Salg af bolig – hvornår får jeg pengene?

Viser 12 indlæg - 1 til 12 (af 12 i alt)
 • JesperNNNNNForfatter
  Indlæg
 • #95572
  JesperNNNNNForfatter

  Hej alle,

  D. 4 august i år solgte jeg min bolig. Da det akkurat var lige efter fristen for omlægning af lån, skulle jeg vente to måneder på at det blev refinansieret for derefter at kunne indfri lånet.

  D. 7 oktober modtog jeg mail fra min bank om at lånet var indfriet. Men jeg har stadig ikke modtaget mine penge. Ejendomsmægleren siger at det er min bank der er for sløve og min bank siger at de venter på at købers advokat underskriver skødet. (Har de sagt over 20 dage nu)

  Både jeg og min ejendomsmægler har rykket min bank 4-5 gange de sidste 2-3 uger, men der sker intet og jeg får samme besked hver gang, men at de forventer der snart sker noget.

  Hvad kan jeg gøre? Er der nogle regler banken ikke har overholdt? Synes ikke det kan passe at det nu har tager over 3 måneder siden salget og jeg stadig intet har fået.

  #224086
  testForfatter

  Er skødet underskrevet af købers advokat?

  #224090
  JesperNNNNNForfatter

  Det ved jeg ikke med sikkerhed. Mægleren siger jo at det er min bank der er sløv, hvorfra jeg tolker det som om det er skrevet under (uden jeg ved om mægleren ved det).

  Min bankrådgiver sagde sidste uge at de ikke forstod hvorfor sagen ikke var afsluttet og at han ville tage fat på boligsupport. Igår sagde han at de manglede svar fra købers advokat….

  #224092
  testForfatter

  Det var jo muligt det var rigtigt at den hænger ved købers advokat. Der må vel sådanner være ejendomsmæglerne som du bar betalt for slaget der skal finde ud af hvad der er op og ned i den sag og få enten banken eller advokate til at få det gjort færdig.

  #224094
  JKS2018Forfatter

  Hvis du logger ind på tinglysning.dk med dit nemid kan du finde skødet. Her står der hvis køber ikke har underskrevet.

  #224096
  JKS2018Forfatter

  Hvis du logger ind på tinglysning.dk med dit nemid kan du finde skødet. Her står der hvis køber ikke har underskrevet.

  #224102
  morsdrengForfatter

  Traditionelt har det altid været køber/dennes advokat der berigtigede handelen, udfærdigede skødet og stod for tinglysningen af dette. Af forskellige grunde er det nu ofte ændret, så der i købsaftalen står, at sælger/dennes ejendomsmægler berigtiger handelen og udfærdiger skøde m.m. Dette skyldes, at mægleren ikke kan udfærdige skøde og berigtige handelen for køber, uden at komme i karambolage med forbuddet mod dobbeltrepræsentation, for mægleren er jo sælgers mand. En “smart" måde at få flyttet skødeskrivningen og indtægten herved fra advokater og til sælgers ejendomsmægler

  Start med at finde ud af, hvem der ifølge købsaftalen skal berigtige handelen, udfærdige skøde m.m. og hvornår der er overtagelsesdag?

  Et skøde underskrives ikke længere fysisk, men godkendes at sælger og køber ved hjælp af deres NEM-id. Alternativt kan man ved hjælp af sin NEM-id give andre, f.eks. en advokat fuldmagt til på ens vegne at godkende/tinglyse skødet . Du må eller bør selv vide, om du har godkendt skødet eller givet din advokat fulmagt til at gøre det på dine vegne.

  Overtagelsesdagen er næppe den 4.8.2016, idet man sædvanligvis aftaler den 1ste i måneden som værende overtagelsesdag. Når banklånet er oplyst indfriet først i oktober, kan dette tyde på, at overtagelsesdagen er den 1.10.2016. Er overtagelsesdagen den 1.10. eller 1.9. burde frigivelsen af provenuet være på trapperne. Men du vil aldrig kunne forvente, at du har salgsprovenuet til din frie disposition på selve overtagelsesdagen, regn med, at der typisk kan gå 1 måneds tid inden dette sker.

  Kontakt herefter den der skal udfærdige skøde og berigtige handelen og få en forklaring som du kan forstå.

  #224104
  JesperNNNNNForfatter

  Overtagelsesdatoen var allerede d. 10/8, da køber ville ind hurtigst muligt og at jeg var villig til at flytte ud med så kort en frist.

  Jeg prøver lige at tjekke tinglysningen.

  Men som jeg læser det, er svaret på mit spørgsmål at der IKKE er en bestemt frist der skal overholdes rent juridisk? Altså at jeg i princippet kan vente yderligere 2 måneder på mine penge uden at nogle parter har gjort noget forkert?!

  #224106
  morsdrengForfatter

  Der er INGEN lovmæssig frist for hvornår du skal have provenuet fra din salg af fast ejendom i hænderne. MEN dette betyder ikke, at aktørerne har frit slag til at trække tiden ud. Har de lavet fejl under ekspeditionen, er de naturligvis ansvarlige for disse efter dansk lovs alm. regler herom.

  Der er nu gået næsten 3 måneder siden overtagelsesdagen den 10.8., og handelens provenu/dit overskud efter salg, burde derfor have været frigivet til dig..

  Provenuet frigives typisk til sælger (dig) når købers skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger – men prøv at se, hvad der faktisk står i købsaftalen herom. Har køber købt ejendommen i en kontant handel, må skødet til ham IKKE have retsanmærkninger om den gæld som du havde i ejendommen og denne gæld skal derfor være indfriet og aflyst forinden/alternativt, skal den der berigtiger handelen være sikker på, at der er midler nok i handlen til at kunne indfri gælden i ejendommen. og betale mæglersalær m.m.

  I praksis tinglyses skødet snarest muligt for bl.a. at undgå, at sælgers evt. kreditorer kan foretage udlæg i ejendommen og dermed i værste fald umuliggøre salget. Retsanmærkningerne på skødet giver også den der skal berigtige handelen et godt overblik over den gæld som skal indfries for at køber kan få et anmærkningsfrit skøde. Herefter vil man begynde på at indfri denne gæld og sende pantebrevene til aflysning. Når al den gæld der har givet anledning til retsanmærkningerne er aflyst, kan skødet tinglyses igen, denne gang UDEN retsanmærkninger og handelens provenu kan herefter frigives til sælger. I praksis kan salgsprovenuet evt. allerede frigives inden alle pantebrevene er aflyst, men dette forudsætter naturligvis, at den der berigtiger handelen er 100% sikkert på, at han efterfølgende kan få aflyst de pågældende pantebreve og at der ikke er andre forhold, f.eks. betingelser i handelen, der taler imod..

  Et eller andet må have trukket sagen ud. At begynde at skyde på, hvad det kan tænkes at være, vil være rent gætteværk

  #224116
  testForfatter

  Men ejdomsmæglere må ha et ansvar i forhold til dig som sælger

  #224118
  morsdrengForfatter

  Naturligvis har ejendomsmægleren et ansvar i forhold til sælger, han er jo antaget af denne til at hjælpe med salget af ejendommen.

  MEN om ejendomsmægleren har et ansvar for at berigtigelsen af salget trækker ud afhænger da af, om det er ejendomsmægleren der skal berigtige handlen for sælger/udfærdige skøde m.m. eller om køberne har antaget egen advokat til at berigtige handlen samt af hvad der faktisk er årsagen til, at salgsprovenuet, næsten 3 måneder efter overtagelsesdagen, endnu ikke er blevet frigivet til sælger.

  Men i øvrigt har spørgeren endnu ikke svaret på de stillede spørgsmål: Hvem skal stå for berigtigelsen af handlen? Hvad er betingelserne for købesummens frigivelse? Begge ting fremgår af købsaftalen.

  Hvis man skal tjekke tinglysningen bør man interessere sig for følgende forhold., Er skødet til køberne tinglyst? Hvilke retsanmærkninger har det tinglyste skøde? Er den gæld, som køber ikke skal overtage og som derfor skal indfries af sælger, blevet aflyst?

  #224120
  testForfatter

  Helt enig morsdreng, jeg synes bare ejdomsmægleren slipper forledt ud af at sende bolden videre. . Han burde efter mon menig ikke sender sælger byen med alle mulig og umulige undskyldninger men se at gøre noget sin kunde.

Viser 12 indlæg - 1 til 12 (af 12 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.