Snyd ikke dig selv for skattefradrag

Snyd ikke dig selv for skattefradrag

Der er regler for skattefradrag, der er gode at have styr på.

Du kan opnå skattefradrag for visse af etableringsomkostningerne på et lån eller en kredit, men kun hvis løbetiden er aftalt til under to år. Det fremgår af Ligningsloven, der siger, at du kan få fradrag for “Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån eller kaution…….”.

 

Spørg långiver

Om du får fradraget eller ej kan umiddelbart være svært at finde ud af, da der ikke findes en positivliste over de etablerings-gebyrnavne, som de forskellige långivere anvender. Du kan dog aldrig få fradrag for offentlige afgifter som f.eks. tinglysningsafgift eller gebyr til en panthaverdeklaration (dvs. forsikringsselskabets gebyr for at notere en panthaverdeklaration f.eks. i en bil).

Spørg derfor altid långiver, hvis dit lån eller din kredit er aftalt med en løbetid til under to år, om du får fradrag for de etablerings-gebyrnavne, der er anvendt i lånedokumentet. Du skal nemlig selv fratrække dem på din selvangivelse, da långiver ikke har pligt til at indberette dem automatisk til SKAT.

 

Få ændret gebyrnavnet

Hvis du skal være sikker på, at SKAT vil godkende, at du får fradrag for et etableringsgebyr, og det hedder noget andet end ”stiftelsesprovision” i dit lånedokument, skal du anmode långiver om at ændre gebyrnavnet til dette i dit lånedokument. Når lovteksten indeholder ordet ”stiftelsesprovision”, bør du nemlig have større mulighed for at kunne opnå fradraget.

 

Max-regel for fradrag

SKAT godkender ikke altid et etableringsgebyr, hvis gebyret er lidt ”overdrevet”. Du skal samtidig være opmærksom på, at der er en max-regel for fradrag. Dette kan være i situation, hvor långiver forsøger at give dig fradrag for gebyrer, som aldrig er fradragsberettiget, f.eks. tinglysningsafgift. Hvis långiver således siger, at du skal betale 20% som stiftelsesprovision i forbindelse med et boliglån, og du slipper for at betale tinglysningsafgift til et ejerpantebrev (långiver betaler tinglysningsafgiften af stiftelsesprovisionen), vil du næppe kunne få fradrag for den fulde stiftelsesprovision. Dette skyldes, at der er tale om en omgåelse.

 

Du kan fratrække gebyret sådan

Hvis SKAT godkender etableringsgebyret som fradragsberettiget, har du mulighed for at fratrække gebyret. Fradraget for et etableringsgebyr,som kan fradrages, afhænger dog af, hvornår på året du har optaget lånet eller kreditten, og hvor meget etableringsgebyret udgør af lånets eller kredittens størrelse. Hvis etableringsgebyret udgør op til 2,5% (inkl.) af lånets eller kredittens størrelse, kan du opnå fradrag for hele etableringsgebyret i det kalenderår, hvori lånet eller kreditten optages. Udgør etableringsgebyret mere end 2,5% af lånets eller kredittens størrelse, kan der i stiftelsesåret fradrages et beløb svarende til 2,5%. Dette er uanset, hvornår på året lånet eller kreditten optages. Den del af etableringsgebyret, der ikke kan fradrages i stiftelsesåret, fordeles over den resterende periode, lånet eller kreditten løber.

  • Eksempel 1: Et lån på 100.000 kr. stiftes den 1. december 2xx7 med en løbetid på 23 måneder. Stiftelsesprovisionen udgør 4% af lånet, dvs. 4.000 kr. For år 2xx7 fradrages 2.500 kr. Der er således 1.500 kr. tilbage, som fordeles over de resterende 22 måneder, således at du i år 2xx8 og 2xx9 kan fradrage henholdsvis 818,18 kr. og 681,81 kr.
  • Eksempel 2: Et lån på 100.000 kr. stiftes den 1. januar 2xx7 med en løbetid på 18 måneder. Stiftelsesprovisionen udgør 4% af lånet, dvs. 4.000 kr. For år 2xx7 fradrages 2.500 kr. Der er således 1.500 kr. tilbage, som kan fradrages i år 2xx8, da lånet udgår i dette år.
  • Eksempel 3: Et lån på 100.000 kr. stiftes den 1. januar 2xx7 med en løbetid på 12 måneder. Stiftelsesprovisionen udgør 4% af lånet, dvs. 4.000 kr. For år 2xx7 fradrages 4.000 kr., da lånet udgår i dette år.
  • Eksempel 4: Et lån på 100.000 kr. stiftes den 1. januar 2xx7 med en løbetid på 18 måneder. Stiftelsesprovisionen udgør 5% af lånet, dvs. 5.000 kr. Du vinder i LynLotto og indfrier lånet den 1. juli 2xx7. For år 2xx7 fradrages de 5.000 kr., da lånet udgår i dette år.

Hvis kreditten er “gældende indtil videre”, så kan du ikke få fradrag for etableringsgebyrer.

Mybanker.dk har ved vores sammenligning af lån og kreditkort valgt, at løbetiden er aftalt til mindst to år. Årsagen hertil er, at visse af de kredit- eller kontokort, der er med i sammenligningsoversigten, er kredit- eller kontokort, der på papiret er aftalt til at være gældende indtil videre. Når en kredit er gældende indtil videre, kan man aldrig opnå fradrag for etableringsomkostningerne.

Se den fulde ordlyd af ligningsloven

På vores oversigt over forbrugerlove kan du læse den samlede udgave af ligningsloven og få mere information om reglerne for skattefradrag.

 

 

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag