Skat, må jeg få nogle lommepenge?

skat må jeg få nogle lommepenge

 

Af Inger Winther Johannesen og Dorte Qvist Christensen, Kvindeøkonomien

 

8. marts er kvindernes kampdag. Det er sjældent, at det er med fokus på kvinders økonomi. Men det burde der være.  I Kvindeøkonomien har vi noget på hjertet! Vi kæmper for, at flere kvinder begynder at engagere sig i deres egen privatøkonomi, da økonomi er en af hjørnestenene i vores liv. Økonomi kan være frisættende og økonomi kan være en hovedpine. Uanset hvad er økonomi en magtparameter. Alligevel er det stadig sådan, at mænd typisk står for privatøkonomien i mange af de danske hjem og mændene, der håndterer investeringerne.

 

Kvinder har lavere opsparing end mænd

Faktisk er der i Danmark 111 mia. danske kroner i forskel på mænd og kvinders formue, hvis vi ser på hvem der ejer værdipapirer. Dertil kommer, at tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd også har en større boligformue end kvinder. Og når vi køber bolig, forhandler mændene sig stadig til en bedre pris. Endelig ser det ud til at kvinder har udsigt til, at have betydeligt færre penge mellem hænderne end mænd, når de går på pension.

Tal fra 2016 viser, at på landsplan har kvinder, ifølge PFA Pensions tal, kun har sparet 64 kr. op for hver 100 kr., mænd har sparet op, mens de ifølge Nordeas tal har sparet 80 kr. op for hver 100 kr. I flere kommuner kan forskellen endda være dobbelt så stor som på landsplan. Alt sammen forskelle der understreger, at noget stadig er helt skævt, og at vi både som kvinder, og som samfund går glip af et kæmpe potentiale.

Men hvorfor er det sådan? For det er jo ikke længere et spørgsmål om rettigheder, men et spørgsmål om valg og adfærd. Kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet, kvinder skal også have deres egen Nemkonto for at få udbetalt løn, vi har ret til at eje ejendom, og må gerne gå alene i banken. Kvinder får også gode uddannelser, og er generelt rigtige dygtige i skolen. Alligevel accepterer, eller indtager, vi en plads på bagsædet, når det kommer til økonomi.

 

Vil du have mere ud af din opsparing? Tjek, hvor du får den højeste rente. 

 

Mulighed for deling af pension

Bevares, der er også gode forklaringer på noget af ovenstående. Kvinderne får børn (det er stadig kun kvinder, der kan det), og er i den forbindelse væk fra arbejdsmarkedet. Det er også fortrinsvis kvinder, der går på deltid, og derfor når kvinderne alt i alt en lavere slutløn i livet end manden. Der er stadig også en diskussion omkring ligeløn, der skal nævnes, men ikke udfoldes.

For den skævhed er dog stadig langt hen ad vejen et udtryk for valg, og den måde vi vælger som par og familie at indrette livet på.  Familiestrukturer er helt op til det enkelte par at diskutere, men det er vigtigt at indrette sig efter de beslutninger, der træffes. Eksempelvis kan kvinder alligevel få pension igennem deling af mandens pension gennem en ægtepagt, men det gør vi bare sjældent, da det kræver, at vi tager en svær snak, om noget der kunne ske ude i fremtiden, og berører enten skilsmisse eller død. Men måske skal vi i stedet se det som en forsikring.

 

Det kræver en indsats

Vi skal også turde at tale med vores bankrådgivere. Birgit Daetz, kommunikationsdirektør, Boligsiden siger det meget præcist: ”Tallene taler deres tydelige sprog – kvinderne halter efter mændene på boligmarkedet. At mændene får en rabat, der ligger 35 procent højere, er alt andet lige en mærkbar difference. Men det er heldigvis et forhold, som det er muligt at ændre på over tid.

Men det kræver en indsats af kvinderne selv, eftersom forhandling er en personlig ting. Det er dog en god start, at gøre opmærksom på, at der rent faktisk er penge at hente. Det beviser mændene jo,”. Kvindeøkonomien arbejder for, at kvinder skal vide at man også kan gøre andet med sine penge end at have dem stående på en opsparingskonto. Når vi taler om investeringer, med kvinder, siger mange ”havde jeg bare haft den viden, så havde jeg investeret for længst”.

 

Kvindeøkonomien møder mange kvinder og her kan vi se to primære udfordringer:

  1. Mange kvinder tror ikke de kan finde ud af det med penge. Velbegavede, veluddannede og selvstændige kvinder laver en ”Marilyn” når det kommer til penge, hvor de slår ud med armene og udbryder ”Det der forstår jeg bare ikke” eller ”det kan jeg bare overhovedet ikke finde ud af”, og samtidig går mange kvinder ud fra, at mændene altid kan finde ud af det som en naturlighed, så kvinder vil ikke stille spørgsmål, tænk nu hvis det var dumt.
  2. Mange kvinder ved derudover ikke, at de går glip af noget, før det er alt, alt for sent. Hvis ikke vi tør stille spørgsmål, så bliver vi ubevidst inkompetente, dvs. vi ved ikke engang der er noget, vi skulle have overvejet eller tænkt over, og så opsøger vi heller ikke den viden.

 

Behov for at tale mere åbent om økonomi

Vi skal altså have skabt et miljø, hvor det er ok at tale om økonomi både derhjemme i familien, men også på samfundsplan. Vi skal begynde at tale om økonomi med hinanden, med vores mænd og med vores børn – også vores pigebørn. For når vi taler åbent om økonomi, får vi mulighed for at træffe aktive valg om formueforvaltning, aldersopsparinger, det rette boliglån, risikoprofiler mv. Der er nemlig ikke ét rigtigt svar på, hvordan man skal indrette sin privatøkonomi, men vi skal kende overvejelserne.

 

Kan vi ikke bare være ligeglade?

Et legitimt spørgsmål, for når nu det ikke er et spørgsmål om rettigheder, men et spørgsmål om adfærd, kan vi så ikke lade det blive indenfor hjemmets 4 vægge – skal vi starte den samtale om noget så følsomt som økonomi? De fleste kvinder har vist nemmere ved at tale om sex end om økonomi, men svaret er;

 

  • Nej, vi kan ikke være ligeglade, for økonomi er som sagt en af hjørnestenene i vores liv. Kvinder er faktisk gode til at investere, og lige nu er der en masse ressourcer på samfundsniveau, der ikke bliver sat i spil – uden at det nødvendigvis er udtryk for et aktivt valg
  • Nej, vi kan ikke være ligeglade, for det er stadig overvejende kvinder der er på deltid og går hjemme med børnene, hvilket stiller dem rigtig dårligt ved en skilsmisse. Vi skal blive klogere på at sikre os selv, da familien stadig bygges op omkring kvinderne
  • Nej, vi kan ikke være ligeglade, for det er faktisk kvinderne, der ofte træffer mange af de store og afgørende købsbeslutninger i hjemmet (skal vi eje eller leje, skal vi have nyt køkken, skal vi rejse på den dyre ferie osv.) Det kan jo blive mindre hensigtsmæssige beslutninger, hvis vi ikke ved nok, og ikke stiller de rette spørgsmål
  • Nej, vi kan ikke være ligeglade, for hvordan skal det blive anderledes for de fremtidige generationer, hvis ikke kvinderne bliver mere aktive nu, og opdrager deres pigebørn til økonomisk vidende.

 

En lettere hverdag med egne valg

Derfor skal du som kvinde sætte dig ind i din økonomi. Det er en vigtig del af din selvstændighed. Det er en del af dit ansvar som forælder. Det er en del af at være en god rollemodel. Det er frisættende. Hvis kvinderne har styr på økonomien, vil de også opleve en lettere hverdag med flere valgmuligheder.

Der er altså 111 mia. gode grunde til at kvinderne forlader bagsædet og indtager førersædet i forhold til deres egen økonomi – og hvis du synes, det virker lidt svært, så start med passagersædet. Meld dig som det første gratis ind i Kvindeøkonomien. Det kan du gøre online på kvindeokonomien.dk, så vil du modtage gode råd og guidelines. Du kan du også helt gratis afholde et ’homeparty’ hvor du sammen med veninder eller kollegaer kan blive klogere på din egen økonomi, i trygge rammer. Det kan blive begyndelsen til større selvstændighed, flere og bedre muligheder. Større indflydelse på dit eget liv. Og slut med at tigge din mand om lommepenge.

 

Om Kvindeøkonomien

Kvindeøkonomien er en frivillig organisation, der arbejder for at give kvinder økonomisk oplysning – en bedre finansiel forståelse – så kvinder kan vælge at stå på egne ben og turde at tage økonomisk styring i deres privatøkonomi. Kvindeøkonomien arbejder for alle kvinder i forskellige livsfaser og sætter fokus på alle former for privatøkonomi dvs. alt fra budget og dagligdag til familieøkonomi og pension til aktieinvesteringer.

Kvindeøkonomien arbejder igennem konceptet, at kvinder sammen lærer om økonomi gennem netværk – vi kalder det finansielle homeparties og større events til at skabe opmærksomhed.

 

Fra Kvindeøkonomiens arrangement d. 21. marts 2018: Se præsentation om, hvorfor viden om økonomi er vigtigt.

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag