Få dine penge retur

udgivet: 01. maj 2006
, sidst redigeret: 05. december 2016
Få dine penge retur
Du har krav på kompensation, hvis dit pengeinstitut har oplyst dig en forkert rente eller ÅOP (årlige omkostninger i procent). Det fremgår af kreditaftalelovens § 23 og § 24, som du kan læse om i denne artikel.

 

Kreditaftalelovens § 23 og § 24 pr. 1. november 2010

§ 23. Er kreditomkostningerne (se 1) ikke oplyst i overensstemmelse med § 8, stk. 2, nr. 7, eller stk. 5, nr. 6, skal forbrugeren højst betale lånebeløbet (se 2) og en årlig rente af den til enhver tid værende restgæld, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 5 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. 1. januar og 1. juli det pågældende år

Stk. 2. Er kreditomkostningerne (se 1) angivet efter § 8, stk. 2, nr. 7, eller stk. 5, nr. 6 , kan kreditgiveren ikke på grundlag af aftalen i øvrigt kræve yderligere kreditomkostninger (se 1). Er oplysningen om de årlige omkostninger i procent, for lavt angivet, kan kreditgiveren ikke kræve højere kreditomkostninger (se 1), end hvad der svarer til den procentsats, der er angivet.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis kreditgiveren kan godtgøre, at forbrugeren på trods af de manglende eller urigtige oplysninger har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme kreditomkostningerne (se 1) .

Stk. 4. Medfører stk. 1 eller 2 en formindskelse af restgælden, skal forbrugeren betale denne i overensstemmelse med den ordning, der er aftalt med kreditgiver, således at afkortning sker i den eller de sidste ydelser, som skal betales.

§ 24. Har sælgeren i et kreditkøb ikke givet oplysninger som foreskrevet i § 8, kan kreditgiveren i almindelighed ikke kræve godtgørelse for omkostninger, som ellers ville påløbe i anledning af forbrugerens misligholdelse

1).Kreditomkostninger” er oprettelsesgebyrer, løbende gebyrer, renter osv. Du kan klikke her, hvis du ønsker at se en oversigt over kreditomkostninger, der skal indgå i opgørelsen af kreditomkostningerne og i beregningen af ÅOP.

2). ”Lånebeløbet” fremgår ikke af kreditaftaleloven. Dette skyldes, at lovgiver ikke har rettet kreditaftalelovens § 23 til med de nye definitioner i kreditaftaleloven, der blev vedtaget i 2010. Mybanker definerer lånebeløbet som et udtryk for det beløb, du får til disposition, når du har betalt alle oprettelsesgebyrer.
Eksempel: Du får et lån eller en kreditramme på 50.000 kr., og der skal betales 3.000 kr. som oprettelsesgebyr. De 47.000 kr., som du kan disponere over på udbetalingsdagen, er udtryk for lånebeløbet, og det er, hvad enten der er tale om en kassekredit eller et lån. På kassekreditten kan du naturligvis fortsat disponere over kreditrammen på de 50.000 kr.

Ved "himmelråbende" fejl
Formentlig vil du ved "himmelråbende fejl" i dit lånedokument ikke kunne få medhold, selvom du f.eks. klager til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Årsagen til dette kan bl.a. være, hvis du, inden du har underskrevet lånedokumentet, har fået og accepteret et lånetilbud, hvor alle oplysninger om rente, gebyrer, ÅOP m.m. er korrekte.

Vil du læse mere om reglerne
På Mybanker.dk’s oversigt over forbrugerlove kan du finde link til kreditaftaleloven, hvori du kan læse mere om reglerne for kompensation.

 

sidst redigeret: 05. december 2016