Sådan påvirker negative renter din pension

Sådan påvirker negative renter din pension

Rigtig mange danskere sparer op til deres pension via en firmaordning, hvor virksomheden supplerer ved også at indbetale en andel. Derudover har en stor gruppe danskere også valgt en privat pensionsopsparing via deres bank, enten i tillæg til firmaordningen, eller fordi deres arbejdsgiver ikke tilbyder en firmapensionsordning.

 

Både firmaordninger og private ordninger kan være påvirket

Fælles for alle pensionsindbetalere er, at de med indførelsen af negative renter, skal undersøge hvordan det påvirker deres pension, hvis den kommer til udbetaling på en gang. For de fleste bliver det først aktuelt i årene op til pensionstidspunktet, hvor man har mulighed for at få sin kapitalpension eller alderspension udbetalt på en gang. Men hvis man har en pension stående kontant på en rate- eller kapitalpensionsordning i banken, kan det det være, at man bliver ramt af negative renter længe inden pensionstidspunktet indtræffer.

 

Tjek om din bank har indført negative renter på pensionsopsparing

Et stort kontantbeløb kan nemlig medføre, at man kommer over den grænse, som ens bank har sat for hvornår, der skal betales negativ rente. Hvis din bank er blandt de banker, der enten har indført eller overvejer at indføre negative renter, er det derfor vigtigt, at du undersøger hvordan det kommer til at påvirke din pension. Både når den kommer til udbetaling, og hvis den står kontant på en rate-, kapital- eller alderspension.

 

Først relevant når pensionen overføres til banken

Hvis du ikke har en pensionsordning i banken, vil de negative renter først påvirke pensionen når den bliver overført til banken som frie midler. Det vil sige, at mens den er i hænderne på pensionsselskabet, bliver pengene hele tiden investeret og bliver derfor ikke påvirket af negative renter på indestående. Dog har de negative renter en afledt effekt på afkastet af pensionen, som de fleste eksperter forventer bliver mindre de kommende år end, hvad man har oplevet de seneste år.

 

Disse muligheder har du med dine frie midler:

 

Hvis dine frie midler bliver påvirket af negative renter, kan du:

  • Kontakte din bank og høre hvad de foreslår, du gør
  • Finde alternativ placering af det beløb, der overstiger grænsen for negative renter i din bank. Der findes stadig banker, der tilbyder positive renter på indskud. Og beløb op til 750.000 kr er dækket af indskudsgarantien.
  • Betale evt. gæld ud. Dermed kan du slå to fluer med et smæk ved dels at undgå at betale negative renter og dels slippe for at betale en høj bidragssats på realkreditlån
  • Overveje at ændre risikoprofil og foretage investeringer med lav risiko og lave administrationsomkostninger. Formålet er at få et afkast, der er højere end den negative rente, når adm. omkostningerne er trukket fra. Ellers kan man lige så godt lade pengene stå til den negative rente.
  • Overveje at investere pengene i alternative værdier, såsom udlejningsbolig, sommerhus, guld, kunst, mv
  • Give penge til børn og børnebørn indenfor de tilladte gave- og boafgifter

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing. Sammenlign bankers renter på opsparing her – gratis.

Sammenlign opsparing her