RKI – haster!

Viser 11 indlæg - 1 til 11 (af 11 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #88751
  AnonymForfatter

  Hej.

  Jeg har under en manisk psykose i foråret optaget lån for ca. 100.000 i de der skumle finansieringsselskaber på nettet, og nu står kreditorerne og banker på døren. Dvs. der vælter regninger ind ad min brevsksprække. Jeg har hidtil lige været i stand til at betale, men nu skriver Handelsfinans at de vil opsige min låneaftale og indberette mig til RKI og køre fogedsag imod mig hvis ikke jeg betaler to regninger senest onsdag d. 27/8. Jeg har været hos retshjælpen i Århus og skal derned igen på tirsdag for at tale om at formulere et brev til de forskellige kreditorer ang. henstand i et år, da jeg i øjeblikket er sygemeldt pga. fysisk sygdom.
  Jeg fik en venlig mail den anden dag fra en af Handelsfinans’ medarbejdere, som ønskede mig held og lykke med mødet hos retshjælpen tirsdag, og skrev at hun så frem til at høre fra mig efter mødet. Nu er jeg så i tvivl om tre ting:
  1. Skal jeg ringe til Handelsfinans i morgen, inden mødet med retshjælpen og prøve at forklare dem sagen igen (som jeg har gjort udførligt i en email) eller vente til efter mødet med retshjælpen, så jeg er mere forberedt på hvad jeg skal sige til dem?
  2. Hvis jeg ender i RKI kan jeg så forvente at min bank vil opsige min kassekredit på 55.000 og kræve pengene tilbage nu og her?
  3. Min sagsbehandler foreslog mig at oprette en lønkonto i en anden bank, for at være sikker på at få udbetalt min revalidering uden at banken tager alt hvad der går ind på min konto hver måned – er det muligt i f.eks. Basisbank, hvor jeg lige har oprettet en opsparingskonto fordi jeg venter på et større pengebeløb snart?

  Jeg er klar over at det er lige op over, men håber på et hurtigt svar.

  Mvh Syntese

  #125836
  KrisserForfatter

  Hvis du overholder dine forpligtelser overfor din bank, kan de ikke opsige din kassekredit fordi du er i RKI. RKI-registreringer er ikke noget banken får automatisk. Du skal dog være opmærksom på at du vil være afskåret fra nogen former for forhøjelser eller lempeligere afdragsforhold. Ligeledes skal du forvente at du ikke kan få genudstedt Dankort eller Visa/Dankort (eller andre kreditkort) hvis det bliver inddraget.

  Undgå derfor så vidt muligt RKI – både af ovenstående grunde, men også da det vil gøre meget andet besværligt for dig.

  #125838
  AnonymForfatter

  Hej Krisser.

  Tak for dit hurtige svar. Jeg vil så vidt muligt undgå registrering i RKI, men det beroliger mig at du skriver at banken ikke automatisk får oplysninger fra RKI.

  Mvh Syntese

  #125840
  AnonymForfatter

  Hej Syntest

  Din sagsbehandler burde sætte sig ind i dansk lovgivning, for din sagsbehandler har ikke ret i, at du risikerer, at din bank bare “inddrager" hele din revalidering. Det må den ikke, for der findes en trangsbestemmelse i retsplejelovens § 509, stk. 1, der beskytter dig. Ligesom ALLE banker i deres alm. forretningsbetingelser skriver, at de ikke modregner i den del af kundens løn eller offentlige ydelser m.v., som må anses for at være nødvendige til at dække kundens almindelige leveomkostninger.

  Dette er et uddrag af retsplejelovens § 509:

  “§ 509. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2
  Stk. 2. En andel i en andelsboligforening eller en aktie eller anpart i et boligaktieselskab eller et boliganpartsselskab omfattet af kapitel III i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, der er forbundet med brugsret til en bolig, kan kun undtages fra udlæg i medfør af stk. 1, hvis boligen efter sin størrelse og indretning alene opfylder de sædvanlige krav til en beskeden bolig, der under hensyn til skyldneren og hans husstand med rimelighed kan stilles, og aktivet ved tvangsfuldbyrdelse må antages ikke at indbringe et beløb, der klart overstiger udgiften ved overtagelse af en passende almen bolig eller leje- eller andelsbolig".

  MVH/Nuser

  #125848
  AnonymForfatter

  Hej Nuser

  Tak for dit veldokumenterede svar – det var yderst brugbart 🙂

  Mvh Syntese

  #125850
  AnonymForfatter

  Nuser, hendes sagsbehandler kender sikkert lovgivningen på det her område, men har jo blot gjort opmærksom på det for at hun ikke skal få unødige problemer. Du ved hvordan banker ofte opfører sig, de gør alt for at få deres penge hjem, også selv om det er i modstrid med gældende ret. Det kunne jo være at kunden ikke kendte sin ret.

  Til Syntese eller hvad du nu hedder:

  Hvorfor spørger du om det er muligt at oprette en konto i Basisbank, når du allerede har oprettet en opsparingskonto i banken, og ovenikøbet venter et større beløb? Du kan da oprette alle de konti du ønsker dig i en hvilken som helst bank. Mærkeligt spørgsmål, når du allerede har oprettet en ny konto i en ny bank.

  #125852
  AnonymForfatter

  Hej

  Jeg synes, at det må være sådan, at en offentlig instans altid skal oplyse, hvad loven siger – og så kan sagsbehandleren da komme med sit personlige besyv bagefer. Det må da aldrig være sådan, at henvender en person sig til det offentlige for at få hjælp, at den pågældende sagsbehandler begynder at lege jurist uden af have baggrunden herfor. I den konkrete sag, så synes det ikke som om, at sagsbehandleren har kendskab til loven. Sagsbehandleren synes bare at have leget lomme-jurist, og det er for mig at se ikke i orden. Tænk hvis det bliver en omsiggribende normaladfærd, at sagsbehandlere selv begynder at fortolke og opfinde egen lovgivning. Det får det da til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Et er hvad privatpersoner fortolker sig frem til, men en offentlig instans skal loyalt oplyse om lovgivningens regler.
  Hvis Syntese ser dette indlæg, så kunne det være sjovt at høre, om jeg har ret i min antagelse om, at Synteses sagsbehandler har været uvidende om reglerne i retsplejelovens § 509, stk. 1.

  Jeg kan slet ikke udtale mig, om der finde pengeinstitutter, der ikke kender reglerne for “modregning". Men hvis man nu antager, at det er korrekt, at en bank modregner uden at have hjemmel hertil, så har enhver bank en klageansvarlig (det siger loven, at banken skal have). Og så er jeg ret overbevist om, at banken makker ret, når det kommer til den klageansvarliges kendskab. Og skulle banken (hvad jeg ikke tror) ikke makke ret, så er der altid Finanstilsynet, der vil kunne hænge banken ud i en offentlig gabestok. Og jeg er ret sikker på, at der ikke findes en eneste bank-direktion, der har lyst til, at banken bliver udråbt som lovovertræder. Så derfor tror ikke, at Syntese har noget at frygte i sin nuværende bank.

  MVH/Nuser

  MVH/Nuser

  #125858
  AnonymForfatter

  Jeg er i teorien fuldstændig enig i det du skriver “Nuser", men personlig ville jeg da også skynde mig at oprette en ny konto i en anden bank, hvis jeg var kommet i økonomisk uføre, bare for at være på den sikre side, så man ikke stod uden midler til at betale de løbende udgifter med.

  Men i nærværende sag er problemet jo ikke så stort, idet jeg kunne forstå at “Syntese" står over for at skulle modtage et større beløb til indsættelse på en opsparingskonto i Basisbanken, og så må jo gå ud fra at hun først sørger for at betale sin gæld ud. Det undrer mig at hun har undladt at redegøre for det i sit lange indlæg. Selv om det er ulovligt at fortie oplysninger overfor fogeden er der jo desværre mange der gør det.

  Derfor håber jeg, at folketinget snart får vedtaget ny lovgivning, så långivere kan gøre direkte udlæg i låntagerens løn ved misligholdelse.

  #125862
  AnonymForfatter

  Bankerne FÅR automatisk besked om registreringer hos RKI – på min arbejdsplads, lad den være usagt (jeg skal nok alde være med at omtale produkter der er tilknyttet den herinde) vil vi få en besked om enhver ændring hos RKI på en kunde, så snart denne har et udlånsengagement med os.

  Vh. Michael

  #125870
  AnonymForfatter

  Jeg har skam ikke tænkt mig at fortie noget overfor fogeden. For det første er der slet ikke en fogedsag endnu, og for det andet har jeg tænkt mig at bruge pengene til at betale min gæld med. Grunden til at jeg har oprettet en konto i en anden bank er at mit forhold til min bankrådgiver kunne have været bedre, og jeg derfor gerne selv vil kunne administrere hvilke kreditorer jeg skal bruge pengene til at betale.

  mvh Syntese

  #129106
  AnonymForfatter

  godt hoppet

Viser 11 indlæg - 1 til 11 (af 11 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.