Bodeling skilsmisse

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • SullysForfatter
  Indlæg
 • #95856
  SullysForfatter

  Min eks og jeg ejer i fællesskab en ejendom. Jeg er for nylig flyttet ind i ejendommen og min eks har skrevet under på at jeg kan overtage til restgælden.
  Vi skylder ca 950000 på huset og herudover har jeg en privatgæld på ca 350000, den gæld er både min og hans men han nægter at betale. Han betaler heller ikke på huset. Jeg har lånt en del alene da han ikke kunne optage lån, grundet hans lave indkomst.
  Nu har jeg talt med både bank og kreditforening.. de vil ikke lade mig overtage. For det første er min gæld ved siden af for stor, og min eks har nu også fået foretaget udlæg i hans del af ejendommen.
  Hvad f…. gør jeg? Skal jeg bare stoppe alle betalinger og være ligeglad? Selv blive registreret som dårlig betaler? Jeg har jo betalt det hele i flere år nu, så det kan jeg sikkert godt blive ved med..

  #227280
  morsdrengForfatter

  De kreditorer – her bank og kreditforening – som har ydet lånene mod solidarisk hæftelse af jer begge, vil naturligvis ikke frigive dig og dermed forringe deres sikkerhed medmindre det er indlysende, at du alene kan forrente og afvikle gælden. Det er kun bank og kreditforeningen som afgør om de vil frigive en skyldner og det nytter derfor intet at indbringe sagen for Pengeinstitutankenævnet, som hverken kan pålægge et pengeinstitut at yde lån eller frigive sikkerheder.

  Den mest enkle løsning vil være, at I sætter huset til salg og at du bliver boende i huset så længe som muligt. Fraflytter du huset nu, vil der gå op til ca. 9 måneder inden en tvangsauktion bliver afholdt, og i den periode kan du lige så godt blive boende og lægge de penge til side til betaling af indskud i et kommende lejemål,, som du sparer ved ikke at betale ydelserne til kreditforening og/eller bank. En endelig løsning må i så fald afvente at huset er blevet solgt og den endelige opgørelse af kreditorenes tilgodehavender. En offentlig gældssanering kunne måske være en mulighed

  At du alene fortsætte med at betale ydelserne på huset selv om dette ejes af jer begge og i begge fortsat hæfter for gælden i fællesskab, vil skabe nogle nye problemer. Da i begge ejer huset, kan du ikke sælge det uden medvirken fra din ex. Hvordan skal overskuddet ved et frem-tidigt salg fordeles? Især hvis overskuddet skyldes at du alene har betalt i årevis og dermed har nedbragt gælden i huset? Hvad med rentefra-drag? Så længe i begge ejer huset og hæfter for gælden i fællesskab, vil renterne og gælden blive indberettet med ½-delen til hver af jer.

  Rentefradraget og hæftelsen for gælden kan løses ved en bodelingsaftale, hvorefter du alene overtager huset og gældssansvaret på den samlede gæld – også selv om kreditforening og bank ikke vil medvirke. Ulempen ved en sådan aftale er, at den kun er gældende mellem dig og din ex., overfor kreditforening og bank vil i begge fortsat hæfte i fællesskab og solidarisk og din ex. vil således hæfte for gælden i et hus som han ikke længere ejer.

  Du har brug for sagkyndig og juridisk rådgivning langt ud over hvad du kan få på dette forum og du bør derfor søge rådgivning hos en advokat for at få afklaret dine muligheder.

  #227282
  SullysForfatter

  Tak, det er præcis hvad jeg regnede med. Jeg kan desværre ikke lave en aftale med ham. Han har optrådt voldeligt både overfor mig og mine børn. Der er søgt tilhold på ham for Gud ved hvilken gang og heller ikke det ser ud til at gå igennem.
  Jeg skal nok bare opgive, selvom det er svært.. jeg havde ikke regnet med at det skulle være sådan mit liv skulle være. Men nogle gange må man jo leve efter den skæbne man bliver tildelt.
  Kunne en løsning være at en anden overtager hans gæld i huset? Så er der jo stadig 2 kreditorer..

  #227284
  morsdrengForfatter

  Hvis en anden skal overtage din ex. gæld i huset betyder dette, at den pågældende også skal købe/overtage ex´ens andel af huset, idet samtlige skødeindehavere iflg. Realkreditloven også skal være debitorer på lånet. Men hvad løser det, når årsagen til at du ikke kan overtage huset alene også er den fælles gæld på 350 tkr. udover huset, som din ex heller ikke betaler på?.

  Hvis der ikke kan indgås andre aftaler med din ex. end at du kan overtage hans andel af huset for restgælden, bliver det svært at komme videre.

  Overtager du eller andre hans andel af huset, skal der laves et skøde som kræver din ex. underskrift – nu blot digitalt. Hvis huset sættes til salg kræver det også hans medvirken, for ingen seriøs mægler vil medvirke til salg på baggrund af en aftale med den ene af husets 2 ejere, og det samme gælder for et evt. efterfølgende salg. Skal der laves aftaler om hvordan et evt. fremtidigt overskud ved salg af huset skal fordeles, forudsætter dette også hans positive medvirken og det gælder for enhver aftale som han er part i.

  Kontakt en advokat eller evt. den lokale advokatvagt for at få drøftet dine muligheder.

  #227286
  testForfatter

  Har du haft en advokat på din skilsmisse ?

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.