ang. huskøb: Hvad synes I om dette?

Viser 13 indlæg - 1 til 13 (af 13 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #87997
  AnonymForfatter

  Totale indlæg: 2
  Sidste indlæg: 14-10-2007
  Bruger siden: 14-10-2007
  jeg er i situation hvor jeg er meget uforstående overfor min banks ophævelse af et lånetibud fremsat i forbindelse med køb af bolig.

  Historien er som følger: Min samlever og jeg havde fundet vores drømmebolig, vi kontaktede en lokal bank hvor vi præsenterede dem for salgsopstilling, indleverede de nødvendige årsopgørelser, lønsedler osv. Vi ønskede at jeg alene skulle stå som ejer af ejendommen, da min samlever har gæld fra tidligere forhold i forbindelse med salg af ejendom med tab. Banken beregnede et rådighedsbeløb på 10.500 efter alle faste udgifter var betalt. Banken syntes det så fint ud og indviligede i at finansere køb af ejendommen, med mig som eneejer. I samarbejde med vores advokat blev vi enige om at min samlever efter endt uddannelse(Har 1år og 3 måneder tilbage)og afvikling af gæld, skulle skrives på skødet som medejer af ejendommen.

  Banken overførte hurtigt de første penge til ejendomsmægleren i form af check, som bankrådgiveren personligt afleverede på ejendomsmæglerens kontor.

  Torsdag denne uge skulle alle lånepapirene skrives under, min samlever og jeg mødte op i banken, hvor en anden ansat fra banken og vores bankrådgiver meddelte at de ikke længere ønskede at finansere købet af ejendommen, da de lige havde opdaget at min samlever havde gæld.
  Vi blev ret chokeret over denne meddelelse og banken forlangte at jeg skulle skrive under på et stykke papir hvoraf det fremgik at jeg ønskede at gøre brug af fortrydelsesretten, og hæftede for 1% af ejendommens købesum.

  Vi har efterfølgende talt med vores advoklat, der i et brev til banken giver udtryk for vores forundring over ovenstående forløb.

  Det forekommer besynderligt at banken først godkender at finansere købet af ejendommen, sender de første penge til ejendomsmæglerens kontor og først ved underskrivelsen af lånepapapirene trækker sig ud og tilmed forlanger at jeg skal skal skrive under på et af banken fremstillet dokument, voraf det fremgår at jeg vil gøre brug af min fortrydelsesret.

  I den chokerede tilstand bliver jeg end ikke tilbudt betænkningstid eller mulighed for drøftelse af sagen med min advokat.
  Den ansatte fra banken og bankrådgiveren er ikke indstillet på dialog om min samlevers gæld, uddybning af begrundelse for ikke længere at ville finansere købet af ejendommen eller rådgive på anden vis. De er udelukkende opsat på at få min underskrift på deres eget dokument om ophævelse af handlen.

  Jeg forstår ikke banken trækker sig fra finanseringen af ejendommen på denne måde,efter først at have godkent og så en time før fortrydelsesrettens udløb forlange at jeg gør brug af denne.
  Begrundelsen om ikke at ville finansere ejendommen på baggrund af min samlevers gæld er jeg ligeledes uforstående overfor, da jeg skal stå som eneejer af ejendommen.

  Er der noget jeg kan gøre?? Føler mig fuldstændigt dårligt behandlet og larmet.

  #116476
  MichaelForfatter

  Underskrev du så dokumentet vedr. fortrydelsesretten? For mig at se kan banken overhovedet ikke tvinge dig til det. Når de først har indgået en aftale med dig kan de ikke sådan bare hoppe fra.

  Spillede I med åbne kort fra starten, dvs. fortalte du at din samlever har gammel gæld? Det er altid det bedste at være ærlig i disse situationer, men uanset hvad: Banken kan efter min mening IKKE hoppe ud af aftalen. Jeg ville nok overveje at klage til Finanstilsynet hvis jeg var dig. Problemet vil dog være, at det er svært at bevise at du er blevet “tvunget" til at fortryde købet hvis du har underskrevet.

  #116478
  AnonymForfatter

  jeg var temmelig chokeret, de angreb mig, jeg følte jeg havde gjort noget forkert og derfor skrev jeg under på dokumentet om at benytte mig af fortrydelsesretten, de sagde at det var det eneste jeg kunne gøre. Jeg havde spurgt om der var andet jeg kunne gøre om der ikke kunne findes en løsning.
  Det var mig der skulle købe huset, så vi mente ikke det var relevant at oplyse at min samlever havde gæld. Det kunne de iøvrigt også læse sig til, da vi havde indleveret hans årsopgørelse, hvoraf det fremgik under feltet med gæld til realkreditinstitut, pengeinstitut osv. Det er desuden sådan at min samlever i øjeblikket venter på at skulle arve efter sin far, og at det er planen at han vil bruge pengene til at indgå en akkord med sine kreditorer, så gælden på den måde er ude af verden.
  I øvrigt mener jeg det er vigtigt at holde fokus på at det er MIG der skal købe ejendommen og det havde de accepteret.
  med hensyn til at klage til finanstilsynet er det rigtigt at det kan blive vanskeligt at bevise at de tvang mig til at skrive under på ophævelsen af købet.

  #116480
  AnonymForfatter

  Den sag lyder fuldstændig vanvittig. Banken har begået en kæmpe brøler, og det er næsten 100% sikkert, at de kan tilpligtes at betale omkostningerne ved at træde tilbage fra købsaftalen.

  Banken har i den grad vist “hensigt" ved at overføre første rate til ejendomsmægleren, hvilket kan bruges hvis der kun er givet mundtlig tilsagn.

  Snak med jeres advokat, og såfremt han finder det passende, så synes jeg I skulle lade advokaten meddele banken, at I indbringer sagen for pengeinstitutankenævnet.

  Det er dig der optager lånet, så derfor kan det under ingen omstændigheder bebrejdes dig, at du ikke har givet oplysninger om din partners gæld (med mindre du direkte har talt udsandt eller hvis de mundtligt eller skriftligt har gjort det klart, at lånet ydes under forudsætning af at der ikke er andet gæld i din husstand).

  #116482
  AnonymForfatter

  Jeg syntes også banken har et vist proffesionsansvar. En god ide er at tale med en advokat omkring det. Han vil sikkert kunne give dig et bedre billede af hvordan du er stillet.

  En sag som denne vil typisk blive kørt ved pengeinstitutankenævnet. Gem alle de skriftlige dokumenter du har i forbindelse med den rådgivning du har fået, og tag dem med til din advokat.

  Jeg ønsker dig held og lykke.

  #116484
  AnonymForfatter

  Banken har ikke sagt eller i skrift betinget at lånet var forudsat at der ikke var nogen af os der havde gæld og det var en mundtlig aftale vi havde indgået. Vi har på intet tidspunkt modtaget noget på skrift, ved det møde hvor vi skulle have noget med på skrift, var der koks i printeren.
  Ejendomsmægleren kontaktede banken for at sikre sig at vi havde en aftale med banken om at finansere ejendommen, så han har også kun et mundtligt tilsagn.
  jeg vil naturligvis undgå at betale de 18.000 det koster at ophæve en handel og i den forbindelse kan ejendomsmægleren måske fungere som vidne på at der forelå en godkendelse af finanseringen, checken på 75.000 kr. var jo også blevet håndbåret af bankrådgiveren til ejendomsmæglerens kontor.
  jeg har jo desværre skrevet under på ophævelsen af handlen, men underskriften kan måske set i lyset af omstænbdighederne kendes ugyldig.
  Vores advokat har i en skrivelse til banken, krævet at ophævelsen må kendes ugyldig, da jeg ikke fik lejlighed til rådføre med advokaten, om hvorledes jeg skulle forholde mig i sagen.
  Jeg kunne godt bruge et godt råd om hvordan jeg undgår at give 18.000 kr. for dårlig rådgivning i banken, for det er det eneste jeg har fået ud af det.

  #116486
  AnonymForfatter

  Hej GF !

  Tak for dit råd, som jeg lige har skrevet har vi ikke fået noget på skrift, eller det vil sige kun en oversigt over de forskellige typer af realkreditlån de tilbyder gennem banken. Dem er der desværre end ikke en krussedulle på der kunne angive at banken var indstillet på at finansere købet af ejendommen.

  #116488
  AnonymForfatter

  Hej Ingrid Jensen

  Det er godtnok noget af en røverbank i har været udsat for. Det lyder helt hen i vejret det de har gjort.

  Jeg vil dog mene, at i skal forlange en forklaring på hvorfor de ikke vil låne dig. Du nævner følgende:

  “I samarbejde med vores advokat blev vi enige om at min samlever efter endt uddannelse(Har 1år og 3 måneder tilbage)og afvikling af gæld, skulle skrives på skødet som medejer af ejendommen."

  Står din samlever på skødet nu? Gør han dette, er det måske grunden til deres afslag. Du kan ikke selv låne alle pengene i ejendommen, hvis du ikke ejer den 100 %.

  Men jeg vil ønske dig held og lykke, der findes ikke noget der er værre, end at få ødelagt sine drømme.

  #116496
  AnonymForfatter

  Kan vi andre til skræk og advarsel få at vide hvilken bank det er ?

  #116504
  AnonymForfatter

  Hej Ingrid!

  Jeg er bange for at pengeinstitutankenævnet ikke fører vidner. Jeg mener at sagsbehandlingsformen er skriftlig. Der skal udfærdiges en klage. Et specielt skema til dette kan du finde på http://www.pengeinstitutankenævnet.dk

  Jeg mener det koster et mindre beløb at få dem til at kigge på sagen.

  Jeg vil igen anbefale at du taler om dette med din advokat. Han vil udfra forløbet kunne vurdere om der er grundlag for at anlægge en sag ved pengeinstitutankenævnet.

  #116506
  AnonymForfatter

  Udfra det du skriver har advokaten allerede en dialog med banken. Vi må således håbe at tvisten ender positivt. Sker dette ikke er jeg sikker på at advokaten vil vurdere om der skal indgives en klage ved pengeinstitutankenævnet.

  For dig er der ikke andet at gøre end at vente.
  En god ide er at skrive forløbet ned som du husker det, mødetidspunkter, klokkeslet osv. Ligeledes hvad der er blevet aftalt. Det kan tænkes at der vil opstå lidt forvirring om det ene og det andet, og så er det rart at du allerede nu har skrevet forløbet ned.

  Igen held og lykke!

  #116510
  AnonymForfatter

  vi har allerede talt med vorees advokat om at indbringe sagen for pengeinstitutankenævnet, hun er i gang med at vurdere udsigten til at få medhold. vi har ligeledes bedt hende rette henvendelse direkte til bankens chef, for i mindelighed at få ophævet kravet om de 18.000.
  vi har bragt dette indlæg for at få råd og vejledning gode ideer osv. Men ikke mindst til skræk og advarsel for andre, vores erfaringer har vist at det er nødvendigt at få bankens tilsagn på skrift og ikke at lade sig tvinge til noget uden at have rådført sig med en advokat.
  vi vil ikke fortælle hvilken bank der er tale om, da vi i øjeblikket forhandler med en anden bank, vi ønsker ikke at forplumre noget for os selv da vi stadig mener der er en reel chance for at få en anden bank til at finansere købet af ejendommen.
  Når der er indgået og underskrevet en aftale med en anden bank, vil vi løfte sløret for hvilken bank og filial det drejer sig om.
  Der er ikke alting der er lige skidt. Vi har fået god støtte fra ejendomsmægleren der har holdt på ejendommen siden bankens afslag og fra en person i vores familie der har forskellige kontakter i bank og ejendomsmægler verdenen. Det er også rart at der er personer her på my banker der har kommet med gode råd og opmuntring, vi vil anbefale andre i vpores omgangskreds at bruge denne mulighed.

  #116512
  AnonymForfatter

  Den obligatoriske retshjælpforsikring under indboforsikringen dækker muligvis – det må I hellere undersøge.

Viser 13 indlæg - 1 til 13 (af 13 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.