Har du styr på de nye regler for indskydergarantiens dækning?

Har du styr på de nye regler for indskydergarantiens dækning?

Almindelige indskydere vil ikke være påvirket af ændringen, da der fortsat er en dækning på op til 100.000 € for almindelige indskud og ubegrænset for pensionsmidler.

Dog er en række indskud, som før var dækket ubegrænset, nu kun dækket med op til 100.000 €, hvis indskuddet er foretaget efter den 31. maj 2015. Det drejer sig om:

  1. Børneopsparingskonti
  2. Boligopsparing
  3. Uddannelsesopsparingskonti
  4. Etableringskonti
  5. Indestående på advokaters klientkonti
  6. Forvaltning i godkendte forvaltningsafdelinger
  7. Indestående på en skifteretskonto vedrørende dødsbo under offentligt skifte, og
  8. Deponeringer i henhold til deponeringsloven

Samtidig er der indført et nyt begreb kaldet ”særligt dækkede indskud” som omfatter visse indskud med særlige sociale formål samt visse forsikrings- og erstatningsydelser. Disse har en forhøjet dækning på op til 150.000 € pr. indskud i en periode på 6 måneder fra indsættelsen af indskuddet.

Transaktioner vedrørende fast ejendom (som ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng) er dækket med op til 10 mio. € i indtil 12 måneder fra indsættelsen.

Du kan læse mere om de nye regler her

Kom i gang med investering

Kom i gang med at investere og tag kontrollen over dine penge

Se investeringsmuligheder