Ægtefælle til selvstændig erhvervdrivende

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • LandmandskonenForfatter
  Indlæg
 • #96332
  LandmandskonenForfatter

  Må banken kræve, at man som gift med en selvstændig SKAL have konto i samme pengeinstitut?

  I dette tilfælde “trues” der fra banken om, at hvis ikke man får “fuld indsigt”, så kan den selvstændige ikke beholde sit engagement (som er fuldt ud passet med renter og afdrag!).

  #231517
  morsdrengForfatter

  Selv om I er gift hæfter hver af ægtefællerne for deres egen gæld med deres egne aktiver. Du hæfter derfor kun for din ægtefælle/ landman-dens gæld, hvis du er meddebitor på hans lån og kreditter eller hvis du har påtaget dig kaution for hans gæld.

  Du har ikke oplyst, OM du hæfter for eller har kautioneret for din mands gæld i banken?

  Banken kan IKKE kræve at du har konti i samme bank som din mand, det bestemmer du suverænt selv. Men det vil naturligvis være lettere for banken at få indsigt i jeres fælles økonomi, hvis du også har konti samme sted som din mand. Hæfter du ikke for din mands gæld, er det svært at se nogen begrundelse for kravet om indsigt i din økonomi. Kravet om at I begge skal være helkunder i banken kan fremgå af bankens udlåns- og kreditkontrakter eller af bankens tilsagnsskrivelser. Undersøg derfor om dette måtte være tilfældet.

  Bankens trussel,om, at din mand ikke kan beholde sit engagement medmindre du flytter dine konti og banken dermed for fuld indsigt må betyde, at banken i modsat fald vil opsige sit engagement med din mand. Da du oplyser at engagementet ikke er misligholdt, kan opsigelsen kun ske med varsel (fx 14 dage) og med angivelse af en saglig begrundelse for opsigelsen.

  Opsigelsesbestemmelserne for erhvervskunder er forskellige fra bank til bank. I bør derfor undersøge hvordan reglerne er i den aktuelle bank.

  Sagen kan næppe indbringes for Pengeinstitutankenævnet, da det drejer sig om erhverv. Men I bør starte med at indgive klage til bankens klageansvarlige, hvis kontaktoplysninger skal fremgå af bankens hjemmeside

  Da bankens evt.opsigelse af din mands engagement kan få uoverskuelige følger, også selv om den efterfølgende måtte vise sig ikke at være saglig begrundet, vil jeg anbefale, at I drøfter sagen med en lokal advokat og/eller med din mands landbrugskonsulent inden I foretager jer yderligere.

  #231518
  LandmandskonenForfatter

  Tak for et rigtigt godt svar.

  Det er rigtigt, at jeg har en kaution for en mindre del af min mands engagement. Men, alle hans forpligtigelser er jo opfyldte, og kautionen er således ikke aktuel (medmindre banken trækker tæppet).

  Men, det hjælper vel ikke noget at klage, det er jo dem der “sidder med den lange ende" – og desværre kan vi jo i landbruget lige nu løbe lige så hurtigt vi vil – priserne er ikke rigtigt med os.

  Men, TAK for din tid og konstruktive svarmåde! 🙂

  #231519
  morsdrengForfatter

  Hvis du intet gør, har du valget mellem at følge bankens krav og give den fuld indsigt ved at flytte dine konti til din mands bank eller leve med risikoen for at banken på et tidspunkt opsiger hans engagement.

  Lad en advokat vurdere sagen på baggrund af det samlede materiale med henblik på, om en opsigelse af din mands engagement, fordi du har konto i et andet PI og banken derfor ikke har den fulde indsigt, kan være en saglig begrundelse for en opsigelse. Er dette ikke tilfældet, må det være en fordel at undgå opsigelsen, ved på forhånd at have gjort banken opmærksom på dennes manglende saglighed og ikke først når opsigelsen er sket.

  Da du har kautioneret, kan det muligvis fremgå af kautionsdokumentet og/eller bankens udlånsdokumenter at du skal indlevere dit regnskab eller årsopgørelse fra SKAT. Indlevering af din årsopgørelse kan muligvis give banken den fulde indsigt som den så brændende ønsker sig og derfor være et alternativ til at du flytter dine konti.

  Har du penge stående på dine konti, skal du være opmærksom på, at din mands bank i tilfælde af landbrugets nedbrud og opsigelse af din kaution umiddelbart kan tage af dine penge/foretage modregning i dit indestående til hel eller delvis dækning af din kaution. Står pengene ien anden bank, skal banken en tur over Fogedretten før end det kan lade sig gøre. Kautionerer du for en kassekredit, skal man indhente en dom inden man kan gå i fogedretten,. Men alt dette skal advokaten naturligvis tage hensyn til i sin rådgivning.

Viser 4 indlæg - 1 til 4 (af 4 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.