Hvem kan regne dette regnestykke ud?

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • SrenTftForfatter
  Indlæg
 • #95799
  SrenTftForfatter

  Part A og part B skal dele deres økonomi.

  De ejer tilsammen et hus til en vurderet værdi af 3.150.000 kr. Det har et totalkreditlån på 2.500.000 kr. Dvs. en friværdi på 650.000.

  Derudover ejes et mindre hus som har en værdi af 365.000 kr. og har en gæld ved siden af på 330.000 kr. Potentielt (!!) har det lille mindre hus en samlet værdi på 695.000 kr.

  Part A og B går fra hinanden. Part A overtager det første hus og totalkreditlån – part B overtager det mindre hus, inkl. tilhørende gæld.

  Alt skal deles i to, pånær gæld i det mindre hus, som kan forventes at stige propertionelt med det lånte beløb. Den gæld tilfalder part B.

  Hvordan gøres regnestykket gøres op? Hvor meget skylder parterne hinanden?

  #226794
  morsdrengForfatter

  Der er IKKE tilstrækkelige oplysninger til at man kan oplyse noget konkret. Er parterne i det hele taget gift? Hvis ja, er der formuefællesskab i ægteskabet? Hvem ejer det mindre hus? og hvem skylder de 330 tkr? er der stillet sikkerhed for denne gæld, f.eks. i form af pant i det lille hus? Er der andre aktiver og passiver end oplyst?

  Hvordan kan det mindre hus både have en værdi på 365 tkr. og også have en potentiel værdi på 695 tkr.? Det er de AKTUELLE VÆRDIER, ved fast ejendom typisk iflg. en mæglervurdering, som skal indgå i bodelingen. Hvordan forholder det sig med gælden ved siden af på 330 tkr.? som B både oplyses at skulle overtage, men som også oplyses slet ikke at skulle deles.

  På baggrund af dine oplysninger er der en friværdi i huset med kreditforeningsgæld på 650 tkr. og en friværdi på 35 tkr. i det mindre hus som B overtager. De samlede værdier som skal deles udgør derfor ca. 685 tkr. og der er derfor let at regne ud, at B, som kun over tager et hus med en friværdi på 35 tkr, skal have en større betaling fra A, der overtager et hus med en friværdi på 650 tkr..

  Det er andre problemer end kun spørgsmålet om opgørelse af selve regnestykket. Kan A overtage huset alene og vil kreditforeningen frigive B som meddebitor for lånet, vil A blive frigivet som meddebitor for gælden på 330 tkr. som B overtager i forbindelse med sin overtagelse af det mindre hus? Kan A skaffe det ikke uvæsentlige beløb som denne skal betale til B?

  Du bør søge sagkyndig bistand som du også får brug for, når der skal laves og tinglyses overdragelse af parternes respektive andele i de 2 ejendomme til hhv A og B.

  #226796
  SrenTftForfatter

  Parterne er ikke gift. Der er ikke yderligere værdier.

  Det lille hus kan selvfølgelig heller ikke have en potentielt merværdi. Men de 365 tkr. er lånt for forbedringer i det lille hus. Og potentielt er huset derfor også steget med den værdi. Så ved jeg godt, at en mægler skal vurderer den nye reelle værdi. Men lad os nu forestille os, at mæglerne vurderede, at huset var steget krone for krone og det derfor nu var 695 tkr. værd.

  Med andre ord: Part A overtager huset til en værdi af 3.150 tkr. og part B et hus til en værdi på 695 tkr.? Eller er det mig der misforstår udregningen.

  Begge parter er blevet godkendt af banken. Der er bare kommet tvivl om udregningen fra bankens side. Det hele skal til tinglysning senere på ugen.

  #226798
  morsdrengForfatter

  Banken er i tvivl om udregningen, du er tydeligvis selv også i tvivl og “det hele skal tinglyses senere på ugen" selv om værdierne på de 2 ejendommen er baseret på tro og ikke på reelle vurderinger. Der er derfor kun 1 seriøst råd og det er at søge sagkyndig bistand.

  Det væsentligste i forbindelse med delingen af de 2 fællesejede ejendomme er IKKE ar A overtager et hus til en værdi på 3.150 tkr. og B et hus til en værdi på 695 tkr., men hvilken friværdi der er i hver af de ejendomme som de overtager. Når der ikke er en vurdering af huset som skal overtages af B og sandsynligvis heller ikke på huset som A, kan der IKKE laves en seriøs opgørelse over delingen af de 2 ejendomme. I øvrigt fremgår det stadig ikke klart, hvor stor gælden er på det hus som B skal overtage. Først oplyses huset at have en værdi på 365 tkr. og en gæld ved siden af på 330 tkr. Nu oplyses der at være lånt 365 tkr. til forbedringer?

  Da friværdien i huset som A overtager er 650 tkr. kan du kan indsætte den faktiske friværdi i huset som B overtager min tidligere skabelon, hvorefter du uden de store problemer kan udregne hvilket beløb som skal udlignes mellem parterne og af og til hvem.

  Søg sagkyndig bistand hos en advokat for det vil være useriøst at rådgive dig yderligere på dette forum, hertil er oplysningerne for mangelfulde og usikkerheden hos både dig og banken for store. Hvem skal i øvrigt tinglyse overdragelsen af ejendommene – forhåbentlig ikke banken.

  #226800
  thsvForfatter

  Selve regnestykket er såmænd simpelt nok.
  Det svære er de reelle værdier af de 2 boliger og om enb gæld på 2,5 mill. kan bæres af kun en part.

  #226802
  thsvForfatter

  Ydermere får du rodet tallene sammen, men prøver lige en beregning.
  1) det dyre hus med vurdering på 3,15 miil og gæld på 2,5 mill.
  Salgsomk. vurderer jeg til 80K i alt, så reel friværdi på 570.000 kr
  2) Det lille hus til 695K i vurdering og belåning, eller hvordan det nu er…
  Salgsomk. måske 50K for dette og dermed negativ værdi på 50K

  Samlet værdi af de 2 huse altså 520 K eller 260K til hver.
  A) modtager huset med friværdi på 570K, altså 310K for meget
  B) modtager et hus med neg. værdi på 50K, skal altså have 310K

  Hvordan A skal skaffe de over 300K til at betale B og derefter sidde med gæld på 2,5M + dette er mig lidt uforståeligt.

  PS: beklager de 2 indlæg, men kan jo ikke redigere på dette forum.

  #226818
  SrenTftForfatter

  Tak for alle bud.

  Som I er inde på, er det vist noget der kræver mere hjælp.

  #226820
  morsdrengForfatter

  Der skal ske salg af de 2 fællesejede ejendomme til hhv. A og B. I denne forbindelse skal der aftales mange forskellige ting, bl.a. overtagelsesdag og hvem der skal betale udgifterne på ejendommene indtil da, anvendelse af evt. indestående på budgetkonti m.m. Derudover er der spørgsmålet om tilstandsrapporter, el-rapport og energimærke og evt. tegning af ejerskifteforsikring, som der også skal tages stilling til, især til de mulige konsekvenser, hvis der IKKE laves tilstands- og elrapport eller tegnes ejerskifteforsikring.

  Så der er meget mere i sagen end blot den talmæssige opgørelse, som er meget let at foretage, når blot man kender friværdien i det hus som B skal overtage. Da husene IKKE sælges, skal der heller ikke tages hensyn til mæglersalær m.m. som er udgifter som ikke vil opstå. Men det vil da koste stempel- og tinglysningsafgift + salær at få overdraget ejendommene til hhv A og B og efter alt at dømme en større betaling fra A til B.

  Det kan derfor undre, hvis banken er med på ideen uden at kende A´s finansieringsbehov og dermed A´s samlede gæld når de 2 ejendom me er delt. A´s gæld vil kommer til at ligge et sted mellem 2,5 – 3 million, hvorfor han ved en gældsfaktor på 3,5 skal have en årlig bruttoindkomst på omkring 780 tkr. Det er derfor slet ikke sikkert at det er den rigtige løsning at A og B overtager de 2 huse og en bedre løsning kunne måske være, at husene sælges til 3 mand, men det rejser så spørgsmålet om betaling af de løbende udgifter indtil salg sker.

  Der er nok at se på og undersøge og her er det IKKE nok at støtte sig til en bank, der ikke har den nødvendige viden og kvalifikationer på området, her er brug for kvalificeret neutral rådgivning fra en advokat.

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.