realkredit afvisning

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • kingohejForfatter
  Indlæg
 • #95399
  kingohejForfatter

  nu efter england melder sig ud af eu,så bliver der en konvetering bølge
  så jeg har et 3,5 pct lån i 26 år i nu.
  så jeg tænkte ok 20 års lån til 1,5 pct de må være sagen
  så henvente mig til danske bank for at spørger om jeg kunne de.
  der skal så lige siges at jeg er godt belaste med afdrag her og der
  men betaler i tide de jeg har er så også havnet i rki for et dumt mindre beløb
  så ok,de 800 kr jeg stiger kan jeg godt dække da jeg er færdige med børne penge
  nu her.
  men væk af vide t de ikke kun låne mig pengen da min gæld ikke må stige
  men vis jeg ville konventere skulle jeg stille med 50000 kr
  så kunne jeg,så har en lidt mærkelig fødselse for den bank
  de er da nettop hugtige af betaling der er vigtige.
  men de kan ikke en gang sige NEJ uden at lige skal træde på folk
  men er ok med mit 3,5 pct lån må bare tage tingen på en anden måde
  men nå jeg kommer over vandet ville jeg klart holde mig fra danske bank

  #221914
  testForfatter

  De regler ved jeg så ikke om andre banker fortolker meget anderledes. Det udspringer jo sådan set af vejledninger fra finastilsynet.

  #221918
  kingohejForfatter

  ja men de er ok men de er bare måden som de bliver sagt på selføglige kan de lade sig gøre
  og så 2 timer efter kan de ikke 🙂

  #221920
  MichaelForfatter

  Du har tydeligvis en dårlig økonomi hvis du ikke kan håndtere et “dumt mindre beløb" uden at havne i RKI og at belaste økonomien yderligere med 800 kr ekstra i den situation giver ingen mening.

  Få styr på dine sager, betal det mindre beløb og først derefter skal du spekulere i låneomlægninger.

  PS: Som boligejer kan kreditor hive dig i fogedretten og kræve enten udlæg i din ejendom eller forlange den tvangssolgt. Sidstnævnte øvelse kræver dog godkendelse fra de øvrige kreditorer der har pant i din bolig.

  #221922
  morsdrengForfatter

  At tvangssalg/tvangsauktion over en fast ejendom kun kan gennemføres med godkendelse fra de øvrige panthaver i ejendommen er absolut IKKE rigtigt. Når det kaldes tvangsauktion er det fordi auktionen gennemføres UANSET om ejendommens ejer og/eller øvrige panthavere er indforstået hermed. Hvis en ejendom er overbelånt eller ikke kan sælges, er en tvangsauktion eneste mulighed for at “rense ud i pante-gælden" for at gøre ejendommen bedre salgbar, idet de panterettigheder/panthavere der ikke blev dækket af auktionsbuddet vil blive slettet af tingbogen. Herved forsvinder deres pant, mens kravet mod den tidligere ejer naturligvis fortsat består..

  En panthaver iflg. et pantebrev, ejerpantebrev, skadesløsbrev eller udlæg hvis tilgodehavende er misligholdt og opsagt, kan begære ejen-dommen solgt på tvangsauktion, hvilket forudsætter at der indledningsvis foretages et såkaldt pantebrevsudlæg i ejendommen. Når dette er sket, kan panthaveren fremsende en begæring om tvangsauktion til den lokale fogedret, hvorefter sagen vil gå sin gang jfr. retsplejelovens regler. For at undgå, at en panthaver med en prioritet langt uden for handelsprisen sætter en ejendom på tvangsauktion af rent chikanøse grunde selv om han intet udbytte vil få ud af auktionen, findes der en regel om, at den der begærer en ejendom solgt på tvangsauktion selv skal betale auktionsomkostningerne, såfremt han ikke for del i auktionsbuddet, dvs. hvis højeste auktionsbud ikke rækker ind i hans pant.

  Derfor vil en kreditforening der typisk har 1ste prioritetspant, i langt de fleste tilfælde begære tvangsauktion over en ejendom hvis deres terminer ikke bliver betalt. Et pengeinstitut vil kun gøre det samme, hvis deres pant har en så god prioritetsmæssig placering, at det selv er villig til at byde ejendommen hjem på auktionen. Da et udlæg typisk vil være placeret næst efter al anden gæld i ejendommen og dermed på en prioritetsmæssig yder- eller sidsteplads, vil en udlægshaver kun i sjældne tilfælde begære en ejendom solgt på tvangsauktion. Modsæt-ningsvis betyder det også, at det er langt farligere at undlade at betale kreditforeningen end banken, for det er slet ikke sikkert at den sidste vil lægge navn og penge til en tvangsauktion.

Viser 5 indlæg - 1 til 5 (af 5 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.