Jyske F1 – Tekst i vilkår

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • Sorte SlyngelForfatter
  Indlæg
 • #96001
  Sorte SlyngelForfatter

  Hej med jer
  Jeg er i forbindelse med omlægning til Jyske F1 stødt på følgende passus vedr. opsigelse. Jeg var bestemt af det indtryk, at jeg altid kunne opsige lånet med 5 dages varsel til kurs 100. Det læser jeg nu ikke er tilfældet. Hvor bekymret bør jeg være over nedenstående?

  Debitors opsigelse
  Opsigelsesfristen og mulige indfrielsesmetoder er afhængig af, om lånet er overdraget til et fundinginstitut eller ikke. Læs mere om SDO og funding under afsnittet “Særligt for SDO-pantebreve".

  Hvis det oprindeligt långivende institut er kreditor, kan debitor indfri lånet helt til enhver tid eller delvist til en betalingstermin med 5 dages varsel efter neden- nævnte metode 1.
  Hvis fundinginstituttet er kreditor, kan debitor indfri helt eller delvis med 2 måneders varsel efter metode 2.

  Indfrielsesmetoder:
  1. Til kurs 100
  2. Ved at debitor indleverer obligationer

  Vilkår ved metode 1:
  Kreditor kan bestemme, at indfrielsesbeløbet skal indbetales samtidig med, at debitor giver kreditor meddelelse. I dette tilfælde reguleres indfrielsesbeløbet med et beløb, der svarer til den rente, som kreditor kan tilbyde debitor at forrente indfrielsesbeløbet med fra modtagelsen af beløbet og frem til at lånet indfries.
  Vilkår ved metode 2:
  Debitor skal indlevere den nødvendige obligationsmængde, svarende til de obligationer (samme ISIN-kode) der er udstedt til funding af lånet. Det kan betyde, at indfrielseskursen kan blive over 100. Kreditor oplyser på anmodning om den nødvendige mængde obligationer. Samtidig med indleveringen af obligationer skal debitor betale ydelse frem til indfrielsestidspunktet.

  Uanset indfrielsesmetode, vil delvis indfrielse reducere debitors fremtidige kreditomkostninger i relation til indfrielsesbeløbet, og efter fuld indfrielse skal debitor ikke betale yderligere kreditomkostninger. Kreditgiver har udover indfrielsesbeløbet/obligationsmængden ret til kompensation for omkostninger, der er direkte forbundet med førtidig hel- eller delvis indfrielse.

  Samt følgende tekst:

  Særligt for SDO-pantebreve
  Kreditor (det långivende institut) kan funde dette pantebrev, enten ved egen SDO obligationsudstedelse eller ved at overdrage lånet til et af Finanstilsynet godkendt pengeinstitut eller realkreditinstitut (fundinginstituttet), til brug for funding ved fælles SDO-obligationsudstedelse. Overdragelse af lånet kan ske, uden at debitor får meddelelse herom. Funding betyder, at kreditor på basis af en låneportefølje kan skaffe likviditet via udstedelse af SDO-obligationer.

  Hvis kreditor har fundet lånet, kan debitor ikke foretage modregning, netting eller lignende med indlån eller krav af enhver anden art mod kreditor i krav omfattet af dette pantebrev. Går det långivende institut konkurs, risikerer debitor at miste de indlån, der ikke er dækket af Garantiformuen for indskydere og investorer, eller andre krav mod det långivende institut, mens krav omfattet af dette pantebrev stadig skal betales fuldt ud.

  Vælger kreditor at overdrage lånet til et andet pengeinstitut eller realkreditinsti- tut til brug for fælles SDO-obligationsudstedelse, kan kreditor videregive oplysnin- ger om debitor til det andet pengeinstitut eller realkreditinstitut i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til risikostyring og administration, se lov om finansiel virksomhed § 120 b.

  Kreditor kan uden varsel ændre lånets rentesats som følge af ændrede finansie- ringsvilkår, jf § 152 b, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed og § 6 i lov om realkre- ditlån og realkreditobligationer m.v.

  Har kreditor overdraget lånet til et af Finanstilsynet godkendt pengeinstitut eller realkreditinstitut (fundinginstituttet) og finansieres lånet via SDO-udstedelse, der er underlagt et balanceprincip fastlagt efter loven, kan kreditor, uanset det der tidligere er nævnt, uden varsel forhøje lånets rente eller et eventuelt tillæg hertil, så renten inklusive eventuelt tillæg har en størrelse, der dækker såvel fundingin- stituttets opfyldelse af det relevante balanceprincip som fundinginstituttets rentemarginal/bidrag.

  Med venlig hilsen
  Jesper

  #228650
  testForfatter

  og hvad siger jyskebank til det?

  #228672
  thsvForfatter

  Teksten lyder mere som noget med et fastforrentet lån eller længere binding.

  Der står jo tydeligt på Jyske banks hj.side at F1 kan opsiges til kurs 100 med 5 bankdages varsel.
  https://www.jyskebank.dk/bolig/boliglaan/jyskebanklaan/f1

  #228682
  Sorte SlyngelForfatter

  Jyske Bank har ikke sagt noget endnu. De vender først tilbage i næste uge.

  Det modsiger alle andre oplysninger og dokumenter jeg har læst/modtaget vedr. opsigelse, så jeg er en del forundret.

  Som jeg læser “metode 2” så er det jo stort set en blanko check til et ukendt pengeinstitut.

  #228686
  testForfatter

  Spørgsmålet er så hvor sandsynligt det er

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.