Har du styr på de nye regler for indskydergarantiens dækning?

Finansiel stabilitet er blevet omlagt til en selvstændig offentlig virksomhed, og et resultat af dette er nedlæggelsen af Garantifonden for indskydere og investorer som selvstændig enhed. Finansiel stabilitet overtager ansvaret for administrationen af garantiformuen, og det har medført ændringer, der kan påvirke dig som indskyder.

Skrevet af Redaktionen

Har du styr på de nye regler for indskydergarantiens dækning?

Almindelige indskydere vil ikke være påvirket af ændringen, da der fortsat er en dækning på op til 100.000 € for almindelige indskud og ubegrænset for pensionsmidler.

Dog er en række indskud, som før var dækket ubegrænset, nu kun dækket med op til 100.000 €, hvis indskuddet er foretaget efter den 31. maj 2015. Det drejer sig om:

  1. Børneopsparingskonti
  2. Boligopsparing
  3. Uddannelsesopsparingskonti
  4. Etableringskonti
  5. Indestående på advokaters klientkonti
  6. Forvaltning i godkendte forvaltningsafdelinger
  7. Indestående på en skifteretskonto vedrørende dødsbo under offentligt skifte, og
  8. Deponeringer i henhold til deponeringsloven

Samtidig er der indført et nyt begreb kaldet ”særligt dækkede indskud” som omfatter visse indskud med særlige sociale formål samt visse forsikrings- og erstatningsydelser. Disse har en forhøjet dækning på op til 150.000 € pr. indskud i en periode på 6 måneder fra indsættelsen af indskuddet.

Transaktioner vedrørende fast ejendom (som ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng) er dækket med op til 10 mio. € i indtil 12 måneder fra indsættelsen.

Du kan læse mere om de nye regler her

Får du nok ud af din opsparing?

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder

Om forfatteren Redaktionen

Vælg den rigtige investeringsstrategi

Læs artiklen
Vælg den rigtige investeringsstrategi
Får du nok ud af din opsparing 7. januar 2020 Investering i aktier Investeringsstrategi 28. december 2019 Den bedste aktieinvesteringsstrategi Investeringsforeninger 16. december 2019 Investeringsforeninger – er det en god investering?