Risikovægtede poster

Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #89215
  AnonymForfatter

  Hej.

  Hvad er definitionen på risikovægtede poster? Og hvad er det helt præcist, udover at det er ikke-balance poster. Har fundet frem til det er Garantier og andre forpligtelser, men mangler lidt perspektivering til dnt “regelmæssige" balancen for et pengeinstitut.

  Nogen der ved lidt mere, som kan fortælle noget?

  #131502
  AnonymForfatter

  Riskovægtede poster handler om bankens aktivside.

  Bankens beholdning af statsobligationer er fx et aktiv som tildeles risikovægten 0%, fordi den betragtes som sikker.

  Andre værdipapirer så som bankens beholdning af realkreditobligationer eller aktier indgår også med en risikovægt.

  Ligeledes er bankens udlån en aktivpost, som indgår på aktivsiden i balancen. Udlån til private vægter typisk 0,75%, mens lån til store sikre virksomheder vægter mindre og lån til mindre usikre virksomheder vægter mere.

  Der er en række ekstremt detaljerede regler om hvordan risikovægtede poster skal opgøres. Jeg kender dem ikke i detaljer.

  #131504
  AnonymForfatter

  Husk at risikovægtede poster i særdeleshed er “balanceposter" på aktivsiden, som indgår med en risikovægt. Derudover er det rigtigt at der ud over selve aktivposterne indgår nogle “ikke-balanceførte poster" så som afgivne garantier. Disse tildeles også en risikovægt og indgår i de risikovægtede poster.

  Dybestset skal du bare opftte risikovægtede poster, som udtryk for den mængde aktiver banken har som bærer en reel risiko + omfanget af garantier m.v.

  Omfanget af risikobærende aktiver (risikovægtede poster) er afgørende i forhold til opgørelsen af bankens solvens.

  Solvens er lidt firkantet sagt basiskapitalen (egenkapital + kerne og hybridkapital) som procent af de samlede risikovægtede poster i banken efter Basel II bestemmelserne.

  Dvs. hvis banken eksempelvis sælger ud af sin obligationsbeholdning og sætter pengene ind på sin konto i nationalbanken, da har man reduceret sine risikovægtede poster og dermed forøget sin solvens.

Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.