Kautionere for familie

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #93810
  AnonymForfatter

  Hej
  Har et forholdsvis kort spørgsmål.

  Mine forældre kautionerende for min søster og hendes daværende mand til boliglån. Dette gik næsten som forventet i vasken (forholdet altså).

  Kan mine forældre på nogen måde slippe for at betale for “hendes” gæld?

  Mvh

  En søn/bror

  #200240
  MichaelForfatter

  Ja da, hvis din søster og hendes eks betaler gælden selv.

  #200242
  Mr RForfatter

  Jeg mener at kautionist forpligtigelser bliver forældet efter 10 år ?

  #200244
  AnonymForfatter

  Reglerne findes i §48 i Lov om Finansiel Virksomhed

  Lov om finansiel virksomhed § 48:

  Har en kautionist uden for erhvervsforhold stillet kaution for lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntageren med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, skal der senest 3 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag gives skriftlig meddelelse herom til kautionisten. Bestemmelsen i 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis pengeinstituttet giver låntageren henstand, uden at kautionisten har givet samtykke hertil i det konkrete tilfælde.

  Stk. 2. Overskrides fristen i stk. 1, kan kautionsforpligtelsen kun gøres gældende over for kautionisten for det beløb, som låntagerens gæld efter den sikrede fordring ville have udgjort, hvis låntageren havde betalt alle ydelser rettidigt indtil det tidspunkt, som ligger 3 måneder forud for det tidspunkt, hvor meddelelse gives.

  Stk. 3. Overskridelse af fristen i stk. 1 medfører, at pengeinstituttet taber sit krav over for kautionisterne, i det omfang disses regreskrav mod låntagerne er blevet forringet, selv om nedsættelsen af kautionsforpligtelsen efter stk. 2 tages i betragtning.

  Stk. 4. En kautionist kan ikke hæfte for et beløb større end lånets hovedstol eller kredittens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse.

  Stk. 5. Kautionsaftaler efter stk. 1 skal være skriftlige for at kunne gøres gældende.

  Stk. 6. En kautionsforpligtelse efter stk. 1 bortfalder efter 10 år eller, hvis kautionsaftalen er indgået til sikkerhed for en kredit med variabelt beløb eller for et lån uden fast forfaldstidspunkt, efter 5 år, medmindre forpligtelsen forinden er gjort gældende af pengeinstituttet.

  Stk. 7. Ved kautionsaftaler efter stk. 1 skal pengeinstituttet årligt og skriftligt meddele kautionisten størrelsen af den gældspost, som kautionen er stillet til sikkerhed for.

  #200304
  Ole LaursenForfatter

  Newcastle81: Når man kautionerer, er situationen den at banken vurderer at risikoen for at de oprindelige parter ikke vil kunne opfylde deres forpligtelser er for stor til at de vil låne pengene ud. Handlen er kun gået igennem fordi dine forældre har sagt ja til at betale hvis det hele går galt.

  Når det så er gået galt, kan man selvfølgelig ikke slippe. Så ville aftalen jo være værdiløs. Økonomisk set er det bedste dine forældre kan gøre at forsøge at klinke skårene tilstrækkeligt til at din søster og hendes tidligere mand får betalt hvad de skylder.

  #200306
  Mr RForfatter

  Så det korte svar er vel ja den bortfalder efter 10 år hvis det er et lån med fast løbetid?

Viser 6 indlæg - 1 til 6 (af 6 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.