Dette emne
Bosat i Udlandet

Bosat i Udlandet

10-08-2018 03:14
JB19
Hejsaa,

Jeg er bosat udenfor EU, men flytter snart tilbage til Danmark, hvor jeg regner med at tage et realkredit laan til koeb af ejerlejlighed/ejervilla. Jeg har forsoegt at bruge MyBanker's tool for sammenligning af priser paa realkredit laan, men der forventes at jeg taster min Danske addresse ind som del af processen.

Jeg har pt ingen adresse eller ejendom i Danmark, saa jeg ved ikke hvordan jeg skal forsaette med processen?

Derudover har jeg et yderligere spoergsmaal - Vil det besvaerliggoere laane-processen at jeg pt. ikke har fast addresse i DK? Jeg overvejer at leje en bolig foerst, men hvis jeg finder "Droemme-boligen" vil jeg hellere gaa direkte i koebs-fasen.

Vh
JB
10-08-2018 08:14
Krisser
Det er ikke i sig selv er problem at du ikke har en dansk adresse. Du kan dog risikere at blive mødt med et højere krav om egenfinansiering, og din manglende kredithistorik i en dansk bank kan gøre din kreditgodkendelse mere bøvlet.
16-08-2018 22:31
peter holm larsen
Du taster bare en anden adresse ind.
17-08-2018 08:31
morsdreng
For både danskere og udlændinge, der ønsker at købe en fast ejendom i Danmark, gælder der et såkaldt bopælskrav. Bopælskravet indebærer, at man som udgangspunkt skal have enten fast bopæl i Danmark på købstidspunktet eller tidligere have haft fast bopæl i Danmark i sammenlagt 5 år. Reglerne om bopælskrav gælder alle typer af ejendomme i Danmark.

Køber du fast ejendom i DK, mens du har bopæl i udlandet, skal du derfor med sikkerhed afgive erklæring i skødet om, at du tidligere har haft fast bopæl i DK i mindst 5 år. Det samme kan være tilfældet, hvis du på købstidspunktet har en adresse i DK, da det ikke nødvendigvis betyder, at du også har fast bopæl i Danmark. I andre tilfælde kan du kun erhverve fast ejendom med myndighedernes tilladelse.

Et eksempel på erklæring i skødet: "Under henvisning til § 6 i lov om erhvervelse af fast ejendom erklærer undertegnede køber ved min underskrift på nærværende skøde herved på tro og love og under strafansvar efter straffelovens § 161, at jeg tidligere i et tidsrum af i alt mere end 5 år har haft fast bopæl i Danmark, nemlig i perioden 1967-1993."

Hvordan mulighederne er for at finansieret købet af fast ejendom, når det faste ophold i Danmark først sker kort inden eller samtidig med erhvervelsen af ejendommen er en anden sag. Der vil sandsynligvis blive stillet krav om en egenkapital der er større end 5% af købsprisen.