Ansvar for fejl og mangler

Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
 • NicklausForfatter
  Indlæg
 • #95610
  NicklausForfatter

  Min kæreste og jeg ser på en lejlighed (ideel anpart, sameje med 4 andre familier) og vil gerne have en byggesagkyndig med ud og se på den.

  Vores advokat siger, at vi i så fald skal lade som om, at den byggesagkyndige er en bekendt, da vi ellers vil står dårligt i tilfælde af et evt. erstatningskrav vedr. fejl og mangler opdaget senere hen, da vi har fået en professionel til at gennemgå lejligheden ved inden køb.

  Hvad er holdningen til dette? Jeg troede netop det ville stille os bedre, da den byggesagkyndige ville være ansvarlig for ting, som ikke blev opdaget i hans gennemgang.

  #224624
  morsdrengForfatter

  Du blander 2 forskellige ting sammen.

  For en del år siden, blev retssagerne om fejl og mangler ved fast ejendomme så mange, at man valgte at gøre noget politisk. Hvis sælgeren kan fremlægge en tilstandsrapport, bliver køberen oplyst om husets stand og hvis sælgeren også fremlægger et tilbud på en ejerskiftefor-sikring som lever op til lovens krav og samtidig tilbyder at betale ½-delen af forsikringspræmien, kan køberen kun i undtagelsestilfælde gøre krav vedrørende fejl og mangler gældende mod sælger. Om køber tegner en ejerskifteforsikring er op til ham selv. Gør han det ikke, er det intet forsikringsselskab at holde sig til, han kan intet kræve hos sælger og eneste mulighed er, en erstatningssag mod den bygningssagkyn-dige som har lavet tilstandsrapporten med påstand om at denne har lavet en ansvarspådragende fejl.

  Som udgangspunkt kan man også bruge ovennævnte regler ved køb af ejerlejlighed og ideelle anparter. Men dette sker i praksis ikke ofte, da tilstandsrapporten i så fald skal omfatte hele ejendommen med alle lejlighederne. Da de fleste ideelle anparter er ejendomme med 2 lejligheder, er det ikke uoverkommeligt at få foretaget en tilstandsrapport og benytte reglerne i forbrugerbeskyttelsesloven for at få flyttet risikoen for evt. fejl og mangler over på ejerskifteforsikringen. At det øjensynligt ikke sker her, kan skyldes de 4 lejligheder, men prøv at drøfte det med din advokat, Selv om den bygningssagkyndige har en lovpligtig ansvarsforsikring, er det bedre med en ejerskifteforsikring, da et krav mod den bygningssagkyndiges ansvarsforsikring – bortset fra helt klare tilfælde – vil kræve at du anlægger en retssag og får en dom for at den bygningssagkyndige skal betale dig erstatning.

  Efter det du skriver, er du omfattet af de regler der galt FØR forbrugerbeskyttelsesloven blev indført og hvis sælger ikke gør brug af lovens regler og muligheden for at flytte ansvaret for fejl og mangler over på ejerskifteforsikringen. Er der fejl og mangler, skal du først og fremmest rette dit krav mod sælger,med påstand om erstatning eller prisnedslag pga fejl og mangler, Her kan det få betydning at du havde sagkyndig bistand med da du købte den ideelle anpart. Muligheden for at rette krav mod den sagkyndige vil være sekundært Til gengæld vil det være falsk forklaring, hvis du under retssagen oplyser, at personen du havde med til at se på ejendommen var en bekendt og ikke en fagmand – og hvad er din advokats råd så værd? Moralsk og etisk er hans råd betænkeligt og vil næppe udløse ros fra advokatmyndighederne.

  Få advokaten til at fortælle dig mere om dine muligheder for at gøre fejl og mangler gældende mod sælger, når salget/købet ikke er omfattet af forbrugerbeskyttelseslovens regler.

  #224630
  NicklausForfatter

  Tak for svaret. Jeg var selv noget undrende over udmeldingen, så jeg er glad for at andre ser ligeledes på det.

Viser 3 indlæg - 1 til 3 (af 3 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.