Hjælp!!

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #92948
  AnonymForfatter

  For 2 år siden fik jeg en bank konto af min far med en masse penge på i konfirmationsgave og min far skrev at jeg kunne bruge dem på efterskole.
  Nu hvor jeg har tænkt mig at bruge nogle af pengene kan jeg ikke fordi min far åbenbart ønskede at spærre kontoen til jeg blev 21 år dog kan jeg hæve hvis jeg viser dokumentation for at jeg skal på efterskole. Men det har jeg valgt at jeg ikke vil.
  Her er mit spørgsmål! Kan man juridisk godt give nogle sådan en gave og så sige beklager men du kan først bruge den om 7 år?
  Har i andre løsninger?
  Min far døde forresten en måned efter jeg fik kontoen så kan ikke bede ham ændre det.

  #182636
  MichaelForfatter

  Hvor vil du ikke vise dokumentation for at du skal på efterskole hvis det er kravet for at hæve pengene?

  #182638
  thsvForfatter

  Så har du jo osse valgt, at lade pengene stå til du fylder 21!

  Vis dog dokumentationen, og få de penge du ønsker, men du skal måske slet ikke på efter skole?!

  #182642
  AnonymForfatter

  Det her lyder meget gammeldags og kedeligt zzzzzzz… men når du fylder 21 vil du være MEGET glad for, at din far låste pengene fast til du er 21…
  Og der er ikke så meget du kan gøre, udover at glæde dig til, at du fylder 21.. hvor du vil have ret meget mere brug for pengene end nu.

  #182662
  AnonymForfatter

  Nu er det såden så at jeg har arvet næsten en million som jeg får når jeg bliver 18 så de der 50.000 ville jeg gerne bruge lidt af nu 🙂 de betyder ikke så meget når jeg er 21 🙂

  #182664
  AnonymForfatter

  Nej det er nemlig det! Vil ikke på efterskole 🙂 Jeg har en drøm om at blive grafisk designer og vil gerne hæve nogle af de penge til at købe en MacBook Pro. Er også lige ved at starte på medie fag i skolen så det ville være ekstra rart at have den der.

  #182666
  MichaelForfatter

  At dømme efter indstillingen så ryger millionen inden du er 21

  #182690
  AnonymForfatter

  Og hvad mener du så med det!! Spurgte ind til et særiøst svar her! Jeg er bestemt ikke en som smider alle mine penge væk. Jeg er villig til at bruge en passe penge på en MacBook fordi jeg vil bruge den som et arbejdsredskab. Jeg vil begynde at lave grafisk design som er min drøm! Og hvis du bare skal kritisere mig så syntes jeg bare at du skal smide dine kommentarer et andet sted!

  #182712
  AnonymForfatter

  Når du er 14 år nu hvilket medie fag kan man så starte på som ikke bare er et hygge valgfag?

  #182714
  AnonymForfatter

  Jeg er 16 og det er mediefag på gymnasiet

  #182716
  AnonymForfatter

  Er der slet ikke nogle der har en løsning på mit problem, eller vil i bare snakke om alt muligt andet?

  #193204
  TobiasAK89Forfatter

  Der er desværre ikke noget at gøre, når midlerne er båndlagt. Held og lykke med uddannelsen.

  #193354
  peter holm larsenForfatter

  Man kan ikke helt afvise der ikke er noget at gøre – kommer an på formuen og hvor meget du ønsker at bruge.

  Jeg ville kontakte dit forvaltningsinstitut og forhøre om de kan hjælpe dig med at ansøge Civilstyrelsen om tilladelse til et mindre forbrug inden du bliver 21 år.

  Selv om formuen er bundet kan der godt fra styrelsen løsnes på båndet under særlige årsager – og kan ikke afvise, at dit køb af en computer til ca. 10.000 kr. kan være rimeligt. Ofte er rentenydelser mere enkel at få brugsret til – og den kan du sikkert hæve.

  Eksempelvis hvis du have arbet 5 mio. kr. som var båndlagte til 21 år – ville du årligt stå og mangle penge til betaling af skat af renter – der gives der mig bekendt altid lov til træk af skat fra den bundne formue – så det er ikke 100% umuligt.

  #196002
  HJLForfatter

  Meget interesant spørgsmål du stiller og tydeligvis et spørgsmål der er holdninger til. Hvorfor har ingen googlet ordet: båndlagt gave?

  Statsforvaltningen skriver;
  Båndlagte gaver: Når man giver en gave, kan man bestemme, at den skal være båndlagt. Båndlæggelse af gaver er ikke lovreguleret og kan derfor ske både skriftligt og mundtligt. Civilstyrelsen tager stilling til frigivelse af båndlagte gaver. Du kan læse mere om båndlagte gaver på civilstyrelsens hjemmeside.

  Civilstyrelsens hjemmeside skriver;
  Fondskontoret er klageinstans for statsforvaltningernes afgørelser i sager om båndlagt arv. Kontoret træffer endvidere afgørelser i sager om båndlagte gaver.

  Civilstyrelsen udsteder generelle regler vedrørende båndlagte midler. Styrelsen har således udstedt bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv og cirkulæreskrivelse om båndlagt arv.

  Bekendtgørelsen findes som alt andet i den boldgade på retsinformation.dk;
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113990

  § 22. Indgiver ejeren af den båndlagte kapital ansøgning om frigivelse af kapitalen eller en del af denne, fremsender forvaltningsafdelingen ansøgningen til statsforvaltningen på det sted, hvor ansøgeren er bosat, med sine bemærkninger. Forvaltningsafdelingen vedlægger kopi af testamentet, eventuel erklæring fra bobestyreren, dokumentation for ansøgerens og eventuel ægtefælles økonomiske forhold, herunder selvangivelse, samt eventuelle supplerende oplysninger.

  Mit bedste bud; Det er et “long shot".

  #196004
  HJLForfatter

  Der var jeg lidt for hurtig. Du skal selvfølgelig kigge i cirkulæreskrivelsen da vi her taler en gave. Ud fra dette mener jeg med større sandsynlighed at du vil få pengene frigivet. 🙂 held og lykke med dine studier!

  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114291

  3. Fritagelse grundet ringe værdi

  3.1. Efter arvelovens § 53, stk. 2, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, fritage for opfyldelse af arveladerens bestemmelse om båndlæggelse, når arven er af ringe værdi….når arven efter fradrag af skifteomkostninger og afgifter ikke overstiger 100.000 kr., og særlige omstændigheder ikke taler imod dette.

  (Om din fars ønske er en særlig omstændighed ved jeg ikke)

  4. Frigivelse når det er en velfærdssag
  4.1. Efter arvelovens § 56, nr. 1, kan justitsministeren eller den, justitsministeren bemyndiger dertil, tillade, at båndlagt arv frigives, når det er en velfærdssag for arvingen.

  Bestemmelsen gælder for såvel tvangsarv som friarv.
  4.2. Ved bedømmelse af ansøgninger om frigivelse til formål, der tager sigte på kapitalejer selv, bør der lægges vægt på, at denne skal have mulighed for en levefod, der i rimeligt omfang svarer til vedkommendes formueforhold. Ejer den pågældende for eksempel en betydelig båndlagt kapital, bør ansøgninger om frigivelse af forholdsvis mindre dele af kapitalen til anskaffelse af varige forbrugsgoder imødekommes, medmindre kapitalejer har frie midler af en ikke ubetydelig størrelse eller en større egenindtægt.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.