BRF har set at vi står/STOD i RKI

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • AnonymForfatter
  Indlæg
 • #88135
  AnonymForfatter

  Vi stod for at skulle optage et nyt lån i BRF i forbindelse med køb af vores drømmehus, men blev afvist. Ejendomsmægleren var sikker på at det kun kunne være noget med RKI
  Og rigtigt nok, til vores forglemmelse og dumhed, var vi for et stykke tid siden blevet registreret i RKI på grund af en dum lille mobil regning, som vores søn stod for. Vi havde glemt alt om den og var egentlig sikker på at den var ude af verden, blandt de mange månedlige regninger man nu går og betaler.

  Den er nu betalt og vi er blevet slettet fra RKI. Men hvad nu ?. BRF HAR set at vi har været i RKI, og mægler mener at det godt kan være et problem nu.

  Så hvad skal man gøre når mægleren nu prøver igen, og HVIS vi stadig ikke bliver godkendt…
  Skal man selv prøve at ringe til BRF og beklage mange gange. Vi har masser af friværdi i det gamle hus, og vores økonomi er generel sund.

  #118320
  AnonymForfatter

  BRF har en meget streng politik hvad det angår. De er ikke tilfredse med at du er slettet i RKI, du må ikke have været registreret i de sidste 10 år, så hvis de har opdaget at du er registreret i RKI, så vent 10 år med at søge hos dem. Det var ihvertfald hvad vores mægler fortalte os, vi var nemlig i nogenlunde samme situation, bortset fra at vi i forvejen havde lånet i BRF, men ville bare omlægge det. Ikke engang det kunne lade sig gøre da de havde “opdaget" at vi havde været registreret i RKI en gang (på grund af en mobil regning vi havde klaget over og nægtede at betale).

  #118322
  AnonymForfatter

  Tidshorisonten er i hvert fald forkert, så længe må ingen virksomhed gemme kundeoplysninger efter endt kundeforhold.

  Jeg er ikke fuldkommen inde i reglerne, men jeg er ret sikker på Datatilsynet maksimalt tillader virksomheden at gemme oplysningerne i 3 år.

  #118324
  AnonymForfatter

  Der findes faktisk en sag magen til jeres, hvor Datatilsynet har taget stilling.

  Sagen vedrører en person der ansøger om at blive kunde i en bank, hvor banken opdager at kunden er registreret i RKI, og derfor afslår at vedkommende kan blive kunde. Herefter forlanger kunden, at alle oplysninger bliver slettet og klager til Datatilsynet.
  Datatilsynet når frem til at Banken højest må gemme oplysningerne 2 år.

  Se uddrag fra sagen nedenfor:

  Opbevaring af ansøgerens oplysninger i tilfælde af afslag
  Det er oplyst under sagen, at B generelt opbevarer oplysninger om ansøgere,
  der har fået afslag, til internt brug, idet banken ønsker at have kendskab til tidligere
  henvendelser ved en potentiel kundes eventuelle senere henvendelse.
  Banken oplyser bl.a., at dette skyldes hensynet til at imødegå svig, idet banken
  ind imellem oplever, at ansøgere, der har modtaget afslag, senere henvender
  sig, men nu med væsentligt ændrede oplysninger. B sletter oplysningerne to år
  efter afslagsdatoen, idet banken har vurderet, at oplysningerne har relevans i
  dette tidsrum.
  Hvorvidt der uden samtykke lovligt kan behandles oplysninger om ansøgere,
  der fået afslag og således ikke indgår i et kontraktforhold med den dataansvarlige,
  skal efter Datatilsynets opfattelse først og fremmest vurderes i forhold til
  persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
  Efter denne bestemmelse må registrering, videregivelse og anden behandling
  af personoplysninger ske, hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige
  eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge
  en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne
  interesse.
  Spørgsmålet om, hvornår en behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige
  kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke
  overstiger denne interesse, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
  Behandling af personoplysninger skal endvidere ske i overensstemmelse med
  de grundlæggende principper, som er indeholdt i lovens § 5.
  Det følger således af § 5, stk. 1, at oplysninger skal behandles i overensstemmelse
  med god databehandlingsskik. Det betyder ifølge lovens forarbejder, at
  behandlingen skal være rimelig og lovlig. Endvidere fremgår det, at en rimelig
  behandling bl.a. forudsætter, at registrerede personer kan få kendskab til en
  behandlings eksistens og, når der indsamles oplysninger hos dem, kan få nøjagtige
  og fyldestgørende oplysninger med hensyn til de nærmere omstændigheder
  ved indsamlingen, jf. lovens §§ 28 og 29 om oplysningspligt.
  5
  Af § 5, stk. 2, følger, at indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne
  og saglige formål, og at senere behandling ikke må være uforenelig med
  disse formål. I tilknytning hertil bestemmes det i § 5, stk. 3, at oplysninger, som
  behandles, må være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere end hvad
  der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de
  formål hvortil oplysningerne senere behandles.
  Det følger af § 5, stk. 4, at behandling af oplysninger skal tilrettelægges således,
  at der foretages fornøden ajourføring af oplysningerne. Der skal endvidere
  foretages den fornødne kontrol for at sikre, at der ikke behandles urigtige eller
  vildledende oplysninger. Oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende,
  skal snarest muligt slettes eller berigtiges.
  Endelig følger det af § 5, stk. 5, at indsamlede oplysninger ikke må opbevares
  på en måde, der giver mulighed for at identificere den registrerede i et længere
  tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne
  behandles.
  Det er Datatilsynets umiddelbare opfattelse, at oplysning om, at der er meddelt
  afslag samt øvrige oplysninger, der ligger til grund for afslaget, kan behandles
  af B i medfør af persondatalovens §§ 5 og 6 i et vist tidsrum efter meddelelse af
  afslaget. Datatilsynet har herved navnlig lagt vægt på, at det ikke kan anses for
  uforeneligt med det oprindelige formål med indsamlingen – at vurdere hvorvidt
  der kan stiftes et kundeforhold – at oplysningerne opbevares og inden for to år
  kan indgå i grundlaget for en vurdering af en ny ansøgning fra samme kunde for
  således at mindske risikoen for svig.
  Det

  #118356
  AnonymForfatter

  Ja nu kan vi hverken vente 10 eller 2 år med at få det lån. Men nu må vi se.
  Jeg accepterer ihvertfald ikke nej fra BRF, hvis det er på grundlag af at vi -Har- stået i det forp*lede RKI.

  #118362
  AnonymForfatter

  Det virker også mystisk hvis en enkelt ubetalt telefonregning, som nu er betalt, kan føre til udelukkelse, men en privat virksomhed kan til enhver tid kan afvise en ansøgning om at blive kunde uden begrundelse.

  Hvorfor ikke bruge Nykredit eller Realkreditdanmark i stedet? Jeg kan ikke rigtig se hvorfor du er så opsat på det lige skal være BRF-kredit? Rigtig mange vælger at have realkreditlån i et andet institut end det banken samarbejder med. Det kan sagtens lade sig gøre.

  #118382
  AnonymForfatter

  Jeg har lige snakket Ejendoms mægleren. Og BRF har haft ringet idag for at høre lidt mere om vores økonomi, da huset er en del dyrere end det vi sidder i nu. -Forståeligt nok- Så indtil videre ser det ud til at der måske er håb alligevel. Vores økonomi kan sagtens bære det, men de skal selvfølgelig alligevel have en hvis form for dokumentation for det. Vi er i forvejen prioritets kunde ved realkredit Danmark igennem Danske Bank. Men det er jo til et hus i nogenlunde samme prisleje som vi sidder for idag. Så derfor skal de lige have lidt mere info.
  vi har længe været træt af, at alt hvad man skulle foretage sig, omlægning, osv. Altid har skullet foregå igennem banken, man føler sig ikke helt fri, da ens bank altid skal ind over det. Og du “Gud forbyde" Bliver uvenner med ens bank, ja så er man nok heller ikke så gode venner med bankens Kredit forenings samarbejds partner.

  Hvorfor det skal være BRF…. TJAA. Mine min mor fik altid en rigtig god behandling der, og de var alid meget behjælpelige, både med rådgivning og omlægninger 🙂 Det er selvfølgelig ikke derfor, men alligevel, som hun alid sagde, det rager ikke banken hvad jeg skal bruge min friværdi til, eller hvornår jeg vil lægge lån om.

  Nej, seriøst. Vi syntes BRF har nogle rigtige gode produkter/pakker, som passer på os, og der er et hav af gode informationer på deres hjemmeside som det hele meget gennemsgtigt. Og så er det jo nok for mig, et godt gammel dansk kreditforenings selskab, med dybe rødder.

Viser 7 indlæg - 1 til 7 (af 7 i alt)
 • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.