Postdanmark og Kommunen……(Leverings ansvar på breve)

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #89471
  AnonymForfatter

  Hej folkens.

  jeg skriver da jeg mangler noget information(enlig nok mere specifikke regler/love) vedr. Ansvar og Levering af alm breve. (på skrift altså) og self håber på at der lige sidder en som ved hvad jeg mener her 🙂

  men situationen er opstået da Furesø kommune i nov. 08 valgte at saktionere min kontanthjælp, pga kommunens brev ikke kom frem før efter 2-3 dage efter det i brevet varslede møde, fair nok tænker jeg, det er jo deres problem, kan jo ikke være mit ansvar at brevene kommer til tiden (er trods alt arbejdsløs og ikke ansat i postdanmark i farum jo) men det er furesø kommune som altid ret ligeglade med for de kan jo bare finde på deres egne regler og bilde folk dem ind. hvilket de jo så også har prøvet her med mig.
  nu ved jeg bare via min mor som har været i postvæsnet i 13 år at det KUN er afsenders ansvar om jeg modtager brevet i tide. ergo ved jeg jo jeg har ret men da Ulla fra postdanmark kundeservice ikke kunne være behjælpelig med andet end at henvise til en advokat, er de endnu engang ikke til meget hjælp.

  håber nogen lige kender lidt til det her og kan henvise til nogen skriftlige regler eller love.

  Mvh

  Christian

  #134220
  AnonymForfatter

  Når kommunen afsender post så går de ud fra at borgeren modtager det 2-3 dage efter. Alt efter om det er afsendt med A eller B post. Hvis der går længere tid end dette er det ikke kommunens problem.
  Alle borger kan jo siger “jamen det brev har jeg ikke fået" Jamen det brev fik jeg ikke til tiden". Post Dk er nogle sjove nogle, og kan kun se at det er deres problem samt borgerens

  #134222
  AnonymForfatter

  din kilde ? 🙂

  Afsender er altid ansvarlig for at modtager, modtager brevet/pakken rettidigt uanset om det er sendt som A eller B post. modtager kan ALDRIG holdes ansvarlig for hvilken dato forsendelsen modtages (self medmindre man ikke er hjemme til at modtage pakken eller fjerner sin postkasse eller ikke ejer en)

  #134224
  ahkForfatter

  Nu er det jeg har at bidrage med ikke nær så alvorligt som Christians historie, men jeg følte mig da immervæk taget et vist sted i forbindelse med følgende hændelsesforløb:
  Jeg bestiller 4 CD’er fra CDON. Kun 3 ankommer. 2 af dem knust. Kuverten er åben med så stort et hul at en CD kan listes ud. Jeg går på posthuset med pakken bilagt en skriftlig forklaring. Jeg venter derpå på at få sagen afgjort. Jeg ringer og rykker – og så videre. Sammenlagt går der 2 måneder før end jeg får de sørgelige rester af mine 3 CDer igen sammen med et standardbrev gående ud på, at Post Danmark ikke er erstatningspligtig overfor breve. Siden da har jeg hadet og foragtet Post Danmark for denne nedrige og arrogante behandling. Deres monopol er en skændsel.
  Mvh
  AHK

  #134228
  AnonymForfatter

  Ahk.

  kedelig historie, dog ligger ansvaret hos dig også hos afsender, uanset hvad CDon har påstået så er det dem som faktisk har ansvaret for du modtager dine vare og PD for dine vares stand.

  jeg forstår slet ikke hvorfor CDon vælger at sende via breve, da PD ikke er erstatningspligtig ved ødelagte breve.

  #134230
  LMAForfatter

  Det er fuldstændig korrekt, sådan er almindelig retspraksis.

  Slut færdig.

  Men hvad i hulen – har spørgsmålet med bank, finansiering m.m. at gøre?

  #134232
  AnonymForfatter

  LMA

  kilde ? 🙂 (personlige meninger kan desværre ikke bruges, du skulle vel ikke være kommunal ansat ? 🙂 )

  og ja hvis du læser det hele igemmen så omhandler det her faktisk en sanktionering af kontanthjælp. men nej det har ikke noget med banken at gøre udover de self gerne se at jeg sætter flere penge på kontoen.

  #134236
  AnonymForfatter

  Det er noget helt andet når man køber en var epå nettet. Der har afsender ansvaret for at pakken når frem.
  Jeg har dog ikke en kilde på at det er borgerens ansvar mht at modtage breve.

  #134238
  LMAForfatter

  Nej, jeg er ikke kommunal ansat, men jeg har meget stor respekt for det arbejde de udfører, og er glad for, at de er vagthund overfor eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, folk der udøver socialt bedrageri og tilsvarende.

  Sætter generelt pris på den ansvarsfølelse offentlige medarbejdere i stor stil har overfor mine skattekroner.

  Kilden er såmænd ALMINDELIG RETSPRAKSIS. Sendes en rykker fra din bank til dig, da er afsendelsestidpunktet udgangspunkt – og det er således i princippet ligegyldigt hvorledes du modtager brevet, lader din hund spise det eller arkiverer det lodret.

  Det samme gælder aftaleloven, hvor et tilbud er gældende uagtet om bekræftelsen kommer frem til tilbudsgiver eller ikke.

  Bevisbyrden er dog altafgørende, hvorfor en kopi af brevet, en elektronisk registrering eller tilsvarende hos brevafsender er væsentlig.

  I dit tilfælde, hvor det er en offentlig myndighed der er afsender, er din “sag" således ikke eksisterende.

  Med hensyn til din mor der har været ved PostDanmark i en menneskealder, så tror jeg desværre ikke hun har de juridiske kompetencer til og give rådgivning om området.

  Hvis du vil have reele kilder kan jeg anbefale dig og gå på bibliotieket – du har jo masser af tid som kontanthjælpsmodtager – her kan du få hjælp af en anden offentlig ansat, der kan hjælpe dig med og søge i tidligere landsretsdomme og højesteretsdomme.

  Og ellers kan du jo fise ned på kommune kontoret og få sagen ordnet i stedet.

  #134240
  AnonymForfatter

  Kommunen er ikke ansvarlig.

  Læs aftaleloven, kan ikke huske paragraf, men skriver den i aften.

  Postvæsnet anses som en hæderlig og ansvarlig forsendelse.

  At du har en anden mening er fuldstændig irrelevant for situationen.

  #134242
  AnonymForfatter

  Du kan jo prøve at kontakte en jurist eller andet, hvis du ikke tror på hvad vi siger:) Ellers så prøv at google lidt. Jeg ved desværre slet ikke hvor man kan finde denne oplysning, ellers havde jeg gerne hjulpet dig! Jeg ved dog, hvad jeg skrev ovenfor at det er sådan sagen er om du kan lide det eller ej.

  Eller så ring til kommunen og sig du vil have reglerne at vide.

  #134244
  AnonymForfatter

  LMA: Godt skrevet og 100% enig. 🙂

  #134246
  ahkForfatter

  Hej Christian
  Jeg har intet at udsætte på CDON’s fornemme service! Jeg sørgede fra start af at holde dem orienteret om hvad der var sket. Da de syntes at nu havde jeg snart ventet længe nok på Post Danmark, sendte de mig erstatninger for de 2 ituslåede CD’er samt for den som Post Danmark havde fået til at forsvinde. Således lider også CDON under Post Danmarks useriøse omgang med deres kunders breve. Fraregnet arbejdet og ventetiden blev jeg som kunde holdt skadesløs af CDON.
  Mvh
  AHK

  #134252
  HalliHalloForfatter

  Bare rolig Cocio: du skal nok få din bistandshjælp igen, hvis du da ikke allerede har fået den bevilget og sikkert med tilbagevirkende kraft.

  Fortæl og beskriv hvad slags arbejde du kan udføre for så kender jeg en der måske kan bruge dig til en god løn?

  #134254
  AnonymForfatter

  Post Danmarks erstatningsansvar for Breve Indland er
  reguleret af bekendtgørelse nr. 1312 af 14. december
  2004 om koncession for Post Danmark A/S.
  Post Danmark yder ikke erstatning for hverken
  forsinkelse, bortkomst, herunder fejlaflevering, helt
  eller delvist tab af indhold eller beskadigelse m.v. af
  breve.

  1.5 EMBALLAGE
  Det er afsenderens ansvar, at et brev har den fornødne
  emballage eller forsvarligt kan sendes uden emballage,
  således at det sikres, at indholdet er tilstrækkeligt
  beskyttet ved sædvanlig posthåndtering, herunder
  maskinsortering, og det endvidere forhindres, at
  brevet volder skade på andre forsendelser, Post
  Danmark eller tredjemand.
  Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i
  emballage godkendt af Post Danmark.

  1.17 AFSENDERS ERSTATNINGSANSVAR
  Afsenderen er forpligtet til at holde Post Danmark
  skadesløs for ethvert tab, som Post Danmark lider,
  som følge af, at brevets indhold eller emballering ikke
  overholder kravene til indhold og emballage i
  nærværende forretningsbetingelser, herunder kravene
  i pkt. 1.4 og 1.5 samt yderligere for Rekommanderede
  breve kravene i pkt. 6.1 og for Værdibreve kravene i
  pkt. 7.1, 7.2 og 7.4. Herudover er afsenderen
  erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige
  regler.
  1.18 KLAGER
  Såfremt afsender eller modtager ønsker at klage over
  Post Danmarks befordring af et brev, skal klagen
  indgives til Post Danmark, Service Center Kunde.
  Klagen skal indgives inden 6 måneder efter
  forsendelsens indlevering til befordring. For så vidt
  angår erstatningskrav henvises til de særlige
  reklamationsfrister i pkt. 6.6, 7.8, og 8.5.
  Post Danmark behandler klagen inden 3 måneder fra
  klagens modtagelse, medmindre der foreligger særlige
  forhold.
  Service Center Kundes afgørelse kan indbringes for
  Post Danmark, Direktionssekretariatet, Tietgensgade
  37, 1566 København V.

  Håber ovenstående kan besvare nogle spørgsmål

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.