Så blev FIH Pro 12 mdr. til 5,8%

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #88457
  AnonymForfatter
  #122006
  fk2001Forfatter

  Ja det er jo fristende, og en temmelig sikker investering, hvis man holder sig under 283.553 kr. pr. indskyder.

  I øvrigt som nogle her har antydet, så går banker næppe konkurs, men bliver opkøbt inden da.

  Er der nogle der mener det forholder sig anderledes ved FIH, eller vil fraråde at låse pengene i et år, hvis man finder betingelserne herfor interessante?

  #122052
  AnonymForfatter

  Hvorfor lige 283.553 kr?
  Jeg troede at grænsen for sikkerhed var 300.000 kr?

  #122054
  AnonymForfatter

  Garantifonden for Indskydere og Investorer

  Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden) er en privat, selvejende institution.
  Fonden er oprettet ved lov1, og dens bestyrelse udpeges af Økonomi- og Erhvervsministeren.
  I bestyrelsen sidder blandt andet repræsentanter fra den fi nansielle sektor og
  Forbrugerrådet.
  Reglerne for Garantifonden gælder både for privatpersoner og selskaber, der har indlån
  og værdipapirer i danske institutter.
  Hvornår dækker Garantifonden?
  Garantifonden dækker i vidt omfang det, du taber, hvis dit institut går konkurs.
  Garantifonden dækker – med op til et vist beløb – både tab af indlån samt tab, hvis
  instituttet ikke leverer dine værdipapirer tilbage.
  Hvordan gøres dækningen op?
  Kontante indlån – dækkes op til 300.000 kr.
  Garantifonden dækker dine kontante navnenoterede indlån op til 300.000 kr. Har du lånt
  penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det
  beløb, som dækkes af Garantifonden, er indlån i instituttet fratrukket gæld til instituttet.
  Ved opgørelsen medtages også tilgodehavender og skyldige renter til og med datoen for
  instituttets konkurs.
  Visse særlige indlån – dækkes fuldt ud
  Visse ”særlige indlån” i pengeinstitutter dækker Garantifonden fuldt ud. Det vil sige, at
  selvom indlånet overstiger 300.000 kr., bliver sådanne indlån dækket af Garantifonden
  uden fradrag af eventuel gæld til pengeinstituttet.
  Særlige indlån er blandt andet opsparingsordninger oprettet i henhold til lov som eksempelvis
  indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti,
  boligopsparingskonti, uddannelsesopsparingskonti og etableringskonti.
  Har du købt fast ejendom, og er dit indskud af købesum og provenu af realkreditlån inden
  for de sidste 9 måneder deponeret i overensstemmelse med købsaftalen, får du dækket
  hele det beløb, du har deponeret, uanset at beløbet er større end 300.000 kr. Dette
  1 Den aktuelle lovbekendtgørelse kan ses på Garantifondens hjemmeside: http://www.gii.dk
  gælder dog kun, hvis ejendommen hovedsageligt skal benyttes til beboelse. For nybyggeri
  gælder samme bestemmelser, dog dækkes provenu indtil 2 år fra indsættelsen af beløbet.
  Værdipapirer i individuelt depot – udleveres direkte fra konkursboet
  Som ejer af værdipapirer i et individuelt depot, fx i Værdipapircentralen, får du udleveret
  dine værdipapirer uafhængigt af instituttets konkurs.
  Såfremt instituttet ikke kan udlevere de værdipapirer, som instituttet har opbevaret,
  administreret eller forvaltet, dækker Garantifonden som udgangspunkt dit tab med op til
  20.000 euro2 pr. investor, efter din eventuelle gæld til instituttet er fratrukket. Værdien af
  papirerne opgøres inklusive renter til markedsværdien (og evt. valutakursen) af værdipapirerne
  på datoen for instituttets konkurs.
  Fælles konti og fælles værdipapirdepoter med fl ere ejere
  Ejer fl ere personer i fællesskab kontante midler, skal hver person betragtes som selvstændig
  indskyder, forudsat at personerne er noteret som ejere af kontoen. Hver indskyder kan
  få dækket tab af Garantifonden med op til 300.000 kr.
  Ejes værdipapirer i fællesskab, gælder det samme, nemlig at hver ejer kan få dækket tab
  af Garantifonden – dog med op til 20.000 euro, forudsat at investorerne er noteret som
  ejere af værdipapirdepotet.
  Er ejeren af de kontante midler/værdipapirdepoter en juridisk person som f.eks. et selskab
  eller forening, betragtes denne som én indskyder.
  Hvad Garantifonden ikke dækker
  Garantifonden dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer og andre dokumenter,
  herunder kapitalbeviser, der er udstedt af instituttet selv.
  Hvad sker ved en konkurs?
  Senest 1 måned efter instituttets konkurs vil du få tilsendt en oversigt over dit samlede
  mellemværende med instituttet. Herudover vil du modtage en vejledning, hvoraf det
  blandt andet vil fremgå, at du skal henvende dig i et nyt institut, som du fremover vil være
  kunde i. Dit nye institut vil hjælpe dig med at anmelde dit krav over for Garantifonden.
  Så snart Garantifonden har godkendt dit krav, og senest 3 måneder efter konkursen, vil
  pengene blive udbetalt eller overført til dig i dit nye institut.

  #122058
  AnonymForfatter

  Til annelise

  283.533 kr. + rente på 5,8 % = 299.999 kr. (altså under 300,000 kr.)

  MVH JP

  #122060
  AnonymForfatter

  sorry til ann-alias

  #122062
  AnonymForfatter

  It´s ok!
  Tak for de grundige forklaringer!

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.