige store grupper: Morten Helveg Petersen, Colette Brix og Jacob Jensen fra Venstre tror ikke, at der vil være en efterløn om 25 år, mens de resterende tre politikere tror på og vil arbejde for, at efterløn fortsat er en mulighed om 25 år.
  “Efterlønnen er et fornuftigt gode til en gruppe på arbejdsmarkedet, der har brug for det på grund af nedslidning. Muligvis vil den gruppe blive mindre, men der skal være en efterløn til den gruppe – også fordi det er værdigt for dem at kunne vælge efterløn, hvis de er nedslidte,” siger Orla Hav fra Socialdemokraterne i bogen.
  På det punkt ser Socialdemokraterne ud til at kunne blive enige med de Konservative, hvis ordfører Per Ø. Jørgensen også tror på efterløn til de nedslidte – men ikke til andre. Dermed er regeringspartierne Venstre og de Konservative uenige, idet Jacob Jensen tror, at efterlønnen forsvinder helt.
  “Jeg tror ikke, at efterlønnen består om 25 år. Den vil efter min vurdering blive udfaset efter den model, som der nu er vedtaget, hvor aldersgrænsen stiger med levealderen. På et tidspunkt er den så udvandet, at man slår til og afskaffer den helt og eventuelt ved samme lejlighed justerer i andre pensionstakster,” siger Jacob Jensen.
  Dit eget ansvar
  Rundspørgen omfatter også Stine Bosse, som var medlem af Velfærdskommissionen og er formand for brancheforeningen Forsikring & Pension samt koncernchef i skadeforsikringskoncernen TrygVesta.
  “Om 25 år tror jeg absolut, at danskerne skal tage mere økonomisk ansvar for deres alderdom. Og det baserer jeg på, at det allerede i dag er skruet sådan sammen, at de, der slet ikke har lagt noget til side, ikke har ret meget at rutte med. Og så baserer jeg det også på, at vi alle har en forventning om, at vi lever længere end vores forældre, samt at vi er raske og rørige længere, så vi kan og vil foretage os noget mere i alderdommen. Og det koster penge,” siger Stine Bosse.
  Fakta
  Bogen ”Pension” af Povl Dengsøe giver råd til først at sætte sig ind i sine pensionsforhold og dernæst at justere dem, så de passer til ens ønsker og behov.
  Povl Dengsøe er journalist ved Dinepenge.dk med fokus på finanssektoren og privatøkonomi og har tidligere været ansat på Ritzaus Bureau, Politiken, Børsen og Business.dk.
  “Pension” udkommer 19. marts 2009 på Nyt Juridisk Forlag. Pris 198 kr. Kan bl.a. bestilles på http://www.nytjuridiskforlag.dk

  KILDE: DinePenge Berlingske Tidende

  Hvem kan se den røde tråd i regeringens og folketingets tanker og handlinger?

  Den ene politiker siger vi skal spare mere op til pension den anden prøver at lokke os til her og nu at spendere midlerne i den Særlige Pension for at regeringen kan få sit umiddelbare husholdregningsregnskab til at hænge blot en anelse sammen, fordi regeringen skal være solidariske med den finansielle sektor, som både regering og bankledelserne selv har et tungt ansvar for har udviklet sig som det nu forholder sig.

  LÅN på LÅN på LÅN på LÅN til ansvarlig kapital, til udlån, til styrkelse af kapitalgrundlaget osv. osv.

  Hvem er nogensinde blevet rigere af at forgælde sig ved at afvikle gammel gæld med ny gæld?

  Det er blevet et bundløst hul som alle skatteydere bliver tvunget til at hælde penge for at holde kørende og i den sidste ende, når både den finansielle sektor og staten er gået bankerot, så bliver gælden tørt af på skatteyderne.

  I USA åbner der nu nye banker hver dag, som er fri af de gammel kapitaliske bankers synderegister ( i hvert fald indtil videre). Alan Greenspan ville åbne en bank, hvis han var 50 år yngre. Gud ske lov er han ikke det, for det kan da kun forplumre enhver etik og moral og disse nye finansielle virksomheder.

  Hvem vil være med til at starte en bank med helt rent mel i posen uden fortidens synder og med traditionel bankdrift med balance mellem indlån og udlån. Alt andet lige burde det være et konkurrencedygtigt koncept båpde på indlån og udlån, når driften eller rentemarginalen ikke skal finansiere lånekapital, deltagelse i Bankpakker dit og dat, tab på kunders og bankens egne lånefinansierede spekulative dispositioner etc. etc.

  Først en Internetbank af hensyn til omkostningsniveauet sidenhen en fysisk bank med personale ved kassen, så alle kunder kan blive betjent efter deres ønske.

  Er vi 100 mennesker der kan investere en million eller en million der kan investere 100 kroner som ansvarlig kapital og blot 1% af danskernes samlede kontante midler på ca. 700 milliarder kan placeres som indlån bliver det til 7 milliarder med en netto rente-marginal på blot 1%, så er der 70 millioner kroner i indtjening til aktionærerne og både ind- og udlånskunder vil have fået en bedre rente end markedet tilbyder p.t.

  Det giver et afkast på 70% af egenkapitalen som med 25% i udbytte af 70 millioner vil være tilbagebetalt til aktionærerne på blot 5-6 år og derefter er det win win for både kunder og aktionærer.

  Hvis eller når kunderne efterspørger rådgivning om realkredit, pension og andre finansielle produkter, så vil den blive leveret som uvildig rådgivning om hvilket af produkterne på markedet, der bedst tjener kundens situation, behov osv. mod betaling af prisen for levering af ydelsen.

  Keep it simple
  Be straight and honest

  #136700
  elkayaForfatter

  SP ordningen

  Der skrives så meget om at beskatningen på 35% og 50% er favorabel for skatteyderen.

  Såvidt jeg kan regne mig frem til så 50% i stedet for 48,613% af indkomst på kr.600.000
  og 35% i stedet for 36,439% af indkomst på kr.300.000.
  De fleste med disse indkomster vil nok have boligfinasiering på 3 x indkomsten og 5% lån = skatteværdier på hhv. kr. 30.000 og kr 60.000 = samlet skat på hhv. 26,439% og 38,613% af A-indkomsten, som ville skulle have været betalt, hvis indkomsten ikke var blevet overført ubeskattet til SP ordningen, hvorfra regeringen nu lokker med billig skat på 35% og 50%, hvis skatteyderne vil hæve midlerne og spendere dem på forbrug!!

  For de som partout må hæve midlerne NU, håber jeg da at jeg har regnet galt. Jeg hører i så fald gerne om nogen vil bruge 5 minutter på at påpege hvor jeg har regnet galt.

  Person: enlig, bosiddende i Næstved kommune, betaler kirkeskat, ingen fradrag bortset fra
  beskæftigelsesfradrag.

  A-indkomst kr.300.000,00
  Minus:
  8% AM-bidrag kr. 24.000,00
  Skattepligtig indkomst kr.276.000,00
  Minus:
  Bundskat 5,48% af 276.000 kr. 15.124,80
  Mellemskat 6% af 276.000-272.600 kr. 204,00
  Sundhedsbidrag 8% af 276.000 kr. 22.080,00
  Kommuneskat 24,7% af 276.000 kr. 68.172,00
  Kirkeskat 0,98% af 276.000 kr. 2.704,80
  I alt kr.132.285,60
  Minus:
  Beskæftigelsesfradrag 2.5% af 300.000 kr. 7.500,00
  Skatteværdi af person fradrag:
  5,48% af 39.500 kr. 2.164,60
  8% af 39.500 kr. 3.160,00
  24,7% af 39.500 kr. 9.756,50
  0,98% af 39.500 kr. 387,10
  I alt kr. 22.968,30
  __________________________________________________________________

  Samlet SKAT inkl. AM-bidrag kr.109.317,40

  ud af kr.300.000,00 = 36,439%

  A-indkomst kr.600.000,00
  Minus:
  8% AM-bidrag kr. 48.000,00
  Skattepligtig indkomst kr.552.000,00
  Minus:
  Bundskat 5,48% af 552.000 kr. 30.249,60
  Mellemskat 6% af 552.000-272.600 kr. 16.764,00
  Topskat 15% af 552.000-327.200 kr. 33.720,00
  Sundhedsbidrag 8% af 552.000 kr. 44.160,00
  Kommuneskat 24,7% af 552.000 kr. 136.344,00
  Kirkeskat 0,98% af 552.000 kr. 5.409,60
  I alt kr.314.647,20
  Minus:
  Beskæftigelsesfradrag max. kr. 7.500,00
  Skatteværdi af person fradrag:
  5,48% af 39.500 kr. 2.164,60
  8% af 39.500 kr. 3.160,00
  24,7% af 39.500 kr. 9.756,50
  0,98% af 39.500 kr. 387,10
  I alt kr. 22.968,30
  _________________________________________________________________

  Samlet SKAT inkl. AM-bidrag kr.291.678,90

  ud af kr. 600.000,00 = 48,613%

  #136708
  HalliHalloForfatter

  Hvis man hører til blandt de allerbedst lønnede i dette land, så har du da ret i at det sikkert ikke kan betale sig at få pengene ud medmindre man opretter en ny pensionsordning et andet sted.

  Men for alle andre, dvs. for over 75% af befolkningen så er det da en kæmpe fordel at få pengene ud med det samme uanset om man vil bruge pengene eller ej, og dette gælder ikke mindst for de lidt ældre personer over 50 år, der står og skal på pension indenfor nogle få år.

  Dette skyldes, at hvis pengene er væk eller hævet, så indgår opsparingen nemlig ikke længere årligt som en indtægt ved beregning af evt. pensionstillæg og boligsikring/ydelse, men alene en evt. renteindtægt på måske kun 200 kr. fremfor op til 2000 kr. årligt ved at få pengene udbetalt som en slags ratepension over 10 år.

  #138518
  AnonymForfatter

  Nu er jeg ikke skatteekspert, men jeg kan ikke forstå, hvorfor du ikke regner beskatning af udbetalt SP som marginal indkomst i stedet for som et gennemsnit betragtet.
  Beregn den som marginalindkomst, og du vil se den store fordel ved 35% beskatning!
  mvh

  #138520
  elkayaForfatter

  Fordi proportionalstrækket gør at marginalskatteprocenten først var gældende ved indkomster over 327.000 kroner. Det er kun SP opsparinger på eller under 15.000 kroner som beskattes med 35%. Kun beløb over 15.000 kroner beskattes med 50%.

  Hvis opsparingen er på 15.000 kroner eller derunder, så vil indkomsten i hvert af de 5 år som SP-ordningen var i kraft have været på 300.000 kroner eller derunder.

  Dermed er det ikke relevant at tage udgangspunkt i den daværende marginalskatteprocent, når man sammenligner beskatningen på 35% ved udbetaling af SP-opsparingen nu.

  Indkomster under laveste proportionalstræk vil henset til skatteværdien af personfradrag skulle have betalt mindre end 35 % i skat af som blev overført til Sp ordningen og nu beskattes med 35 %.

  Jo højere indkomst over højeste proportionalstræk man oppebar i de 5 år SP ordningen jo større besparelse da skatten nu kun er 50 % af hele det indbetalte beløb i stedet for de 63 % som skulle have været betalt i hvert af de 5 år.

  Politikerne ved godt at de højeste indkomster i forvejen vil blive have så store private pensionsopsparinger at de formodentligt ikke kan få nedsat deres kommende folkepension med mere end den allerede vil være og derfor skal der ekstra lokkemiddel til at få de som ikke behøver pengene her og til at få dem hævet og omsat her og nu.

  Den som har tålmnodighed til at vente vil altid være begunstiget i forhold til den som ikke kan vente og bruger rub og stub her og nu. Derfor bliver nogen rigere medens andre forbliver fattigere.

  #138528
  AnonymForfatter

  Hej Torben

  Beslutningen er helt og særdeles din men du bør tage i betragtning at du har mulighed for at få den udbetalt efter at folketinget d. 19 maj vedtager denne ordning, ATP vil dage efter sende en opgørelse til dig og hvis du udfylder udbetalingsblanketten har du mulighed for at få dem udbetalt 3 uger efter ATP har modtaget din anmodning. Hvis ikke du vælger at få dem udbetalt går det glip af den besparelse der er det vil sige du kun skal betale 35% i skat for de første 15 000 kroner, derefter bliver du beskattet med 50% for resten. Det kan IKKE betale sig at lade noget stå enten skal du hæve det hele eller lade det stå! Jeg personligt har valgt at få dem udbetalt for at nedbringe min gæld! andre ønsker måske at øge deres forbrug men igen det er op til den enkelte:-)

  Med hensyn til afkastet på det seneste er det rigtigt at SP er blevet påvirket af dette men hvis du læser indslaget i politikken fra i dag vil du kunne se at ATP delvist kompensere for det økonomiske tab så du vil få mere udbetalt end det oprindelige beløb du har stående:-)

  Håber du er blevet klogere:-)

  #138530
  AnonymForfatter

  Hej

  Der kan ikke foretages del-udbetalinger af sp-indbetalingen enten hæves hele indbetalingen eller også skal man lade hele indbetalingen stå. SÅDAN.

Viser 7 indlæg - 16 til 22 (af 22 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.