Dette emne
Ekstra basis konto i anden bank for en sikkerheds skyld

Ekstra basis konto i anden bank for en sikkerheds skyld

22-11-2017 05:09
Kudos
I min nuværende bank har jeg et Totalkredit lån, ingen gæld udover dette og indestående mere end 750.000 kr på bankkonto.
Da bankgaranti i tilfælde af en konkurs kun dækker 100.000 Euro, vil jeg oprette en basis konto i en anden bank som også er dækket af bankgaranti for at sprede risiko i tilfælde af bankkonkurs.
Den anden bank vil have “alt eller intet” for at blive kunde.....kan en bank gøre dette....så man er tvunget til kun at have 1 bankkonto i samme bank og så miste alt i tilfælde af konkurs...bortset fra 100.000 Euro bankgaranti
22-11-2017 10:38
morsdreng
Du har ret til én basal indlånskonto og en sådan har du allerede.

Dette er bl.a. fastslået i følgende kendelse fra Pengeinstitutankenævnet fra 2017:
fanke.dk/afgoerelser/afgoerelse/?VerdictId=bdb8c2c...b943a89272
hvor en bank IKKE var forpligtet til at oprette yderligere indlåns- eller betalingskonti, når kunden allerede havde sådanne i forvejen.

I stedet for at løse problemet med indskydergarantien ved at oprette yderligere en konto i anden bank, bør du indsætte et beløb på en såkaldt højrentekonto/opsparingskonto i et andet PI, hvilket sandsynligvis også vil give dig en højere rente. Hvilke PI som opretter sådanne konti, renten og evt. bindingsperioder kan du bl.a. se på Mybanker.dk´s oversigt over opsparingskonti.

Men du slipper ikke for at skulle aflevere den sædvanlige dokumentation som kræves for at opfylde hvidvaskningslovens regler.
22-11-2017 10:57
test
Var det ikke en bedre ide at indfri noget af dit lån?
22-11-2017 11:15
thsv
1) Du mister jo ikke alt, 100.000 € er jo netop sikret eller ca. 744.000 kr.
2) Ekstraordinært afdrag på dit lån lyder som en rigtigt god ide
3) Flere banker kræver ikke fuldt kundeforhold, f.eks. Basisbank og Coop Bank kan du godt have konti i uden at de kræver lønindgang.

Hvad får du af rente på dit indlån?
Og hvad betaler du på dit lån?
En låneomlægning så samlet belåning kommer under 60% eller endog 40% kan meget let være klart bedste alternativ.
22-11-2017 15:21
Kudos
Har læst den dom som omhandler kunde ville oprette flere konto i bank, hvor kunden allerede havde en konto så ikke helt sikker på om det kan sammenlignes.

Har ingen interesse i binding af penge på en konto med renter

Hvidvasklovens regler er ikke et problem og har ikke noget at skjule
22-11-2017 15:24
Kudos
Har ingen interessse i indfrielse af lån på nuværende tidspunkt, til trods for det kan lyde underligt,
22-11-2017 15:38
Kudos
1. Hvis man så har 200.000 euro indestående mister man 100.000 euro
2. Har ingen interesse i at indfri noget af lånet, til trods for det lyder underligt
3. Ja, det er så en mulighed med en anden bank, og det bliver nok også tilfældet. Jeg var bare forbavset over den først bank jeg henvendte mig til ville have jeg skulle flytte hele mit arrangement fra første bank til deres bank for at få en konto i banken

Har ingen rente på indlån og 3% afdragsfrit obligationslån med 7 år afdragsfrit tilbage.
Nye bank kom med tilbud om omlægning af obligationslån til prioritetslån som jeg ingen interesse har i og årsagen er dette.

Et obligationslån er uopsigeligt hvis man overholder sine finansielle forpligtelser
Et banklån kan opsiges fra bankens side, til trods for man har overholdt sine finansielle forpligtelser
23-11-2017 08:12
test
Vedr opsigelse af et prioritetslån mener jeg ikke du har ret.

Vedr din overraskenlse mener du ikke banker har lov til ar fastsætte deres egen forretningsstrategi?

Negative renter kommer nok på er tidspunkt til privat kunder.

Folk som dig er jo godt nok vanskelige at rådgive. Det åbenlyset rigtige er at indfri noget af din gæld
23-11-2017 13:05
Kudos
Prøv at spørge din bankmand om et prioritetslån er uopsigeligt hvis du overholder dine forpligtelser. Han vil sige det er usandsynligt osv, men ikke det er uopsigeligt og det har kunder oplevet før.

Banker må gerne fastsætte deres egen forretningsstrategi, men i lyset af vi som borgere i Danmark skal have en bankkonto samtidig med man kun er garanteret 100.000 euro i tilfælde af en bank går konkurs må man også kunne tilbyde muligheden for flere konti i forskellige banker.

Hvem siger man absolut skal have rådgivning, hvis ikke man har behov for dette.

Hvis man forudsatte gælden blev indfriet og havde 300.000 euro .....skulle man så ikke være fritstillet til åbning af 3 forskellige konti i 3 forskellige banker for at beskytte sine midler uden man absolut er tvunget til rådgivning.
24-11-2017 10:21
test
Jeg har læst betingelser igennem og ser ikke det påståede problem.

Så staten skal tvinge bankerne til at lave gratis indlåns konti selv om de tabere penge på det?

Det er klart den bedste ide at indfri nogle af dine lån. At ha penge i banken samtidigt med at du låner er bortset fra en lille reserve kapital en rigtigt dårlig foretning
24-11-2017 11:27
thsv
Kudos, jeg kan simpelthen ikke se dit problem!
Du ønsker ikke rådgivning, så en netbank er da perfekt til at sprede din kontante opsparing.
Jeg har tidligere i tråden nævnt 2 netbanke til dig, hvor du let kan oprette ekstra konti.

Jeg har faktisk selv mit Dankort til daglig forbrug i Coop bank uden at der er lønindgang der, kun en fast mdl. overførsel.