Betingelser for realkreditlån for udlændinge

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Maria (105)Forfatter
  Indlæg
 • #95824
  Maria (105)Forfatter

  Skal banken ved formidling af boliglån forholde sig til regler om erhvervelse af fast ejendom for personer, der ikke har fast bopæl i Danmark?
  Eller der foretages alene økonomi vurderingen?
  Efter erhvervelseslovens § 1, stk. 1, kan personer, der ikke har bopæl i Danmark, og som heller ikke tidligere har haft bopæl her i landet i et tidsrum af i alt 5 år, kun erhverve adkomst til fast ejendom her i landet med Justitsministeriets tilladelse.

  Vil det sige, at kreditaftalen, der blev indgået i strid med erhvervelseslovens § 1, stk. 1, må anses for ugyldig?

  #227064
  testForfatter

  tænker at spørgmålet går på at du ikke vil betale noget som banken har stillet dig i regning i forbindelse med kreditvurdering? I er vel næppe kommet så langt at lånet er hjemtaget?

  Det nok overvejende være dig eller din advokat der skal bare det ansvar og ikke banken. Hvad har din advokat at sige om sagen?

  #227066
  testForfatter

  ps du kunne jo ha tilladelse fra justitsministeren.

  ps Det må nok overvejende være dig eller din advokat der skal bære det ansvar og ikke banken. Hvad har din advokat at sige om sagen?

  #227070
  morsdrengForfatter

  Alene lovens navn – “Lov om erhvervelse af fast ejendom" giver dig svaret, idet reglerne gælder for ERHVERVELSE af fast ejendom og ikke ved belåning af ejendommen.

  Reglernes overholdelse påses af tinglysningsdommeren, der giver en frist til fremskaffelse af justitsministeriets tilladelse. I praksis dokumenteres erhvervelse af fast ejendom på grundlag af køberens tidligere ophold i DK af mindst 5 års varighed, EU statsborgeres erhvervelse af helårsbolig og erhvervelse ved arv ved tro og love erklæringer i skødet.

  Det er køber/erhververen der skal opfylde loven. At køberen har optaget gæld uden af opfylde lovens betingelser eller i troen på, at disse vil kunne opfyldes, er som udgangspunkt alene køberens problem,

  Om køberen kan gøre et erstatningsansvar gældende mod f.eks. mægler, bank eller advokat eller om gælden stiftet til finansiering af købet evt. vil kunne tilsidesættes pga. bristede forudsætninger beror på konkrete vurderinger og kan ikke besvares på grundlag af sagens få oplysninger. Køberen begår en ulovlighed ved at købe fast ejendom uden at opfylde betingelserne for erhvervelsen, det vil derfor være urimeligt og usandsynligt, hvis en domstol tilsidesætter de af køber optagne lån pga. bristede forudsætninger.

  #227072
  Maria (105)Forfatter

  Tak for svaret. Dog sådan en opfattelse som “alene køberens problem" hænger ikke så godt sammen med “Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder".
  §§ 8-10 er en udmøntning af »kend din kunde-princippet«. Princippet er her udstrakt til at gælde alle typer
  finansiel virksomhed, og det forudsætter, at den finansielle virksomhed foretager en undersøgelse af
  kundens forhold forud for, at der ydes rådgivning, således at rådgivningen kan tage udgangspunkt i kundens
  individuelle forhold.
  §§ 9 og 10
  Bestemmelserne forudsætter, at den finansielle virksomhed skal sætte sig ind i den enkelte kundes forhold,
  før der rådgives, og at rådgivningen skal tage udgangspunkt i disse forhold.
  Der sørges for fornøden skriftlig dokumentation af aftalen og eventuelle væsentlige forudsætninger herfor.

  Jeg kan derfor ikke se, hvordan banken har overholdt sin rådgivningsforpligtelse, i den situation, hvor der blev indgået en kreditaftale, når
  sådan en væsentlig forudsætning som kredittagerens ret til erhvervelse af fast ejendom ikke blev opfyldt?

  Det forekommer altså helt naturligt, at man ikke skal give realkredit lån til en, der ikke har ret til erhverve fast ejendom.
  Der måtte høre til bankens forpligtelser at foretager en undersøgelse af kundens forhold forud for, at der ydes rådgivning, som den nævnte Vejledning foreskriver, og især, forud for aftalens indgåelse.

  Når de er tale om en udlænding, er der en helt standard basis-forudsætning for bankens “rådgivning" at starte med at skabe klarhed omkring hvorvidt ansøgeren opfylder krav jf. erhvervelseslovens § 1, stk. 1.

  #227074
  Maria (105)Forfatter

  Jeg kender ikke noget til “min advokat"? Er det noget medfødt? Noget, alle absolut “must have"?
  Hvis jeg havde haft en advokat til rådighed, ville jeg ikke stille mit spørgsmål her.

  #227078
  testForfatter

  Men du er jo tydliegvis din egen advokat.

  Skal banken så også rådgive om svampeforsikng og ejerskifte forsikring ? Eller det fornuftige i at bruge en advokat i en ejendomshandel?

  Nu om altid er at du klager til bankens klage ansvarlige og der efter ankenævnet.

  Held og lykke.

  #227080
  Maria (105)Forfatter

  Der er tale om fast ejendom, ikke svampeangreb. Man burde da ikke give en realkredit lån til køb af fast ejendom, når fast ejendom ikke kan erhverves?

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.