Kreditaftaleloven giver dig fortrydelsesret på 14 dage

Kreditaftaleloven giver dig fortrydelsesret på 14 dage

Artiklen er fra december 2012

Fortrydelsesretten, der trådte i kraft i kreditaftaleloven i 2010, giver dig mulighed for at annullere et lån eller en kredit i 14 kalenderdage og gælder både ved salg over nettet, der går under benævnelsen ”fjernsalg”, og ved personligt fremmøde i banken, dvs. ”ansigt til ansigt”.

I den følgende artikel kan du læse om kreditaftalelovens specifikke regler for fortrydelsesret.

 

Definition af lån og kredit

I kreditaftaleloven defineres termen ”lån” som et lån med gældsbrev, f.eks. et billån, mens termen ”kredit” både kan forstås som kassekreditter og bevilget overtræk.

Hvilke gebyrer kan du fortryde?

Du kan fortryde alle de oprettelsesgebyrer og løbende gebyrer, som du har betalt for lånet eller kreditten. Dette gælder også for et ansøgningsgebyr, hvis dette ikke kan undgås. Dog kan gebyrer ikke fortrydes, hvis de er betalt til det offentlige. Det gælder f.eks. tinglysningsafgiften for et ejerpantebrev, der er en offentlig afgift.

 

Fortrydelsesfrist

Kreditaftaleloven giver dig mulighed for at fortryde et lån eller en kredit i 14 kalenderdage.

Fortrydelsesfristen gælder fra den kalenderdag, hvor du indgår aftalen om et lån eller kredit, hvis du har modtaget de oplysninger om fortrydel­sesretten, du har krav på. Er dette ikke tilfældet, løber fristen fra den kalenderdag, hvor du modtager oplysninger om fortrydelsesretten. Du skal bl.a. have information om, hvad rentebeløbet er pr. dag frem til den dag, hvor lånet eller kreditten indfries. Derudover skal du have retningslinjer for, hvordan du kan oplyse om din fortrydelse.

 

Har du modtaget alle oplysninger om fortrydelsesretten mandag den 1., udløber fortrydelsesfristen mandag den 15.

 

For hvilke lån og kreditter er der ikke fortrydelsesfrist?

Du kan ikke fortryde kreditter, der skal betales på anfordring eller inden for maksimalt tre måneder, og hvor der ikke er tale om en bestemmelse på løbetid. Der er desuden mulighed for, at långiver kan kræve kreditten indfriet. Ligeledes har du ikke mulighed for at fortryde realkreditlån, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse.

 

Herudover er der en række lån og kreditter, der ikke er omfattet af kreditaftaleloven, hvilket betyder, at der ikke er fortrydelsesret på disse. Det gælder f.eks. lån og kreditter, der er rentefrie og helt uden gebyrer samt lån og kreditter, der skal betales tilbage inden tre måneders løbetid, og som kun er forbundet med ubetydelige.
Der er desuden ikke fortrydelsesret ved retsforlig, dvs. ved forlig indgået for retten, eller ved lån og kreditter, hvor der er givet henstand, og hvor du ikke for henstanden skal betale højere renter og gebyrer, end dem du allerede betaler. Frivillige forlig for misligholdte lån og kreditter, hvor det frivillige forlig gives for at afværge en retssag, og hvor forbrugeren ikke stilles ringere end i det oprindelige lån eller i den oprindelige kredit, er der heller ikke mulighed for at fortryde.

 

Efter Mybanker.dk’s vurdering er der dog næppe ret mange lån og kreditter, der kan undtages fra kreditaftaleloven, da selv et mindre gebyr vil udløse en høj ÅOP (årlige omkostninger i procent). Det gælder f.eks. på SMS-lån, når SMS-lånet resulterer i en høj ÅOP.

 

For ubevilgede overtræk gælder særlige regler i kreditaftaleloven. Du kan dog ikke fortryde et rykkergebyr og en overtræksrente.

 

For hvilke lån og kreditter er der fortrydelsesfrist?

Du kan fortryde alle lån og kreditter, der ikke er undtaget for fortrydelsesretten.

 

Hvornår skal du indbetale gælden på det fortrudte lån eller den fortrudte kredit?

Du skal indbetale gælden på det fortrudte lån eller den fortrudte kredit senest 30 kalenderdage, efter du har meddelt långiver om din fortrydelse. Gælden indebærer både restgæld, men også renter, der er løbet på undervejs fra den dag, hvor du gik lånet eller kreditten.

 

Det fremgår ikke klart af kreditaftaleloven, hvordan du skal indbetale din gæld, hvis den 30. kalenderdag falder på en ikke-bankdag, f.eks. søndag. Vi har (i maj 2010) spurgt i Justitsministeriet, og de siger i et uformelt svar pr. telefon, at det er deres vurdering, at det er helt bogstaveligt med de 30 kalenderdage. Vi har også (i maj 2010) spurgt en juraprofessor, og han deler denne holdning.

 

Det betyder, at du skal sørge for at tage højde for at sende eller overføre pengene i så god tid, at långiver har dem senest på den 30. kalenderdag. Falder den 30. kalenderdag f.eks. på en lørdag eller søndag, som er ikke-bankdage, skal långiver have modtaget pengene bankdagen før. Du skal være opmærksom på, at du ikke reelt har 30 kalenderdage i påsken, idet der falder mange på hinanden følgende ikke-bankdage. Derfor er du nødt til at sende eller overføre beløbet forinden, hvis du vil sikre dig, at långiver modtager pengene rettidigt.

 

Hvis en långiver vil acceptere en længere indbetalingsperiode, når den 30. kalenderdag falder på en ikke-bankdag, vil det fremgå af den pågældende långivers vilkår for fortrydelsesretten.

 

 

Har du den bedste bank til dine behov?

Gør som mange andre danskere. Indhent tilbud fra banker og se om du kan opnå besparelser eller mere fordelagtige vilkår på dit bankengagement.

Skift bank i dag