Har du styr på de nye regler for indskydergarantiens dækning?

Finansiel stabilitet er blevet omlagt til en selvstændig offentlig virksomhed, og et resultat af dette er nedlæggelsen af Garantifonden for indskydere og investorer som selvstændig enhed. Finansiel stabilitet overtager ansvaret for administrationen af garantiformuen, og det har medført ændringer, der kan påvirke dig som indskyder.

Skrevet af Redaktionen

Har du styr på de nye regler for indskydergarantiens dækning?

Almindelige indskydere vil ikke være påvirket af ændringen, da der fortsat er en dækning på op til 100.000 € for almindelige indskud og ubegrænset for pensionsmidler.

Dog er en række indskud, som før var dækket ubegrænset, nu kun dækket med op til 100.000 €, hvis indskuddet er foretaget efter den 31. maj 2015. Det drejer sig om:

  1. Børneopsparingskonti
  2. Boligopsparing
  3. Uddannelsesopsparingskonti
  4. Etableringskonti
  5. Indestående på advokaters klientkonti
  6. Forvaltning i godkendte forvaltningsafdelinger
  7. Indestående på en skifteretskonto vedrørende dødsbo under offentligt skifte, og
  8. Deponeringer i henhold til deponeringsloven

Samtidig er der indført et nyt begreb kaldet ”særligt dækkede indskud” som omfatter visse indskud med særlige sociale formål samt visse forsikrings- og erstatningsydelser. Disse har en forhøjet dækning på op til 150.000 € pr. indskud i en periode på 6 måneder fra indsættelsen af indskuddet.

Transaktioner vedrørende fast ejendom (som ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng) er dækket med op til 10 mio. € i indtil 12 måneder fra indsættelsen.

Du kan læse mere om de nye regler her

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder

Om forfatteren Redaktionen

Kortsigtet spekulation (Daytrading) – et muligt supplement til din indkomst

Læs artiklen
aktiesparekonto op til 100.000 kr hos Mybanker 9. juni 2020 Nu kan du indsætte dobbelt så mange penge på din aktiesparekonto 12. maj 2020 Hvad er den bedste investering over tid? 14. februar 2020 Vælg den rigtige investeringsstrategi