Indskydergaranti – din beskyttelse hvis banken går konkurs

Indskydergarantiordningen

Garantiformuen er oprettet ved lov om en indskyder- og investorgarantiordning og har pr. 1. juni 2015 overtaget alle aktiver og passiver fra Garantifonden for indskydere og investorer, som samtidig ophører.

 

 

Hvordan er du dækket?

12
Dækning pr. indskyder ved aftaleindskudEUR 100.000
Dækning pr. investor ved værdipapirerEUR 20.000
Dækningen gælder for privatpersoner og juridiske personer (selskaber mv.).
Opdateret 12 september 2019

 

Hvilke institutter gældet det for? 

Danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt visse investeringsforvaltningsselskaber og forvaltere af alternative investeringsfonde skal være tilsluttet og yde bidrag til Garantiformuen. Det gælder også danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme uden for EU.

 

Hvad med filialer af udenlandske institutter?

Danske filialer af udenlandske institutter, der hører hjemme i andre EU-lande eller lande, som EU har indgået en aftale med det finansielle område, er tilsluttet den garantiordning, som gælder i instituttets hjemland. Hvis du har indskud i en dansk filial af et pengeinstitut, der har hjemland f.eks. i Sverige, vil dit indskud derfor være dækket af den svenske indskydergarantiordning. Udbetaling fra udenlandske garantiordninger vil dog ske via Garantiformuen, der er forpligtet til at indgå aftaler med de udenlandske ordninger herom. Filialer i Danmark kan ydermere vælge at tilslutte sig den danske indskydergarantiordning som en supplerende dækning, hvis den danske ordning yder en bedre dækning end garantiordningen i instituttets hjemland.

 

Hvad sker der ved konkurs eller rekonstruktion?

I tilfælde af et instituts rekonstruktionsbehandling eller konkurs, skal Garantiformuen senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden sende en oversigt over det samlede mellemværende med instituttet til den enkelte indskyder med henblik på at kunne foretage udbetaling til indskyderne inden 7 arbejdsdage. Derudover vil Garantiformuen sende en vejledning til indskyderne om, hvordan de skal forholde sig. Vejledningen vil også blive lagt på Garantiformuens hjemmeside. Det vil blandt andet fremgå af vejledningen, at indskyderen, når denne har modtaget oversigten fra Garantiformuen, skal henvende sig i sit nye institut, som vil hjælpe med at anmelde et krav over for Garantiformuen. Garantiformuen behandler anmodninger, så snart de er modtaget. Krav, som er godkendt af Garantiformuen, skal være overført til indskyderens nye pengeinstitut senest tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden.

Investor skal henvende sig til kurator eller rekonstruktør for at få sine værdipapirer udleveret. Kan instituttet helt undtagelsesvist ikke tilbagelevere værdipapirerne, skal investor anmelde sit krav til Garantiformuen.

 

Særlige indskud

Visse indskud med særlige sociale formål i henhold til lov samt visse forsikrings- og erstatningsydelser har en højere dækning i en periode på 6 måneder fra indsættelsen af indskuddet. De særlige indskud er dækket med op til EUR 150.000 pr. indskud. Indskydere kan have flere særligt dækkede indskud.
Der gælder særlige regler for grønlandske og færøske institutter i forhold til særlige indskud. Den generelle dækning på EUR 100.000 for indskud og EUR 20.000 for værdipapirer gælder også for grønlandske og færøske institutter.
Du kan læse mere om særligt dækkede indskud og generelt om Garantiformuen på Garantiformuens hjemmeside.

 

 

Får du nok ud af dine penge?

Få mest muligt ud af din opsparing –
Sammenlign bankers renter på opsparing her helt gratis.

Sammenlign opsparing