Dette emne
Ekstra basis konto i anden bank for en sikkerheds skyld

Ekstra basis konto i anden bank for en sikkerheds skyld

22-11-2017 05:09
Kudos
I min nuværende bank har jeg et Totalkredit lån, ingen gæld udover dette og indestående mere end 750.000 kr på bankkonto.
Da bankgaranti i tilfælde af en konkurs kun dækker 100.000 Euro, vil jeg oprette en basis konto i en anden bank som også er dækket af bankgaranti for at sprede risiko i tilfælde af bankkonkurs.
Den anden bank vil have “alt eller intet” for at blive kunde.....kan en bank gøre dette....så man er tvunget til kun at have 1 bankkonto i samme bank og så miste alt i tilfælde af konkurs...bortset fra 100.000 Euro bankgaranti
22-11-2017 10:38
morsdreng
Du har ret til én basal indlånskonto og en sådan har du allerede.

Dette er bl.a. fastslået i følgende kendelse fra Pengeinstitutankenævnet fra 2017:
fanke.dk/afgoerelser/afgoerelse/?VerdictId=bdb8c2c...b943a89272
hvor en bank IKKE var forpligtet til at oprette yderligere indlåns- eller betalingskonti, når kunden allerede havde sådanne i forvejen.

I stedet for at løse problemet med indskydergarantien ved at oprette yderligere en konto i anden bank, bør du indsætte et beløb på en såkaldt højrentekonto/opsparingskonto i et andet PI, hvilket sandsynligvis også vil give dig en højere rente. Hvilke PI som opretter sådanne konti, renten og evt. bindingsperioder kan du bl.a. se på Mybanker.dk´s oversigt over opsparingskonti.

Men du slipper ikke for at skulle aflevere den sædvanlige dokumentation som kræves for at opfylde hvidvaskningslovens regler.
22-11-2017 10:57
test
Var det ikke en bedre ide at indfri noget af dit lån?
22-11-2017 11:15
thsv
1) Du mister jo ikke alt, 100.000 € er jo netop sikret eller ca. 744.000 kr.
2) Ekstraordinært afdrag på dit lån lyder som en rigtigt god ide
3) Flere banker kræver ikke fuldt kundeforhold, f.eks. Basisbank og Coop Bank kan du godt have konti i uden at de kræver lønindgang.

Hvad får du af rente på dit indlån?
Og hvad betaler du på dit lån?
En låneomlægning så samlet belåning kommer under 60% eller endog 40% kan meget let være klart bedste alternativ.
22-11-2017 15:21
Kudos
Har læst den dom som omhandler kunde ville oprette flere konto i bank, hvor kunden allerede havde en konto så ikke helt sikker på om det kan sammenlignes.

Har ingen interesse i binding af penge på en konto med renter

Hvidvasklovens regler er ikke et problem og har ikke noget at skjule
22-11-2017 15:24
Kudos
Har ingen interessse i indfrielse af lån på nuværende tidspunkt, til trods for det kan lyde underligt,
22-11-2017 15:38
Kudos
1. Hvis man så har 200.000 euro indestående mister man 100.000 euro
2. Har ingen interesse i at indfri noget af lånet, til trods for det lyder underligt
3. Ja, det er så en mulighed med en anden bank, og det bliver nok også tilfældet. Jeg var bare forbavset over den først bank jeg henvendte mig til ville have jeg skulle flytte hele mit arrangement fra første bank til deres bank for at få en konto i banken

Har ingen rente på indlån og 3% afdragsfrit obligationslån med 7 år afdragsfrit tilbage.
Nye bank kom med tilbud om omlægning af obligationslån til prioritetslån som jeg ingen interesse har i og årsagen er dette.

Et obligationslån er uopsigeligt hvis man overholder sine finansielle forpligtelser
Et banklån kan opsiges fra bankens side, til trods for man har overholdt sine finansielle forpligtelser
23-11-2017 08:12
test
Vedr opsigelse af et prioritetslån mener jeg ikke du har ret.

Vedr din overraskenlse mener du ikke banker har lov til ar fastsætte deres egen forretningsstrategi?

Negative renter kommer nok på er tidspunkt til privat kunder.

Folk som dig er jo godt nok vanskelige at rådgive. Det åbenlyset rigtige er at indfri noget af din gæld
23-11-2017 13:05
Kudos
Prøv at spørge din bankmand om et prioritetslån er uopsigeligt hvis du overholder dine forpligtelser. Han vil sige det er usandsynligt osv, men ikke det er uopsigeligt og det har kunder oplevet før.

Banker må gerne fastsætte deres egen forretningsstrategi, men i lyset af vi som borgere i Danmark skal have en bankkonto samtidig med man kun er garanteret 100.000 euro i tilfælde af en bank går konkurs må man også kunne tilbyde muligheden for flere konti i forskellige banker.

Hvem siger man absolut skal have rådgivning, hvis ikke man har behov for dette.

Hvis man forudsatte gælden blev indfriet og havde 300.000 euro .....skulle man så ikke være fritstillet til åbning af 3 forskellige konti i 3 forskellige banker for at beskytte sine midler uden man absolut er tvunget til rådgivning.
24-11-2017 10:21
test
Jeg har læst betingelser igennem og ser ikke det påståede problem.

Så staten skal tvinge bankerne til at lave gratis indlåns konti selv om de tabere penge på det?

Det er klart den bedste ide at indfri nogle af dine lån. At ha penge i banken samtidigt med at du låner er bortset fra en lille reserve kapital en rigtigt dårlig foretning
24-11-2017 11:27
thsv
Kudos, jeg kan simpelthen ikke se dit problem!
Du ønsker ikke rådgivning, så en netbank er da perfekt til at sprede din kontante opsparing.
Jeg har tidligere i tråden nævnt 2 netbanke til dig, hvor du let kan oprette ekstra konti.

Jeg har faktisk selv mit Dankort til daglig forbrug i Coop bank uden at der er lønindgang der, kun en fast mdl. overførsel.
18-01-2018 07:47
Kudos
Det er ikke fordi jeg ikke ønsker rådgivning, men fordi jeg ikke har behov for det.

Og set på Coop bank som bestemt kunne være en mulighed for mit behov
18-01-2018 07:57
Kudos
Jeg har ikke behov for at indfri lån og er min beslutning, ikke bankens

Bankerne skal ikke have mulighed for at nægte en indlånskonto idet man er tvunget til at oprette en.

Og jo, en bank kan opsige dit banklån til trods for du har overholdt dine forpligtelser under visse forudsætninger men ikke nemt at gennemskue betingelserne du har læst - men spørg din bankrådgiver.

Jeg har tidligere haft konto i en bank der gik konkurs og stoler ikke på banker
18-01-2018 11:17
test
kudus, Det er helt almindelig risiko vurdering at man både ser på sandsynligheden for en hændelse og konsekvensen.

e.g.- dine penge er ikke sikker i nogen dansk bank hvis den danske stat og indskyder garantifonde går konkurs.

Det kunne lede til at man flyttede alle sinde penge til udlandet eller sætte dem i guld som man gemmer i haven. . Men dels er det ikke mere sikkert og går den danske stat rabundus har vi nok helt andre og større problemer.

jeg undre mig altid over denne indskyder garanti diskussion. Sæt da pengene i Nordea eller Danske Bank. Ja hvis de går konkurs har du mistet alt over 100.000 euro, men hvor sandsynligt er det? Tæt på nul og så det nok i forbindelse med at danmark er ophørt med at fungere som stat og samfund.

Og ja man kan finde en eller anden pasus et eller andet sted i en kontrakt der rent teoretisk og under nogle meget specielle forhold udgør en risiko. Det diskutere man så igennem med den erhvervjurist man har på sagen og træffer en beslutning ud fra den faktiske kombination af risiko og sandsynlighed.

Og jo i mit prioritets lån var der også sådan et lille fnyg et eller andet sted. Det diskuterede jeg igennem og accepterede da det ikke kommer til at blive brugt. Så det er ikke noget problem.

Det er rigtigt fint ikke at stole på bankerne men det skal heller ikke blive til forfølgelses vandvid.

Min strategi har altid og er stadig at begrænse min exponering og det gør du ved at afvikle gæld.

Så det kan godt være du hverken har brug for rådgivning eller vil lytte til den. Det er dit valg
18-01-2018 11:47
Kudos
Du misser pointen - det drejer sig om man som borger, med f.eks 3.000.000 kr skal have lov til at åbne 4 basis konto i 4 forskellige banker for at beskytte sine midler.

Uden at skulle behøve blive rådført om hvad der ville være bedre for en - det kunne være en person der ingen gæld har, men det er personen der træffer sit eget valg

Så kan man stille spørgsmål om hvor klogt det er - ligesom hvis du skulle handle en bil og en WV UP ville være det mest fornuftige, men du vælger en Ford Mustang fra 1967 istedet for.

Spørg kunder i Amagerbanken og Roskilde bank om de havde tillid til deres bank hvor nogle mistede en del penge og andre gik fallit.

Der er indskyder garanti vedtaget i EU - så med mindre der bliver en 3 verdenskrig går den garantifond ikke konkurs.
18-01-2018 15:40
test
nej dit krav om at man skal kunne tvinge privat forretningsdrivende til at stille et product til din rådighed på dine præmisser har vi diskuteret.

der er vi bare slet og ret uenig-. Det er bestemt på ingen måde en ret at staten skal sikre risiko fri opbevaring af "kontanter" over 100.000 euro.

skal staten også levere dig et livs forbrug af skosåler eller hvor går grænsen? Vi lever virkelig i en curling tidsalder.

Det var primært aktien ejerne der mistede penge og du skaber sådan set bare et problem for dig selv ved ikke at gør det åbenlyst fornuftige. som du så forlanger andre skal løse for dig.

I amagerbank var der 700 kunder der havde mere ind 100.000 Euro og de fik dækket 80% af beløbet over grænsen.

Rosklidebank var i problemer længe så begge eksempler er ekstrem dårlige.
18-01-2018 16:10
morsdreng
Kudos -det reelle problem ligger hos dig selv og ingen andre steder.

Du vil oprette en eller flere basale indlånskonti for at sprede din risiko for tab hvis banken måtte gå konkurs. Jeg har tidligere oplyst dig om, at banker kun har pligt at oprette 1. basal indlånskonto til en kunde og at begrundelsen herfor er, at borgere skal kunne få en konto til deres offentlige ydelser m.m. som kun kan indsættes på en såkaldt nem-konto i et PI.

Du har også tidligere fået oplyst, at du i stedet for at forsøge at oprette yderligere basale indlånskonti i andre banker, kan indsætte beløb på såkaldte højrentekonto/opsparingskonto i et andre PI, og at dette i modsætning til en basale konto ville give dig rente.

Men det vil du ikke, fordi du ikke er interesseret i rente og tror, at indskud på højrentekonti altid er omfattet af bindingsperioder, hvilket slet ikke er tilfældet.

Når du ikke er interesseret i rente, nytter det ikke noget at anbefale dig at indfri eller nedbringe din gæld, hviket næsten altid vil give en større rentebesparelsen end den alternative rente du kan opnå af indfrielsesbeløbet.

I modsætning til hvad du giver udtryk for i din tråd, er en person med et indestående på en bankkonto der overstiger modværdien af 300.000 EUR fritstillet til at åbne 3 forskellige konti i 3 forskellige banker for at beskytte sine midler, blot kan dette ikke ske i form af flere basale indlånskonto end den personen allerede har oprettet. Så hvad er dit problem?

Du kan er umuligt at hjælpe.
18-01-2018 16:26
Kudos
Du har simpelthen ikke forstået noget som helst - du er ligesom et barn man ikke kan nå

Alle dine råd er irrelevante i hvad spørgsmålet går ud på
19-01-2018 12:15
test
:-) lol ligeover kudos
03-02-2018 07:06
peter holm larsen
Hej Kudos,

Vil nu lige blande mig i debatten der er kørt af sporet. Hvis du har mere end du kan få dækket af indskydergarantiordningen - så sæt dem i Danske Bank eller Noedea. Der er sikret af staten kva de er klassificeret som To Big To Fail. Så er det kun statsbankerot du skal tage med - men det forudsætter nok nærmere en nærmest udslettelse af Danmark - og så indgår vi nok alligevel ikke som levende væsener længere.

Så dit problem er let løst, Men må indrømme jeg faktisk ikke helt forstår dit problem andet end det er et du sekt skaber,
Hent flere indlæg