Hvad er banken forpligtet af i forhold til lånetilbud og efterfølgende kurstab

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Christina VadForfatter
  Indlæg
 • #95521
  Christina VadForfatter

  Vi er i den situation, at vi netop har omlagt vores realkreditlån. I det lånetilbud som vores bank hentede hjem var kursen noget under 100, således at vi kunne indfri hele det gamle lån og omlægge det til et nyt.
  Vi har nu været til møde i banken og grundet kursstigning, er vi nu endt med et restlån på 33.000 kr. som vi skal optage som banklån.
  Banken forklarede det med, at kursen jo ændrer sig fra man beder om et lånetilbud til lånet hjemtages. Deuden har lånesagen været ramt af oget ferietræghed (og en vurdering fra banken om at rkursen ikke ville stige uderligere), som gjorde at kursen steg ganske meget over 2 omgange før lånet var hjemtaget. Herved er restgælden på de 33000 kr. opstået
  Til mødet i banken havde vi måske ikke forberedt os grundigt nok, og de viste sig særdeles imødekommende i forhold til at lave en god rente på det nye banklån på de 33.000 kr. Som udgangspunkt tænkte vi, at det jo nok var sådan det var… Og da vi havde sluttet mødet og var på vej ud ad døren, kom vores rådgiver hasende med et par flasker vin…
  Denne adfærd har fået mig til at spekulere på, og de i virkeligheden har tørret en omkostning af på os, som ikke er rimelig.
  Derfor er mit spørgsmål: Er det i orden at en låneomlægning fra der bliver indhentet tilbud og til lånet gennemføres ender med at påføre lånetager en ekstraregning på 33.000 kr i forhold til, hvad vi var stillet i udsigt?
  Vi har endnu ikke underskrevet noget vedr optag af lån på de 33000 kr.

  #223332
  Christina VadForfatter

  Jeg fik vist skrevet en fejl, som kunne misforståes ved at skrive kurstab i overskriften. Håber at der alligevel er nogen, som kan gennemskue situationen og hjælpe os med at finde ud af, om vi bare skal punge

  #223334
  MichaelForfatter

  I dit lånetilbud står der, at alle beregninger er baseret på aktuelle dagskurser og disse naturligvis kan ændre sig indtil udbetalingstidspunktet. Hvis du vil undgå denne ulempe har du muligheden for at kurssikre og det har du ikke valgt at gøre. Banken kan ikke drages til ansvar for dette forhold uagtet deres vurdering af fremtidig kursudvikling. Det er dit og kun dit ansvar at vælge at kurssikre.

  Hvis dit nye lån ellers er et fastforrentet obligationslån er det jo kun en fordel at kursen stiger så helt grundlæggende er der noget galt med dine informationer – medmindre dit gamle lån var et flekslån der havde en kurs under 100 (findes sådanne papirer?!) hvor du i såfald ikke skal kurssikre, men i stedet omlægge i forbindelse med en refinansiering. Dette kan altid ske til kurs 100.

  #223338
  peter holm larsenForfatter

  Der er intet at komme efter – så er enig med Michael.

  #223902
  pppedeForfatter

  Har banken ikke orienteret dig om kurssikring, har du en god sag.

  #223906
  peter holm larsenForfatter

  Det er hele kerneproblemet ved optagelse af fastforrentede lån som i har optaget, at det altid hvis ens økonomi er stram bør foretages kurssikring.

  Er helt utænkelig at banken ikke har orienteret om kurssikring i praksis idet mig bekendt fremgår at alle realkreditinstitutternes skriftlige dokumentation til kunder, hvori det fremgår fyldestgørende – ved så godt mange ikke læser de mange sider når de optager et lån – men det er og bliver i sidste end i praksis som hovedregel kundes problem og risiko.

  #223908
  pppedeForfatter

  Hej Peter,

  Kurssikring og orientering herom er så centralt, at banken ikke nødvendigvis kan slippe udenom uden at gøre låntager tydeligt opmærksom på det i rådgivningen. Banken har også et ansvar for, at kunden forstår hvad der foregår.

  Hvorvidt der reelt er en sag kan undersøges via gamle sager i ankenævnet – og siger vores trådstarter, at han ikke er gjort opmærksom på risikoen ved ikke at kurssikre bør bankrådgiveren i det mindste skamme sig. I mine øjne er sagen i så fald værd at gå videre med.

  #223910
  pppedeForfatter

  Han er selvfølgelig en hun 🙂 beklager

  #223914
  peter holm larsenForfatter

  Hej ppede,

  Selvfølgelig kan det ikke udelukkes at en kunde vil få helt eller delvis ret ved en domstol eller ved pengeinstitutklagenævnet.

  Men for det første må man forvente at skulle pengeinstitutklagenævnet give kunden fuld medhold trods det er fyldestgørende beskrevet i tilbudsmaterialet og kunde har fået bankens vurdering af kundens vidensprofil, så vi sagen men en vis sandsynlighed blive anket til domstolene – og sandsynligheden er efter min vurdering høj – da de sager der har været herom som du skriver er gamle – og de fleste fra før der blevet udarbejdet de omfattede dokumsntionsregler ipengeinstitutterne.

  Skriftlig orientering vægter ved domstolene som hovedregel højere end mundtlig dokumentation – og særligt hvis der uenighed om hvad der mundtligt er blevet sagt. Det mundtlige forløb til nemt blive påstand mod påstand hvorved en domstol vil have svært ved at fastslå det faktiske forløb, hvilket vil være en væsentlig ulempe for kunden og yderligere en fordel desværre for banken.

  Henset til det er ca 30.000 kr. det har kostet, skal kunden meget overveje om hun har de økonomiske kræfter ( formue) og fysiske og psykiske kræfter til at køre en retsag gennem domstolene – det er langt fra sikkert at kunden vil vinde sagen og kundens egne sagsomkostninger hvis sagen tabes ved landsretten kan let løbe op til over 50-100.000 kr. til advokat. Tabes sagen og banken får medhold i væsentlighed vil kunden sandsynligvis også blive pålagt at betale bankens sagsomkostninger som det roligt kan forventes er i mindst samme størrelse.

  Så mit råd er med mindre kunden har meget klar dokumentation for mangelfuld rådgivning – eller en god formue hun gerne vil satse af principielle årsager – så er det en sag hun må forsøge at løse i mindelighed med banken.

  Nu kender jeg ikke sagen nærmere end det meget kort beskrevne – men min faglige vurdering er at kunden ikke vil få medhold – jeg kan tage fejl – men spurgte nogle om jeg ville satse mine penge på kunden vandt på det oplyste grundlag ville jeg end ikke ved løftet om at få pengene tilbage 1:10 oddse på kunden fik medhold i en domstol.

  Hvis du selv mener at kunden vil vinde med overvejende sandsynlighed synes jeg du skal foreslå spørger at de betaler sagsomkostningerne for hende mod at vindes sagen så skal du have 25 % at erstatningen – det tror jeg ppode vil takke ja til så 🙂

  #223918
  morsdrengForfatter

  PI-ankenævnet er IKKE en domstol, og alene af denne grund kan dets afgørelser IKKE ankes, men kan af parterne INDBRINGES for domstolene hvis dette måtte ønskes.

  Da der IKKE kan ske bevisførelse for PI-ankenævnet, hvor sagerne som hovedregel afgøres på grundlag af skriftligt materiale, er der en stor risiko for, at en sag, hvor et væsentligt forhold bestrides af en af parterne, vil blive afvist an ankenævnet, idet en afklaring af forholdet vil forudsætte en bevisførelse, som IKKE kan ske for ankenævnet.

  Der er kun et seriøst råd at give spørgeren og det er at forelægge spørgsmålet for bankrådgiveren og dernæst indbringe sagen for bankens klagesansvarlige, hvis man ikke er tilfreds med bankrådgiverens svar. Næste skridt vil være PI-ankenævnet og det sidste domstolene. En eventuel retshjælpsforsikring vil først komme på banen, når og hvis spørgeren anlægger en retssag mod banken.

  At begynde at vurdere udfaldet hvis sagen indbringes for PI-ankenævnet, er i mine øjne useriøst

  #223926
  testForfatter

  Men morsdreng de gange jeg har lever refinacerign af mit hus er jeg både skriftligt og mundligt blevet orienteret om risko ved de forskellige låne typer og kurssikring. Helt enig at det er vanskeligt spå om udfaldet, men hvos spørgeren nu startede med at kikke de udleverede materiale igennem og der i materialet er taget kursforbehold og oplyst om mulighed for kurssikring har jeg virkeligt vanskeligt ved at se at der er en sag, Har ikke fantasi til at forstille mig kursikring og kursforbehod ikke er skrevet i tilbudet.

  #223928
  pppedeForfatter

  Der er ingen tvivl om, at det er en gråzone vi bevæger os i. Når man kigger på de seneste sager i ankenævnet vedr. klager omkring manglende kurssikring, så ser det ud til, at tvivlen ofte kommer banken til gode. Det er primært, når banken negligerer riskoen ved kurssikring, at klager får medhold.

  Hvis banken udelukkende henholder sig til kurssikring i skriftligt materiale i lånedokumenterne, så kan vi vel hurtigt blive enige om, at rådgivningen ikke har været god – især hvis det måske er førstegangskøbere. Hvorvidt det så er ansvarspådragende er en anden sag.
  Det er mit indtryk, at bankerne gerne vil komme kunderne i møde, især hvis der faktisk er sket en fejl.

  På baggrund af trådstarters forklaring ved vi intet om omstændighederne, så trådstarter må tage det trådstarter kan bruge og tage den derfra. Jeg er enig med morsdreng i fremgangsmåden.

  #223932
  testForfatter

  Om rådigvining i juridsk forstand har været for dårlig kan jeg ikke udtale mig om men det er da en mærkelig holdning at sælger sku være ansvarlig for at køberne fravælger en forsikring denne har fået tilbudt.

  #223934
  pppedeForfatter

  Hej test,

  Det er – formoder jeg – velkendt, at den finansielle sektor er underlagt særlige krav til rådgivningen. Det er altså ikke ligesom den EULA du accepterer hver gang du opdaterer dine apps på telefonen.

  Spørgsmålet er om de er blevet tilbudt forsikringen og er klar over konsekvenserne ved fravalg. Om trådstarter har en sag med den viden vi har fået ved jeg ikke, men det lyder som om trådstarter er overrasket over kurstabet og det indikerer mangelfuld rådgivning. Spørgsmålet er så om det er tilfældet og om det også er ansvarspådragende. Vi aner jo ikke hvordan banken har formidlet oplysninger om evt kurssikring. Er det alene sket i lånesokumenterne, så tror jeg, at banken har en dårlig sag.

  Har man ikke berørt konsekvenser ved manglende kurssikring tror jeg banken har eet problem, men jeg er ikke jurist.

  #223938
  peter holm larsenForfatter

  Som jeg skriver tror jeg det bedste resultat er at forsøge at løse det i mindelighed med banken.

  Jeg er enig med test – men selvfølgelig burde banken da have rådgivet omkurssikring – men tænker også de formodentlig har gjort det kunden kan blot ikke huske det.

  Men suma summarum er det kun hvis banken har handlet ansvarspådragende de ifalder ansvar. Og blot til orientering så har skriftlig rådgivning helt samme vægt som mundtlig rådgivning – fordelen er endda at det kan dokumenteres.

  Så står de fyldestgørende beskrevet om kurssikring i låneaftalen så har banken som udgangspunkt en god sag. Det er jo hele baggrund for at den skriftlige dokumentation er udvidet så meget.

  Jeg ville personligt tage en snak med banken – håbe på en god aftale – hvis ikke så er 33.000 kr. Nok ikke værd at bruge så mange kræfter og kr. på.

Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 15 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.