Bliver jeg nødt til at skifte bank?

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • PersilleForfatter
  Indlæg
 • #96124
  PersilleForfatter

  Jeg vil gerne købe en lejlighed, som vi kan flytte ind i når vi ikke orker huset længere. Men min bank (Lægernes Bank, samarbejder med Totalkredit) Vil ikke give kreditforeningslån, når formålet er udlejning til tredjepart. Havde det været forældrekøb, havde det været i orden. Det er altså ikke økonomien, der er problemet. For det første forstår jeg slet ikke holdningen – kan nogen forklare, hvilket ræsonnement der ligger bag (bankrådgiveren kunne ikke)? For det andet: Betyder det, at jeg er nødt til at skifte bank, hvis jeg vil have et kreditforeningslån?

  Skt. Hans-hilsner / Persille

  #229772
  MichaelForfatter

  Det er meget svært at sælge en ejendom der er udlejet og derved er bankens sikkerhed væsentligt forringet. Det er årsagen til afslaget og du vil blive mødt med samme indstilling i andre banker også.

  Køb en lejlighed når behovet er der for at bo i den

  #229774
  morsdrengForfatter

  Når det som allerede oplyst, er svært at sælge en ejendom som er udlejet, skyldes det ejerens, panthavernes og de fremtidige køberes meget begrænsede muligheder for at opsige en lejer. Er der tale om en ejerlejlighed er mulighederne ikke bedre – tværtimod.

  Udgangspunktet er, at en lejer er uopsigelig og kun kan opsiges hvis ejeren/udlejer selv ønsker at benytte det udlejede – opsigelsesvarslet er 1 år. Er der tale om en ejerlejlighed er betingelserne yderligere, at lejer er oplyst om, at det udlejede er en ejerlejlighed som kan opsiges hvis udlejer selv vil benytte denne og at udlejeren tidligere har beboet ejerlejligheden.

  Det var derfor i praksis umuligt at opsige en lejer i en ejerlejlighed som udlejeren ikke selv tidligere havde beboet. Derfor blev reglerne med virkning fra den 1.7.2015 lempet noget. Betingelserne for at benytte de lempede regler er, at udlejer skal have ejet lejligheden da lejeaftalen blev indgået og at udlejer IKKE må eje andre udlejede ejer- eller andelsboliger. Opsigelsesvarsel på 1 år og betingelsen om at udlejer selv vil benytte det lejede gælder fortsat. Køber du en udlejet ejerlejlighed, vil du derfor IKKE kunne opsige den nuværende lejer, men først den lejer som du selv har indgået lejeaftalen med – varslet er 1 år.. Det er derfor langt fra sikkert, at du vil kunne opsige ejerlejligheden til indflytning på det tidspunkt som passer dig.

  Inden du begynder at kontakte andre banker, bør du drøfte dine muligheder for at opsige lejeren i en ejerlejlighed samt de øvrige problemer i forbindelse med udlejning, herunder fastsættelsen af huslejens størrelse, med en advokat.

  Jeg er ikke sikker på, at alle andre banker vil anlægge det samme synspunkt som din nuværende bank og Totalkredit vedrørende finansiering af købet. En drøftelse af sagen med en advokat vil sandsynligvis kunne føre til argumenter som benyttes overfor din nuværende eller andre banker.

  #229776
  René Poulsen (3)Forfatter

  Det er den enkelte banks kreditpolitik, som gælder.
  Jeg har kendskab til en bank, som udover egen bolig tillader finansiering af en udlejningsbolig og et forældrekøb.
  Det afgørende er jo den samlede gæld og evnen til at betale ydelserne på gælden.

  #229778
  PersilleForfatter

  Tak for de uddybende svar. Jeg havde tænkt mig at leje lejligheden ud som værelser – så er der jo kun 1-3 måneders opsigelse. Vil det ændre noget ift bank / kreditforening?

  #229780
  morsdrengForfatter

  Det er ikke sikkert at en udlejning som enkeltværelser vil få nogen positiv betydning for din banks og Totalkredits syn på sagen. Der er trods alt tale om en omgåelse af lejelovens begrænsninger i adgangen til at opsige en udlejet ejerlejlighed, som muligvis også kan være i strid med ejerforeningens vedtægter. Derudover vil udlejningen som enkeltværelser give sine helt egne problemer, f.eks. i relation til behovet for genudlejning, kraftigere nedslidning af lejligheden, beskatning af dine lejeindtægter m.m.. I øvrigt vil dit opsigelsesvarsel være på 3 måneder, da værelserne ikke udgør en del af din beboelseslejlighed.

  Som allerede oplyst, har andre banker ikke nødvendigvis samme syn på sagen som din nuværende bank. Købet af en ejerlejlighed med henblik på udlejning – enten samlet eller som værelser – indeholder imidlertid mange problemområder, både i henhold til opsigelse af lejerne, lejefastsættelse, indgåelse af lejekontrakt, beskatning, ejerforeningens vedtægter og meget meget mere, som du i egen interesse bør drøfte med din advokat inden du går videre med sagen og kontakter enten din nuværende eller andre banker.

  Det er ikke sikkert at dine planer kan gennemføres eller er en god idé.

  #229782
  testForfatter

  Lol en evig gyldigt sandhed “Det er ikke sikkert at dine planer kan gennemføres eller er en god idé”

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.