Dette emne
Har banken taget mine penge?

Har banken taget mine penge?

05-02-2019 11:40
Bamseline (2)
Hej

Jeg har haft 600 000 stående i Stjerneinvest pulje 2. Puljen blev droppet i foråret 2008 grundet ringe afkast til mig. Nu har banken oplyst til skat, at mit indestående for 2008 havde en samlet værdi på 669 000 kroner, men jeg fik kun udbetalt 600 000 af banken, da pengene blev overført fra puljeinvest til min konto. Vil en venlig sjæl forklare, hvordan dette hænger sammen? På forhånd mange tak! Venlig hilsen en rastløs sjæl.
05-02-2019 11:40
05-02-2019 11:42
Bamseline (2)
2008 = 2018

Hvornår opretter Mybanker en rette indlæg funktion?

Det er næppe raketvidenskab at gøre dette!
05-02-2019 18:07
test
Du burde kunne få en opgørsel fra sparnord på hvordan de er kommet frem til det beløb
06-02-2019 12:59
Bamseline (2)
@ test

Jeg er af gode grunde ikke længere kunde der, og banken svarer ikke på mine henvendelser.

Var det en idé at kontakte pengeankenævnet?

Fatter ikke hvordan 69 000 kan forsvinde ud i den blå luft på et par måneder.
06-02-2019 13:44
morsdreng
Allerede for 6 måneder siden havde du dit første indlæg om investeringsbeviserne i Stjerneinvest, men du er øjensynligt ikke kommet videre.

Du blev tilrådet at kontakte Spar Nord for at få en forklaring og på det tidspunkt var du øjensynlig stadig kunde der. Ingen her kan hjælpe dig på grundlag af de oplysninger du er fremkommet med.

Pengeinstitutankenævnet er blevet sammenlagt med Realkreditankenævnet og Ankenævnet for Investeringsfonde og hedder nu Det Finansielle Ankenævn. Men inden du kan indgive en klage, skal du have forsøgt dig hos det pågældende instituts klageansvarlige, hvis kontakt adresse skal fremgå af instituttets hjemmeside.

Hvis jeg mangler en forklaring på hvorfor indeståendet på min konto eller værdien af mine investeringsbeviser er mindre end forventet, havde jeg for længe siden klaget og ikke ventet ½-år uden at få en tilfredsstillende forklaring.
06-02-2019 14:10
Bamseline (2)
@morsdreng put lige sutteflasken i det rette hul!

De 669 000 i markedsværdi er helt nye oplysninger for mig. Denne besked vedr. skat modtog jeg først fra banken ultimo januar i år.
06-02-2019 17:02
test
Enig, men du er nok nød til at prøve med en skriftlig henvendelse til den klage ansvarlige først.
06-02-2019 17:49
Krisser
Dit spørgsmål kan ikke besvares ud fra de oplysninger du har givet.

A) Per hvilken dato har banken opgjort et indestående på 669 000 kroner?
B) Hvorledes var de 669 000 kroner fordelt på henholdsvis konti og værdipapirer (fondskoder) på datoen fra spørgsmål A?
C) Per hvilken dato har banken overført de 600 000 kroner?
D) Hvilke kontobevægelser og fondshandler har der været mellem datoen fra spørgsmål A og spørgsmål C?
07-02-2019 13:33
Bamseline (2)
@Krisser

A) Det kan jeg ikke se. Af årsoversigt for 2018 oplyses:

Indberettet kursværdi af solgte investeringsforeningsbeviser i egne depoter 669.192,60

Besvarer dette spørgsmål B?

C) 16/8 2018

D) Hvor ser jeg det?
07-02-2019 18:18
Krisser
Re A: Hvis det er dine skattedata, er det som udgangspunkt per 31. december. Der kan dog være manglende data der endnu ikke er indberettet.

Re B: Nej. Det tal ser ud til at være summen af værdien alle salg. Da Stjerneinvest Fri ser ud til at være en pasningsordning med flere investeringsforeninger, hvor der løbende sælges og købes blandt de omfattede foreninger, vil dette tal som regel være højere end ordningens værdi, hvis man som du vælger at sælge alle papirerne i løbet af året.

Re D: Dine kontoudtog og handelsnotaer.