Kan ikke få alm. hævekort i nyt pengeinstitut

Viser 10 indlæg - 1 til 10 (af 10 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #88238
  AnonymForfatter

  Hej !
  I forbindelse med at jeg skal gældssaneres, har jeg forsøgt at åbne en konto (nem-) til min løn mm. i et nyt pengeinstitut. Jeg har gæld til mit gamle pengeinstitut, og denne skal med i gældssaneringen.
  Jeg har henvendt mig lokalt til fem forskellige banker, og ingen ville oprette en lønkonto uden kredit til mig.
  Jeg fik forskellige forklaringer:
  “Vi tager kun hele engagementet".
  “Vi kan ikke oprette en konto, velvidende at du står foran en gældssanering."
  “Det tør vi ikke gå ind i, desværre."
  “Bankerne har indgået en gensidig aftale, om ikke at oprette konto for en person, der står for at skulle gældssaneres." – !!!!!

  Endelig er det lykkedes mig at oprette en nem-konto hos en internet-bank. I denne bank er det dog ikke muligt for mig at hæve eller sætte penge ind på min konto direkte. Jeg kan dog anvende home-banking. Idet banken ikke vil give mig kredit, hvilket jeg heller ikke har søgt om, kan jeg ikke få Visa-/dankort. Et Visa electron-kort f.eks. har man kun til unge under 18. Banken tilbyder ikke andre måder at hæve/indsætte penge på.

  Således står jeg meget forundret – og kriminaliseret, føler jeg mig, tilbage med nogle spørgsmål:

  Jeg ønsker, at oprette en lønkonto med et Visa-electron-kort/hævekort til.
  Kan det være rigtigt/lovligt, at dette ikke kan lade sig gøre i min situation?

  Må banker lave indbyrdes beskyttelsesaftaler?

  Hvor kan man få gratis rådgivning til at finde et pengeinstitut, som vil handle under de givne omstændigheder for mig?

  Må banker nægte at oprette en konto/nægte at udstede hævekort dertil?

  Hvilke myndigheder kan man henvende sig til, for at få afklaret, om der er grundlag for at lave en regulær klage til pengeinstitutankenævnet?

  Sluttelig kan jeg oplyse., at jeg indtil videre aldrig har været registreret som dårlig betaler.

  Mvh.
  Pettan

  #119492
  AnonymForfatter

  Hej

  Banker bestemmer selv, hvem de vil have som kunder, og hvilke produkter de vil give til deres kunder. Du har dog krav på at kunne oprette en helt almindelig indlånskonto i følge god skik bkg. jf. § 19 i god skik bkg. (Finanstilsynet er ansvarlig for bkg.)

  “§ 19. Et pengeinstitut kan ikke uden en individuel og saglig begrundelse nægte at oprette en almindelig indlånskonto. Begrundelsen skal på anmodning gives i papirformat eller på andet varigt medium".

  Ifølge Finanstilsynets vejledning til § 19, så skal § 19 læses sådan:

  “Bestemmelsen indeholder krav til pengeinstitutterne om at oprette en almindelig indlånskonto, medmindre der er en individuel saglig begrundelse for at nægte det, men den giver ikke en egentlig civilretlig kontraheringspligt. Indholdet af kriteriet »saglig begrundelse« skal forstås i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets praksis på området.

  Retten til en almindelig indlånskonto gælder alene for privatkunder, idet de som lønmodtagere eller modtagere af offentlige ydelser har behov for en konto for at kunne modtage løn og andre ydelser her i landet. Det samme gør sig gældende for personer bosat i udlandet med tilsvarende behov. Der er ikke pligt til at knytte kreditfaciliteter eller andre ydelser til indlånskontoen. Pengeinstitutterne er heller ikke forpligtet til at tilbyde konti, hvor der er særlige fordele eller vilkår. Det er uden betydning, hvilke andre konti pengeinstituttet ellers tilbyder deres kunder. Konti, hvis formål eksempelvis er investering, falder således også uden for bestemmelsens anvendelsesområde.

  Pengeinstituttet kan dog afvise at oprette eller videreføre en indlånskonto, hvis det er sagligt begrundet. Det kan fx være tilfældet, hvis kunden optræder anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets øvrige kunder og/eller ansatte. Et pengeinstitut kan derimod ikke afvise at oprette en indlånskonto med den begrundelse, at kunden er registreret i RKI".

  Hvis du af en eller anden grund er havnet i pengeinstitutternes fælles kort- og checkmisbrugerregister, så er der i pengeinstitutterne en fælles aftale om, at du ikke kan få et kort i 2 år.

  Du kan prøve at ringe til Pengeinstitutankenævnet, (www.pengeinstitutankenavnet.dk) – og så høre deres vurdering, for du er næppe den eneste i DK, der har prøvet det. De ligger også en række kendelser på sitet – og måske du kan finde hjælp/svar der.

  MVH/Nuser

  #119496
  AnonymForfatter

  Til det udemærkede indlæg kan jeg tilføje, at en individuel saglig begrundelse for afvisning af indlånskonto er oppe i klassen: tidligere dømt for bankrøveri, bankbedrageri, voldeligt overfald af serviceansatte, blufærdighedskrænkelse af serviceansatte etc.

  Da der ikke er nogen kreditgivningsrisiko forbundet med en indlånskonto, er en registrering som dårlig betaler ikke nogen legitim afvisningsgrund.

  #119498
  AnonymForfatter

  Hej!
  Tusind tak for dit fyldestgørende svar! Det er befriende at kende lovgivningen, selvom dette ikke nødvendigvis giver mig lettere adgang til mine penge:-)
  – Jeg vil følge din opfordring og kontakte pengeinstitutankenævnet.
  Med venlig hilsen
  pettan

  #119504
  AnonymForfatter

  Inden du kontakter Pengeinstitutankenævnet, skal du være opmærksom på nedenstående

  Det skal ske skriftligt på et klageskema, og der er et klagegebyr på 150 kroner.

  I 2005 behandlede Penge-institutankenævnet 421 sager, og deraf var det blot 30 klagere, der fik helt eller delvist medhold. Det svarer til cirka 7 procent, så generelt er det altså et fåtal, der har succes med at klage.

  Oplysning som er hentet fra Penge & Privatøkonomi.

  #119506
  AnonymForfatter

  Kimmer – du skal også være opmærksom på følgende:

  1. At et pengeinstitut betaler ca. 3000 for at få medhold i en sag og betaler 14.000 for at tabe en sag ved ankenævnet. Altså er en sag under alle omstændigheder en “lose-lose situation", og der er et meget stærkt incitament for banken til at forlige sagerne inden den når at blive behandlet i ankenvænet. Sager der er forliget og dermed trukket tilbage fremgår ikke af statistikken, til trods for de udgør hovedparten af sagerne.

  2. At hovedparten af sagerne drejer sig om bankernes manglende overholdelse af deres loyale oplysningspligt ved ejendomsfinansiering og investeringsrådgivning. Bevisbyrden er her vanskelig for kunderne. Denne sag er helt anderles konkret, og her er det banken der skal dokumentere, at afvisningen er begrundet, hvilket de meget tydeligt ikke kan!

  #119508
  MichaelForfatter

  Jeg synes det er lidt et overkill at gå til pengeinstitutankenævnet i denne sag. Gå ned i banken og sig at du vil have en lønkonto. Hvis de nægter kan du henvise til lovgivningen som fremlagt i denne tråd, men hævekort af enhver art har du ikke krav på.

  #119520
  AnonymForfatter

  Michael, selv om det er fuldt ud juridisk erholdigt at gå til pengeinstitutankenævnet, er det sandsynligvis langt mere hurtigtvirkende at indbringe sagen for finanstilsynet. Tilsynsmyndigheden indgyder enorm respekt/frygt hos pengeinstitutterne, og det er retligt myndighedens ansvar at føre tilsyn med at pengeinstitutterne opfylder såvel lovens krav til kapitalberedskab, som at de opfylder lovkrav vedr. salg af bankydelser i almindelighed på det danske bankmarked.

  Såfremt sagen præsenteres rigtigt, og hvis det virkelig det virkelig er udtryk for den almene sektortilstand, at bankerne nægter kunder de lovpligtige nemkonti, så vil der blive slået hårdt ned på de pågældende banker med både påbud og betydelige økonomiske sanktioner!

  Tilstanden i sektoren er fuldkommen uacceptabel. Bankerne har lov til at uenige i de byrder folketinget har pålagt dem, og søge loven ændret gennem lobbyarbejde, men sålænge loven gælder, så har de bare at efterleve den – også selv om der ikke er økonomi i kundeforholdene.

  Jeg kan ikke opfordre stærkt nok til at køre en sag på det her ved både pengeinstitutankenævnet og ved finanstilsynet.

  #119532
  AnonymForfatter

  Tak skal I allesammen have for jeres berigende indlæg!
  Jeg vil nu henvende mig til de pågældende banker, hvorfra jeg har fået de tidligere anførte tilbagemeldinger på min forespørgsel. Jeg vil presentere dem for det lovmateriale, som jeg er blevet gjort bekendt med her.
  Det skal blive spændende at se reaktionerne.

  Og til dig, General Prior: Jeg er meget enig i, at denne sag skal følges til dørs, også selvom jeg selv er gidsel. Det burde være ligetil for enhver at se, hvilke samfundmæssige perspektiver der ligger i sagen:-)

  #119558
  AnonymForfatter

  Hej Pettan

  Inden du klager skal du nok kigge denne debat igennem igen. I løbet af debatten er problemet drejet i forhold til det, du spurgte om ( meget symptomatisk for de fleste tråde på Mybanker).

  Din overskrift er “Kan ikke få alm. hævekort i nyt pengeinstitut".

  Nede i teksten skriver du bl.a."Jeg ønsker, at oprette en lønkonto med et Visa-electron-kort/hævekort til.
  Kan det være rigtigt/lovligt, at dette ikke kan lade sig gøre i min situation?"

  Hvis dette er det, du også har bedt om ved ønske om kontooprettelse – får du ikke medhold i en klage.

Viser 10 indlæg - 1 til 10 (af 10 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.