Tinglyst underpant som sikkerhed?

Forside Fora Bolig og realkredit Tinglyst underpant som sikkerhed?

 • This topic has 3 stemmer and 7 svar.
Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Anonym
  Forfatter
  Indlæg
 • #94668
  Anonym

  Hej Alle,

  Jeg har Tinglyst underpant for 250.000 kroner i mine forældres bolig. Ifølge mine forældres advokat, er jeg prioritet 2 efter Realkredit Danmark (hvilket jeg har papir på), som har et tinglyst pantebrev 450.000 i en ejendom (Dermed prioritet 1) vurderet 980.000 kroner (seneneste vurdering).

  Jeg har en kammerat der arbejder som mener at have forstand på den slags. Han siger, at siden jeg er prioritet 2, så vil jeg kunne stille den føromtalte underpant som sikkerhed for f.eks. lån eller kassekredit i min egen bank. Jeg har ikke brug for lån eller kreditter p.t, men kunne da godt tænke mig at vide om han har ret? Er det korrekt at en underpant kan bruges til sikkerhed for lån? Jeg kunne selvfølgelig have mailed til min bank, men ville nødig dumme mig, så derfor spørg jeg anonymt her.

  ///Coladrikkeren

  #212150
  Michael

  Kan du ikke for i såfald ville dine forældre kunne blive begæret på tvangsauktion grundet et (misligholdt) lån du har stiftet i en bank der er helt uvedkommende for dine forældre. Det ville jo ikke være særlig logisk eller rimeligt og da slet ikke uden dine forældres samtykke.

  #212152
  Anonym

  ok, nu ville jeg aldrig misholde et lån og det var også et spørgsmål.

  så har jeg lige et andet spørgsmål.

  min kammerat siger at underpanten under alle omstændigheder skal indberettes til skat.

  mine forældres advokat siger at det skal den ikke.

  Hvad er rigtigt ?

  #212154
  Michael

  Din kammerat har mange sjove udsagn må man sige.

  Skat er ligeglad med dit pant. Der er ingen form for skattepligt involveret.

  #212164
  morsdreng

  Et pantebrev/ejerpantebrev KAN frempantsættes, IKKE fordi det har 2. prioritet i ejendommen, men fordi dette er muligt efter Danske Lov 5.7.4., hvorefter:

  Haandfaaet Pant maa ingen til anden overdrage for højere Sum, end som hand det selv til Pant annammet haver, og naar den Pantsettendis betaler Hovedstoelen, som det er udsat for, med sin tilbørlig Rente skadisløs, da bør Pantet hannem igien at leveris af den, som det er overdraget til, og hand søge sin Skadis Opretning hos den, som det til hannem overdrog. 5)

  Note 5) Reglen indebærer, at panthaver kan overdrage pantet (alene eller sammen med den underliggende fordring). Denne frempantsætning kan dog ikke med virkning i forhold til pantsætter ske til sikkerhed for et større beløb end det, panthave-ren/frempantsætteren selv har sikkerhed for, jf. U 1984 123 H, U 1985 719 H, samt Rørdam og Carstensen: Pant, 6, udg, 1997 354 f. smh m 123 f. og 128 f. f med henvisninger.
  Reglen indebærer endvidere, at pantsætter mod betaling af den pantsikrede fordring har ret til at søge det pantsatte tilbage fra den, til hvem det er overdraget, uanset om denne er i god eller ond tro. Fr Vinding Kruse: Ejendomsretten, 3. udg, 1233 f. og 1251 hævder i modsætning til hidtidig teori, at man i 5-7-4 bør indlægge et krav om ond tro hos erhververen, se herimod Illum: Dansk Tingsret, 3. udg, 1976, 323 ff. og 331 ff., v Eyben: Formuerettigheder, 7. udg, 1983, 222 og 230, Højrup: Pant, 2. udg, 1978, 38 og 263. Selv om pantsætter er berettiget til at vindicere pantet, må han dog, hvis han foretrækker det, kunne holde sig til panthaver for værdien.

  Men Coladrikkeren har vist tidligere haft stillet spørgsmål vedrørende samme emne, men da kaldte han sig bare noget andet.

  #212166
  Michael

  morsdreng

  Det du refererer til er udelukkende overdragelse af pantebreve og det kan man naturligvis godt. Pantebreve handles jævnligt og mange gange aner folk ikke engang at deres gæld nu er overdraget til en anden.

  Men vores sukkerdrikker spørger til om panthaver kan stifte gæld med pantet som sikkerhed og det kan man jo ikke! Det fremgår heller ikke at dit indlæg og ville som nævnt betyder, at pantsætter ville kunne komme på tvangsauktion hvis panthaver misligholder sin gæld – en gæld der intet har med pantsætter at gøre.

  #212168
  morsdreng

  Det er virkeligt interessant og underholdende at skrive indlæg på dette forum, for selv om jeg er advokat med mange års erfaring fra pengeinstitutbranchen, er der altid nogen debattører der ved alt meget bedre, og det selv om de hverken er uddannet i eller arbejder i den finansielle branche og er uden formel juridisk uddannelse.

  Tag og læs noten til DL 5-7-4 eller tag blot at Google “frempantsætning” så vil du se, at et ejerpantebrev kan frempantsættes. Men forvent ikke, at jeg på dette forum vil begynde at give dig elementær juraundervisning.

  #212170
  morsdreng

  Men da du – og utvivlsomt også andre – er ubelærbare, er der nedenfor et udvalg af domme og artikler vedrørende FREMPANTSÆTNING AF EJERPANTEBREVE. Forklar mig venligst hvorfor disse findes, hvis ejerpantebreve som du påstår slet IKKE kan frempantsættes:

  U.1985.719/2H – Højesteret, 07.06.1985
  Gyldigheden af pantsætning og frempantsætning af ejerpantebreve. Fast ejendom, tingsret · Insolvensret Vis forekomster

  U.1984.123/2H – Højesteret, 22.12.1983
  Panthavers sikkerhed ved fondsbørsvekselerers frempantsætning af ejerpantebreve uden samtidig overdragelse af de underliggende fordringer. Fast ejendom, tingsret · Kapitalmarkedsret og kreditret

  Jesper Windahl, Nicolai Jung: Mere om frempantsætning af ejerpantebreve
  Af Jesper Windahl og Nicolai Jung U.1999B.326 (01.01.1999) Fast ejendom, tingsret · Fogedret Vis forekomster

  Bjørn Wittrup: Frempantsætning af ejerpantebreve
  Af Bjørn Wittrup U.1999B.20 (01.01.1999) Fast ejendom, tingsret

Viser 8 indlæg - 1 til 8 (af 8 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.