Sådan klager du over pengeinstitutter og finansieringsselskaber

Artiklen er fra november 2012

Finanstilsynet

Du kan klage til Finanstilsynet, hvis du ikke mener, at dit pengeinstitut overholder god-skik-reglerne. Finanstilsynet besvarer ikke spørgsmål om, hvorvidt en bestemt fremgangsmåde kan anses for stridende mod praksis eller bestemte lovbestemmelser.

 

Finansieringsselskab, som ikke er ejet af et pengeinstitut

Hvis lånet eller kreditten er optaget via et finansieringsselskab, som ikke er ejet af et pengeinstitut, kan Forbrugerklagenævnet behandle din klage, hvis den omhandler en klage over en vare eller ydelse, som lånet eller kreditten er optaget til. Det er på samme tid en betingelse, at lånet eller kreditten er formidlet af en forretning i forbindelse med købet af varen eller ydelsen.

 

Hvordan du klager, og hvilke sager Forbrugerklagenævnet tager sig af, kan du se på Forbrugerstyrelsens site, hvor du også kan finde en komplet liste over klagenævn, og der ligger også en ”klagevejleder”.

 

Klager over pengeinstitutter

Hvis du mener, at du har et økonomisk krav mod et pengeinstitut eller mod dets danske datterselskaber, f,eks. finansieringsselskaber, skal du klage til Pengeinstitutankenævnet.

 

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet er oprettet af Finansrådet (interesseorganisation for pengeinstitutter), Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet.

Hvem kan der klages over

Pengeinstitutankenævnet behandler klager over danske pengeinstitutter og deres danske datterselskaber, f.eks. finansieringsselskaber.

Pengeinstitutankenævnet behandler ikke klager over pengeinstitutters datterselskaber, der er et realkreditselskab eller et forsikringsselskab. Dette skyldes, at der er etableret særskilte ankenævn for realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Klager over disse virksomheder bliver behandlet ved henholdsvis Realkreditankenævnet, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen.

Endvidere behandler Pengeinstitutankenævnet klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter. Klager over færøske og grønlandske pengeinstitutter falder uden for Pengeinstitutankenævnets kompetence.

 

Kun private kan klage til Pengeinstitutankenævnet

Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold. Efter Pengeinstitutankenævnets praksis afvises klager fra aktieselskaber og anpartsselskaber.

 

Der kan kun klages over økonomiske forhold

Klagen skal vedrøre en konkret formueretlig tvist, dvs. angå et økonomisk krav. Pengeinstitutankenævnet kan ikke behandle klager over f.eks. ansattes opførsel, et pengeinstituts markedsføring eller andre generelle forhold.

Forespørgsler og klager af anden art, herunder om tilsidesættelse af god pengeinstitutpraksis, realitetsbehandles ikke, medmindre der foreligger en naturlig sammenhæng med en konkret formueretlig tvist. Selv om dette måtte være tilfældet, forekommer det i praksis kun sjældent, at nævnet udtaler sig direkte om, hvorvidt et pengeinstituts handlemåde har været i strid med god pengeinstitutpraksis

 

Se tidligere klagesager inden du klager

Inden du klager, så kan det være en god idé at tjekke, om der findes en tilsvarende sag som din, som Pengeinstitutankenævnet allerede har taget stilling til.

Finder du en Pengeinstitutankenævnskendelse, der falder ud til din fordel, så vis den til dit pengeinstitut. Så slipper du måske for besværet med at klage til Pengeinstitutankenævnet. Netop fordi pengeinstituttet vil kunne se, at du har ret i dine klagepunkter.

Sådan indgives en klage til Pengeinstitutankenævnet

Inden du klager, skal du forgæves – ved henvendelse til pengeinstituttet – have søgt at opnå en tilfredsstillende ordning. Alle pengeinstitutter har en klageansvarlig, og kan du ikke lige finde navnet eller instansen i pengeinstituttet på pengeinstituttets hjemmeside, så har vi hos Mybanker.dk set, at flere pengeinstitutter oplyser om den klageansvarlige i deres almindelige forretningsbetingelser.

Din klage skal ske på et særligt klageskema, som du kan få i Pengeinstitutankenævnets sekretariat. Samtidig skal der betales et mindre gebyr, som tilbagebetales, hvis du får medhold i klagen.

Efter en skriftlig forberedelse af klagen forelægges sagen for Pengeinstitutankenævnet, medmindre der under sagens forberedelse måtte være opnået en løsning af det påklagede spørgsmål.

Sagsbehandlingsformen er skriftlig i Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet træffer sin afgørelse i form af en kendelse. Parterne er ikke bundet af kendelsen, men pengeinstituttet skal, såfremt kendelsen går pengeinstituttet imod, meddele Pengeinstitutankenævnet inden fire uger, hvis pengeinstituttet ikke vil anse sig for bundet af kendelsen.

Finansrådet har dog henstillet til pengeinstitutterne, at kendelser, der træffes af et enigt Pengeinstitutankenævn, bør følges af det indklagede pengeinstitut. Dette uanset at pengeinstituttet ikke juridisk set er forpligtet hertil.

 
 

 

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag