Fejl i Pantebrev

Viser 11 indlæg - 1 til 11 (af 11 i alt)
 • kimjorForfatter
  Indlæg
 • #95516
  kimjorForfatter

  Jeg har købt en ejendom hvor der er et sælgerpantebrev
  på 300.000 hovedstol
  12.61 % ydelse ialt 378300
  Det skal afdrages med 10.000 pr 01.05.16 med kr 3152,50,
  Rente fast 10%

  Der står at første afdrag er pr 01.05.-16 og sidste afdrag skal betales pr 01.03.26

  det vil sige at reelt hvis man lægger alle betalinger sammen så mangler der 1 afdrag på 3152.50 som vel skulle betales 01.04.26

  Sælgerpantebrevet er tinglyst
  Spørgsmålet er om jeg er pligtig til at betale det ekstra afdrag eller om jeg får det en afdrag i rabat ved den tinglyste fejl.

  #223246
  thsvForfatter

  Der er vist mere end en fejl i dine oplysninger!

  Prøver lige at opridse kendsgerningerne.
  1) gæld på 300.000 kr
  2) rente på 10% pa.
  3) ydelse på 3.152,50 pr. måned
  4) løbetid 10 år
  5) Samlede ydelser 378.300 kr
  6) 1. ydelse på 10.000 kr? eller hvorfor står der pludselig 10.000 kr.

  1, 2 og 4 giver en mdl. ydelse på 3.964,52 kr og langt mere end de 378.300 kr nævnt i 5.
  Tror vi mere på 1, 3, 4 og 5 giver det en rente på ca. 4,8% pa.

  Oplysning 6 er du nødt til at forklare, hvor kommer de 10.000 kr ind i billedet?

  Tror bestemt at den samlede nævnte ydelse på 378.300 kr er bindende, medmindre der tydeligt står noget om restgæld efter de 10 år.

  Hvad har du betalt hidtil?
  5 afdrag á 3.152,50 kr?
  Og hvilken gæld er der oplyst i sidste opkrævning?

  Er der nævnt noget om hvordan renten tilskrives?

  #223248
  thsvForfatter

  Dit lån passer næsten med 15 års løbetid og kvartårlige rentetilskrivninger, rente 10% og den angivne ydelse.

  #223252
  kimjorForfatter

  Spørgsmålet er om det afdrag som mangler i pantebrevet skal betales eller ikke hvis betalings beskrivelsen er forkert

  #223254
  kimjorForfatter

  1 det vigtige er om hvis der er betalingbeskrivelsen som gælder eller en beregning af de enkelte afdrag med første betaling og sidste
  betalingsdato med et fast beløb

  2 eller om det er den samlede pantebrevs gæld med den indskrevne rente som gælder som samlede betaling

  Altså om argument 2 vinder og argument 1

  #223256
  testForfatter

  De ville passe med hvad jeg husker fra hd at det gældet og rente satsen der gældende. Men mon ikke morsdreng har et bud på det?

  Mener i øvrigt ikke det ville være unormalt hvis sidst betaling bare er af en størrelse så det passer.

  #223262
  morsdrengForfatter

  Ud fra de givne oplysninger, kan man ikke vurdere om der er nogen fejl.

  Hovedstolen er 300.000 kr.
  Årlig ydelse er 12,61%
  Svarende til en årlig ydelse på 37.830 kr, eller 18.915 kr. pr. ½-år, 9.457,50 kr. i kvartalet og 3.152,50 kr. pr. måned
  Renten 10 %
  Det er tydeligvis tale om et annuitetslån, hvor der betales en fast ydelse der dækker BÅDE rente OG afdrag og IKKE et serielån, hvor afdraget ligger fast, men hvor renten beregnes af den til enhver tid værende restgæld og derfor er faldende over tiden.
  Sidste YDELSE skal betales pr. 1.3.2026
  Sædvanligvis tilskrives renten med samme interval som ydelsen skal betales.
  Betales ydelsen med 3.152,50 kr. pr. måned, bliver løbetiden 190 måneder, eller 15 år og 10 måneder, hvoraf sidste ydelsen kan være lavere end de øvrige
  Det kan derfor være en skrivefejl når spørgeren oplyser at 1ste betaling er pr. 1.5.2016, der passer bedre med den 1.5.2010.

  Der er underskrevet et gældsbrev/pantebrev og hvis der er fejl i dette – hvilket er tvivlsomt – må udgangspunktet være, at dette skal opfyldes efter sin ordlyd. Det samme ville spørger også forlange, hvis långiver ved en fejl har skreven at renten var 10%, selv om den burde have været på f.eks. 12%

  Om spørgsmålet siger aftalelovens § 32. ”Den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, er ikke bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse”

  Nærmere kan man ikke komme det på de sparsomme oplysninger der er fremlagt. Tag en kopi af pantebrevet med til den lokale advokatvagt eller gå til en lokal advokat og få hans vurdering af om du i det hele taget har en sag – det er jeg ikke overbevist om at du har.

  #223264
  thsvForfatter

  Mors dreng, fint sagligt indlæg, men som du jo selv argumenterer er der mindst en fejl i oplysningerne!

  Du kommer jo frem til præcist det jeg har udledt i tidligere indlæg, nemlig at enten løbetid, renten eller ydelsen er forkert!

  Dine 190 måneder á 3.152,50 giver jo ingenlunde den ydelse på 378.300 kr som trådstarter nævner.

  Og mangler stadigvæk oplysning om hvad de 10.000 kr pr. 1/5-2016 dækker!

  Og trådstarter vil ikke svare på de ekstra spørgsmål, så umuligt at hjælpe mere.

  #223268
  morsdrengForfatter

  Det er næppe noget tilfælde af den årlige ydelse beregnet med 12,61% af hovedstolen giver 37.830 kr. eller 10 gange mindre end det af spørgeren oplyste afdrag på 378300 kr. Mon ikke der er kommet er “0" for meget på?

  De 10.000 kr. kan være et ejerskifteafdrag, men det er rent gætteværk. Afhængig af hvad der er aftalt i pantebrevet kan man i så fald enten opretholde den eksisterende ydelse eller nedsætte denne så løbetiden opretholdes. Det er også rent gætte værk om spørgeren mene,r at der er uoverensstemmelser mellem pantebrevets ordlyd og kreditoplysningerne.

  Når trådstarter ikke kan forklare eller beskrive hvorfor han mener at der er en fejl i sælgerpantebrevet eller hvori fejlen består, er det ikke muligt for nogen her at hjælpe, og det sandsynliggør heller ikke, at der er noget galt – tværtimod.

  Tag en kopi af pantebrevet og tag det med til en advokat.

  #223282
  kimjorForfatter

  de 10000 er en fejl jeg kom til at skrive

  spørgsmålet for mig er kun om hvis der er fejl i pantebrevet omkring antal oplyste afdrag, er det så hovedstolen som skal følges eller de afdrag som er specificeres i pantebrevet

  Er det måske advokatkontoret eller tinglysningsbureauet som er forsikret som vil skulle dække sælges eventuelle tab på 1 afdrag ?

  #223288
  morsdrengForfatter

  Tag nu en kopi af pantebrevet og kontakt en advokat eller den lokale advokatvagt for at få konstateret, OM der i det hele taget er en fejl i sælgerpantebrevet.

  Ingen her kan hjælpe dig, for der er ikke hoved og hale i dine oplysninger

Viser 11 indlæg - 1 til 11 (af 11 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.